Život je dar od Boga: Ono što činimo s njim, naš je dar Bogu

Život je dar od Boga: Ono što činimo s njim, naš je dar Bogu
Foto: Unsplash

Život je dar od Boga, jer od svih stvorenja, Bogu je stalo do zajedništva s čovjekom. On želi da ovaj život proživimo s Njim i za Njega.

Što je život? Najveći svjetski mislioci, uključujući grčke filozofe Platona, Aristotela i Sokrata, borili su se s tim pitanjem. Znanstvenici i teolozi posvetili su svoje živote pokušaju pronaći ključeve koji otključavaju tajnu ljudskog postojanja.

Ali samo Onaj koji je stvorio život na prvom mjestu može pružiti odgovore koji nam tako očajnički trebaju. Moramo pogledati sam početak života da bismo ga razumjeli.

I filozofija i znanost priznaju da je fizički život imao početak. Neki vjeruju da se život razvijao tisućljećima. Ali Biblija otkriva Boga koji hrabro tvrdi da je Stvoritelj života i da ga je stvorio s ogromnom svrhom. Bog nam kroz svoju Riječ daje odgovore na najvažnija životna pitanja.

Zašto se ljudska bića razlikuju od životinja?

Veliki dio čovječanstva upoznat je s Knjigom Postanka. Postanak jednostavno znači početak. U Postanku Bog otkriva porijeklo oblika života koji nalazimo na Zemlji.

I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!” (Postanak 1, 26)

Samo je čovjek stvoren po Božjoj slici – oznaka koja se ne odnosi ni na jedan drugi dio Njegovog stvaranja. Ljudska bića su jedinstvena među Božjom fizičkom kreacijom po sposobnostima donošenja odluka, planiranja i stvaranja. Bog je stvorio u nama intelekt, samosvijest, sposobnost učenja, razuma, komunikacije i stvaranja.

Ljudski mozak je fizički prilično sličan nekim životinjskim mozgovima, ali ljudi imaju znatno veće sposobnosti. Biblija otkriva da je razlika između ljudskog uma i životinjskog mozga duhovna suština koju je Bog uključio u sastav ljudskog bića: “Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu” (1. Korinćanima 2, 11).

Što čovjeka čini potpunim?

“Duh čovječji” je onaj koji ljude čini intelektualno superiornijima nad životinjama. To nas razdvaja od ostalih stvorenja, omogućavajući nam da znamo “ljudske stvari”, da razmišljamo i razumijemo na mnogo višem nivou.

Mi smo stvoreni da posjedujemo određene intelektualne kapacitete slične onima samog Stvoritelja, što nam omogućava da razvijamo vještine u znanosti, gradimo velike civilizacije, učimo iz prošlosti i planiramo budućnost.

Kada je Bog udahnuo “dah života” prvom čovjeku Adamu (Postanak 2, 7), dao mu je više od fizičkog postojanja. Bog je Adamu dodijelio onu duhovnu i intelektualnu suštinu koja čovječanstvu daje izuzetne sposobnosti ljudskog uma.

Ali apostol Pavao otkriva da čovjeku nešto važno i dalje nedostaje: “Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega” (1. Korinćanima 2, 11). Ovdje Pavao govori o drugom Duhu, Duhu Božjem.

On nastavlja: “A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog” (2. Korinćanima 2, 12). Duhovno razumijevanje koje nadilazi naš normalan ljudski intelekt dolazi samo s pomoću, utjecajem i snagom Božjega Duha Svetoga.

“Naravan čovjek”, dodaje Pavao, “ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati” (1. Korinćanima 2, 14).

Život je dar od Boga – proživimo ga s Njim i za Njega

U usporedbi sa životinjama, ljudska bića je Bog stvorio s duhovnom dimenzijom za mnogo višu svrhu. Nekoliko spisa otkriva da je razlog ljudskog života priprema za beskrajno višu razinu postojanja, koja uključuje besmrtnost ljudske duše.

Bog nas je stvorio sa željom da prihvatimo Njegov dar spasenja kroz Isusa Krista i da živimo zauvijek s Njim: “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Jedinorođenog Sina da onaj tko vjeruje u njega ne propadne, već da ima život vječni” (Ivan 3, 16).

Isus je u molitvi Bogu Ocu rekao za sebe: “Jer ti si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima, koje si mu dao, dadne život vječni” (Ivan 17, 2). Bog obećava da će dati život vječni “onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost” (Rimljanima 2, 6-7).

Bog je Stvoritelj i održavatelj života. Život je dar od Boga! Taj život je drugačiji od života biljaka i životinja. Naš se život sastoji od odnosa, ciljeva i iskustava koji su ponekad ugodni, a ponekad i teški. Ali krajnja svrha našeg života uvelike nadilazi zadovoljenje naših potreba i ispunjenje naših svakodnevnih okolnosti. Augustin je to divno sažeo: “Za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u Tebi.”

PROČITAJTE JOŠ: