Koji je zadatak nas kršćana?

Koji je zadatak kršćana? Na primjeru Ivana Krstitelja možemo vidjeti kako trebamo živjeti i što činiti kako bi najbolje svjedočili za Gospodina. 

Nakon što je svečano izrazio da je Krist vječni Bog, Stvoritelj i Otkupitelj (Ivan 1,1-5), apostol Ivan je predstavio Ivana Krstitelja za kojeg je potvrdio: „Bio je čovjek poslan od Boga, koji se zvao Ivan. On je došao kao svjedok, da svjedoči o svjetlosti, da svi povjeruju po njemu. On nije bio svjetlo, nego je došao svjedočiti o svjetlosti.” (Ivan 1,6-8).

Kako vidimo bit poslanja Ivana Krstitelja ugrađenu u prolog ovog četvrtog evanđelja, tako mi možemo učiti o našem poslanju kao kršćana u ovom svijetu. 

Koji je bio zadatak Ivana Krstitelja?

Jedan od zadataka jest da bude glasnik Božjeg milosrđa i milosti 

Ivan je bio sin Zaharije i Elizabete, njegovo rođenje pokazivalo je da je bio “čovjek” (Luka 1,5-25; 1,57-80), a ispunjenje različitih starozavjetnih proročanstava u njegovom životu pokazalo je da ga je ”poslao Bog”. (Izaija 40,3; Malahija 3,1; 4,5-6).

Njegov poziv kao odjek starozavjetnih proroka, smatra se posljednjim od njih. Bio je poslan kako bi govorio o Božjem milosrđu i milosti. Čini se da samo njegovo ime odražava njegovu poruku, jer znači “Bog je bio milostiv” ili “Gospodin je bio milostiv”). Budući da je bio “jedini poslan”, Božji glasnik, poruka milosti i milosrđa koja mu je povjerena imala je Božju potporu.

Kako bi bio svjedok Svjetlu

Pravni izraz “svjedočenje” odnosi se ne samo na vanjsku izjavu, nego i na unutarnju predanost istini koju drži svjedok, tako uvjeren da je spreman umrijeti za svjedočenje koje daje. Ivan je bio taj predani svjedok, koji je iskusio istinu o kojoj je svjedočio. Pozvan kako bi “svjedočio za svjetlo”, za ono svjetlo koje svijetli u tami (Ivan 1,5), javno je naviještao Riječ Božju, Krista, Mesiju i upozorio na tamu. Čini se da je to jedan od razloga zašto se Ivan razmatra u ovom velikom prologu. Njegov rad, kao svjedoka, bio je od velike važnosti za obranu istine da je Krist Mesija, Sin Božji (Ivan 20,30-31). 

Ivan je svjedočio prije i tijekom Kristove javne službe. Njegovo svjedočanstvo bilo je: “Obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko” (Matej 3,1-2), a zatim “Evo Jaganjca Božjega koji na sebe uzima grijehe svijeta” (Ivan 1,29). Ivanova je želja bila da ljudi vjeruju u Krista!

Nije svjedočio o sebi

Ivan Krstitelj nije tražio vlastitu slavu niti je želio stjecati sljedbenike za sebe, nego je svjedočio i dovodio ljude u slavno svjetlo Kristovo. “On nije bio svjetlo, nego je došao svjedočiti o svjetlosti”. U istom evanđelju Isus ga je nazvao “svjetiljka koja svijetli”, (Ivan 5,35) jer je odražavao svjetlo milosti i milosrđa u Kristu. Kristov je Duh stvorio poniznost u njegovom srcu i u Kristu je bio svjetiljka koja je naviještala Evanđelje. 

Što je naš zadatak?

Naš je zadatak da Ga poniznog srca i uvijek, dok se trudimo slaviti Ga, proglašavamo Svjetlom, koje pobjeđuje tamu grijeha i zla. Radosna vijest o Kristu, koje je preplavljeno milošću i milosrđem, naše je veliko poslanje. 

„Nosimo baklju da je plamen pao iz ruku onih, koji su dali svoje živote proglašavajući da je Krist umro i uskrsnuo.

Naša je ista provizija, naša ista radosna poruka, zapaljeni istom ambicijom Tebi predajemo svoje moći.“ 

(Himna, koju je napisao Frank Houghton, pod nazivom ”Suočavati se s nedovršenim zadatkom”)

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: