Najkraća knjiga Biblije

Koja je najkraća knjiga Biblije?

Kako bismo odredili koja je knjiga Biblije najkraća, moramo odrediti koji ćemo kriterij uzeti. Hoćemo li brojati broj stihova, ili broj riječi?
Potresi ispod Galilejskog mora znak kraja vremena

Jesu li potresi ispod Galilejskog mora znak kraja vremena?

U Bibliji piše da će na kraju vremena zemljom udarati potresi.
Danielov post

Što je to Danielov post?

Danielov post djelomični je post koji je nastao na temelju dva primjera kada je prorok Daniel postio. Kada se posti, cilj je približiti se Bogu.
Hoće li ljudi naseliti svemir nakon Isusovog povratka?

Hoće li ljudi naseliti svemir nakon Isusovog povratka?

Zašto je Bog stvorio tako prostran svemir? Postoji li svrha sa trilijunima zvijezda i planeta?
Koliko godina Noa umro

Koliko je Noa imao godina kada je umro?

S koliko je godina Noa umro? Prema Postanku 7, 6: „Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju“. Ovo je ponovljeno u 11. stihu.
Koliko godina je imao Mojsije kada je umro

Koliko godina je imao Mojsije kada je umro?

S koliko je godina Mojsije umro? Sukladno Ponovljenom zakonu 34, 7: „Mojsiju bijaše sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila“.
Što ljudi rade u raju

Što ljudi rade u raju?

Možda će ljudi u raju činiti slične stvari kao one koje su činili Adam i Eva u raju prije pada.
Lotova žena stup soli

Zašto se Lotova žena pretvorila u stup soli?

Lot je bježao, a kćeri su ga u stopu slijedile. „A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli“ (Postanak 19,26).
Tko su bile konkubine

Tko su bile konkubine? Zašto je Bog u Bibliji dopustio muškarcima da imaju konkubine?

Tko su bile konkubine o kojima možemo čitati u Bibliji? Zašto je Bog u Starome zavjetu dopustio muškarcima da imaju konkubine?
Otkriće početak života

Otkriće o početku života oduzima dah: To je djelo Stvoritelja!

Otkriće znanstvenika o početku života oduzima dah te pokazuje Stvoriteljevo djelo u akciji. Dok zagovornici pobačaja pokušavaju obraniti svoj stav izjavom da nitko ne...