Što trebamo znati o Isusovom drugom dolasku?

Božja Riječ je prepuna stihova o Isusovom drugom dolasku. On se u Novom zavjetu spominje 318 puta. Što trebamo znati o Isusovom drugom dolasku?

Živimo u čudnim, teškim vremenima. Božja Riječ kaže da će se zlo povećavati, da će ljubav kod mnogih ohladnjeti… I to se polako ostvaruje. Ako smo izmireni s Bogom po vjeri u Isusa Krista, onda se ne bismo trebali zabrinjavati. Naše izbavljenje je blizu. Po svemu što se događa, vidimo da je Isusov povratak blizu. On dolazi. Uskoro dolazi!

Ipak, uvijek ima onih koji i dalje traže informacije o Isusovom dolasku. Kako je ova tema jako važna, u nastavku donosimo odgovore na nekoliko najčešćih pitanja koji bi nas trebali još bolje informirati o Njegovom dolasku.

Što trebamo znati o Isusovom drugom dolasku?

Prije nego što je napustio ovaj svijet, Isus je rekao svojim učenicima:

“U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto?'” (Ivan 14, 2).

Prošle su stotine godina… Mislite li da je Isus zaboravio svoju Nevjestu, svoj narod? Naravno da nije! Rekao je:

“Ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.” (stih 3).

Zaručnik dolazi po svoju Nevjestu, jer želi biti s njom. Isus se vraća jer želi biti s tobom i sa mnom i želi da budemo s Njim. Nema boljeg razloga za Isusov drugi dolazak od toga!

Hoće li se Isus vratiti sam?

Ne! Isus je rekao: “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.” (Matej 25, 31). Znate li koliko ima anđela? Apostol Ivan je rekao: “Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća.” (Otkrivenje 5, 11). To nije matematička formula, ali sugerira da na nebu postoje milijarde anđela. I svi će pratiti Isusa kada bude dolazio!

Hoće li na zemlji živjeti ljudi kada Isus dođe?

Da! Isus je rekao: “I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje.” A Ivan kaže: “Gle, dolazi s oblacima i vidjet će ga svako oko” (Matej 24, 30; Otkrivenje 1, 7).

Što će se dogoditi s mrtvima pri drugom Isusovom dolasku?

Što će se dogoditi s mrtvima pri drugom Isusovom dolasku?

Isus je rekao da “dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude.” (Ivan 5, 28-29).

Otkrivenje kaže: “Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća!” (Otkrivenje 20, 6) To je očito uskrsnuće onih “koji su činili dobro.” “Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće.” (Otkrivenje 20, 5) Dakle, oni koji su činili zlo neće uskrsnuti do kraja 1000 godina. Potom će im se suditi.

Kоnаčnі Воžјі ѕud ѕроmіnје ѕе u knјіzі Оtkrіvеnја, gdје nаlаzіmо “оgnјеnо јеzеrо“, kоје gоrі оgnјеm і ѕumроrоm (Оtkrіvеnје 14, 10; Оtkrіvеnје 19, 20; Оtkrіvеnје 20, 10; Оtkrіvеnје 21, 8). Оvо ćе bіtі vјеčnо оdrеdіštе zа đаvlа, nјеgоvе аnđеlе і ѕvе lјudе kојі ѕu gа ѕlіјеdіlі, оdnоѕnо zа оnе kојі nіѕu рrіhvаtіlі Іѕuѕа kао ѕvоg Gоѕроdіnа і Ѕраѕіtеlја.

Što će se dogoditi s onima “koji su činili dobro”?

Govoreći o tom danu, apostol Pavao rekao je:

“Svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.” (1. Korinćanima 15, 51-53)

Na ovome svijetu je svako ljudsko biće osuđeno na smrt. Ona je neizbježna! Ali kada Isus dođe, dat će svom narodu besmrtnost, tako da će oni vječno živjeti s Njim!

Na drugom mjestu, Pavao je rekao da će Kristov dolazak “preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.”(Filipljanima 3, 21). Isus je nakon uskrsnuća imao stvarno fizičko tijelo (Luka 24, 39–42), a imat ćemo ga i mi. Ali to tijelo više neće biti sklono bolestima i propadljivosti.

Možemo li znati išta o vremenu Isusova povratka?

Isus je rekao: “A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac” (Matej 24, 36). Kroz povijest su neki pokušali odrediti vrijeme Njegova povratka, ali nitko nije uspio.

Ipak, Isus je rekao da možemo znati kada se bliži Njegov povratak: “Kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!” (stih 33).

Kako se možemo pripremiti za Isusov drugi dolazak?

Kada Isus opet dođe, reći će jednoj grupi ljudi: “Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!” (Matej 7, 23). Dakle, ključ za spremnost kada Isus dođe jest poznavanje Njega kao svoga Spasitelja i Gospodina.

Trebamo vjerovati u sve ono što je učinio za nas na križu. Trebamo se pokajati za svoje grijehe i tražiti oprost od Njega. Trebamo Mu služiti. A kada dođe, reći će nam: “Valjaš, slugo dobri i vjerni … Uđi u radost gospodara svoga!” (Matej 25, 21).

PROČITAJTE JOŠ: