Gdje u Bibliji Bog osuđuje žene koje nose mušku odjeću?
Foto: Pixabay

Bog u svojoj Riječi osuđuje žene koje nose mušku odjeću, jer nastoji održati svetost razlike između spolova.

Ponovljeni zakon 22, 5 ima dvije zabrane umotane u jedan stih.

“Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.”

Zakon, koji je Bog preko Mojsija dao Izraelcima, smatrao je
“preoblačenje” kao nemoralno ponašanje.

Bog osuđuje žene koje nose mušku odjeću, ali …

Prvi dio gornjeg stiha zabranjuje ženama da nose mušku odjeću i da koriste široku paletu predmeta koji se obično povezuju s muškarcima. Hebrejska riječ koja je prevedena kao “odjeća” u prvom dijelu Ponovljenog zakona 22, 5 je כְלִי־ ili keli. Ova hebrejska riječ ne znači samo odjeću (vidi Izlazak 22, 6; Levitski zakonik 11, 32; 13, 49). Keli uključuje ukrase, oružje i druge simbole koji su karakteristični samo za muškarce. Žene, dakle, ne mogu nositi mušku odjeću, nositi muške frizure ili muške satove, medaljone ili druge muške artefakte. Bog misli na uobičajeni obrazac života. No, znamo da i žene i muškarci imaju neke iste odjevne predmete, kao npr. hlače. I tu ne trebamo biti isključivi prema ženama. Valja napomenuti da su ženske i muške hlače različite. Krojene su vrlo različito – za žensko tijelo, a ne za muško. Stoga, samo reći da žene ne mogu nositi hlače promašuje poantu. Žene se ne smiju odijevati na način koji ih prikazuje kao muškarce.

Drugi dio stiha zabranjuje i muškarcima da nose žensku odjeću! Ali hebrejska riječ za odjeću u drugom dijelu stiha je שִׂמְלַ֣ת ili simla. Riječ se razlikuje od riječi prevedene kao “odjeća” u prvom dijelu stiha. Simla se eksplicitno odnosi na žensku odjeću.

Bog osuđuje žene koje nose mušku odjeću
Foto: Pixabay

Odvratnost Jahvi

Posljednji dio stiha je upozorenje da je tko god to čini, odvratan je Jahvi, Bogu svome. Ova nam izjava pomaže razumjeti da ova Božja zapovijed nastoji održati svetost razlike između spolova koja je uspostavljena stvaranjem muškarca i žene.

To ne znači da žena ne može privremeno nositi neki odjevni predmet, npr. mušku jaknu ili kaput kako bi se zagrijala, i obrnuto. To ne znači da je pogrešno da žena bude ćelava ako joj zbog kemoterapije opada kosa. Ono što Bog zabranjuje je namjerno zamagljivanje razlike između muškaraca i žena. Muškarci ne smiju biti transvestiti niti se odijevati kao žene iz bilo kojih razloga. Muškarci trebaju izgledati kao muškarci, a žene trebaju izgledati kao žene.

PROČITAJTE JOŠ: