Je li svaki grijeh isti i kažnjava li se jednako?

Naširoko prihvaćena tvrdnja kako je svaki grijeh isti Bogu, ne pronalazi svoj temelj u Bibliji. Da, svaki grijeh je loš, odvaja nas od Boga i zaslužuje Božji gnjev.

Svaki grijeh razapeo je Isusa na križ i On besplatno nudi svoju milost jer niti jedan grijeh nije izvan Božje milosti. No to da je svaki grijeh isti Bogu je mit. 

Razmislite o 1. Korinćanima 6, 18: „Bježite od seksualnog nemorala! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela“. Primijetite jasnu razliku između ”svaki grijeh koji čovjek učini” i ”bludnik”. Postoji nešto kvalitativno drugačije u vezi seksualnog grijeha. (Zašto? Zato što, kao što to istražujem u svojoj knjizi ”Princip čistoće”, seks nije samo nešto što činite; seks je netko tko vi jeste.) 

Razmislite o Mudrim izrekama gdje su nabrojeni sedam smrtnih grijeha i kvalifikacije starješina Novog zavjeta, gdje piše o nekim grijesima koji diskvalificiraju muškarce iz crkvenog vodstva. 

Biblija je jasna u vezi činjenice da postoji veći sud za neke grijehe od drugih. Svi nevjernici stajat će ispred Boga zbog suda. Taj sud uključuje ”mrtve, velike i malene”. (Otkrivenje 20, 12) Pavao kaže: „Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga koji će uzvratiti svakom po djelima: onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni“. (Rimljanima 2, 5-7) 

VIDI OVO: VANJSKO OBLIČJE POBOŽNOSTI: Grijeh koji će mnoge odvesti u pakao

Postojat će stupnjevi kazne za one koji odbace Spasitelja

Postojat će stupnjevi kazne za one koji odbace Krista. Mrtvi su (zapravo će biti, no ovo se govori u proročkom, prošlom vremenu) suđeni ”prema onome što su učinili”. (Otkrivenje 20, 12; 13) Taj sud jasno zahtjeva ocjenu djela koja su ljudi učinili, a sigurno je da su ljudi činili različita vrsta djela; nisu sva ista. 

Isus kaže: „”I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati“. (Luka 12, 47-48) 

Isus je rekao gradovima Korozaina i Bethsaide: „No kažem vam, lakše će biti gradovima Tiru i Sidonu u dan suda nego vama“. U stihovima 23 i 24 rekao je: „I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi“. (Matej 11, 23-24) 

VIDI OVO: 7 razloga zbog kojih ”dobri” ljudi odlaze u pakao

Neki ljudi će ”pretrpjeti mnogo udaraca”, a drugi manje

Isus je da će pismoznanci ”dobiti veću kaznu”. (Luka 20, 47) Također je rekao da će neki ljudi ”pretrpjeti mnogo udaraca”, a da će drugi ”pretrpjeti manje udaraca”. (Luka 12, 47-48) 

Po mom mišljenju, svi ovi stihovi nepogrešivo ukazuju na to da će biti stupnjevi kazne. (Kako biste inače mogli protumačiti značenje ovih stihova?)

Svako zlo djelo bit će zapamćeno i za naplaćeno: „A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji“. (Matej 12, 36) Svaka izgovorena riječ, svako učinjeno djelo bit će izneseno pred svjetlo i sud: „To vrijedi za svakoga; jer će svako djelo Bog iznijeti pred sud, sve skriveno, bilo dobro ili zlo“. (Propovjednik 12, 14) 

Pakao je u skladu s Božjom pravednošću

Na dan suda, tajne ljudskih srca bit će otkrivene i učinjene javnima. Pavao govori o danu kada ”Bog sudi tajne ljudi po Kristu Isusu“. (Rimljanima 2, 16, usporedite sa Luka 8, 17) „Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo. Zato će se sve, što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova“. (Luka 12, 2-3) 

VIDI OVO: Hoće li pakao trajati vječno?

Staro pitanje hoće li Hitler imati isti sud u paklu kao i prosječan grješnik izgleda da je odgovoreno u tim stihovima. Naravno, to nije velika utjeha, jer pakao je pakao, no pakao je u skladu s Božjom pravednošću, a Bog je savršeno pravedan i dobar. 

Autor: Randy Alcorn; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Epm.org