3 stvari koje svako Božje dijete treba znati

Postoje tri značajne stvari koje svako Božje dijete treba znati. Ove tri istine radikalno mijenjaju način na koji se netko identificira kao Božje dijete i odnosi prema novom životu u Kristu.

Vrhunac stvaranja bio je kada je Bog stvorio Adama i Evu na svoju sliku.

Povjerio im je sposobnost i autoritet da ispune zemlju novim bićima – sinovima i kćerima Božjim koji su stvoreni na Njegovu sliku i posjeduju ovlasti i moć da upravljaju svime što je stvoreno.

Potom se dogodilo nezamislivo.

Adam i Eva su počinili veleizdaju sa zmijom, te time izgubili pravo na ovlasti koje su im dane i predali ih u ruke vladara ovog mračnog svijeta. Veličina onog što je izgubljeno iskusivši čin grijeha otkriva se u izjavi koju je Lucifer dao Isusu Kristu:

„Ponovo povede njega đavao na goru veoma visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: ‘Sve ću ti ove stvari dati padneš li te mi se pokloniš’“ (Matej 4,8-9).

Đavao je posjedovao autoritet da Isusa postavi nad svim kraljevstvima planete Zemlje, jer su mu taj autoritet dali Adam i Eva.

Bog je obećao da će doći dan

Bog je obećao da će doći dan kada će taj autoritet biti vraćen pravom vlasniku.

„I neprijateljstvo zamećem između tebe i žene, i između tvojega sjemena i njezina sjemena: on će ti potirati glavu, a ti ćeš mu potirati petu“ (Postanak 3,15).

Autoritet upravljanja nad cijelom kreacijom dan je čovječanstvu putem saveza.

Kroz čin veleizdaje taj je autoritet prenesen na Lucifera. Obnova tog autoriteta morala je doći kroz čin pravednosti po savršenom čovjeku koji će obnoviti taj raskinuti savez. Bog je ušao na svijet u osobi Isusa Krista.

Autor Hebrejima opisuje ono što se dogodilo:

„Ta nije anđelima podložio budući ­svijet o kojemu govorimo. Ali netko negdje posvjedoči govoreći: Što je čovjek da ga se spominješ ili sin čovječji da ga pohađaš? Ti ga učini tek malo manjim od anđelâ, slavom i čašću njega ovjenča i postavi ga nad djelima ruku svojih. Sve podloži pod noge njegove. Jer kad mu sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. No sada još ne vidimo da mu je sve podloženo, nego gledamo Isusa učinjena malo manjim od anđelâ, zbog patnje smrtne slavom i čašću ovjenčana, da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt. Ta dolikovalo je Onomu radi kojega je sve i po kojemu je sve, koji privede k slavi mnoge sinove, da patnjama učini savršenim Začetnika njihova spasenja. Jer i Onaj koji posvećuje i oni koji su posvećeni — od jednog su svi. S tog se razloga i ne stidi zvati ih braćom“ (Hebrejima 2,5-11).

Isus Krist, posljednji Adam i savršeni čovjek načinio je žrtvu kako bi otkupio čovječanstvo od ropstva grijeha.

Postoje tri stvari koje trebate znati kao dijete Božje

1. Otkupljeni muškarci i žene su vraćeni u svoj prvobitni položaj kao upravitelji nad cijelom Božjom kreacijom.

2. Otkupljeni muškarci i žene su nanovo rođeni, oprošteni su im grijesi i Bog ih se više ne spominje; opravdani su, kao da nikada nisu sagriješili; posvećeni, proglašeni svetima i postali su Božja pravednost u Kristu Isusu; zapečaćeni su Duhom Svetim kao savezom sinova i kćeri; učinjeni su baštinicima svega što je Bog stvorio; postavljeni su s Kristom na nebesima; i proglašeni Božjim kraljevima i svećenicima.

3. Iz tog položaja, otkupljeni Božji sinovi i kćeri su vraćeni na svoju pravu poziciju kao upravitelji cijele Božje kreacije. Dane su im ovlasti podčinjavanja i preuzimanja vlasti.

Dan im je autoritet nad svim Božjim neprijateljima da otimaju ljude iz pakla i naseljavaju nebo.

Autor: F. Dan Hacket; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE