Većina se od nas ne voli poniziti. Barem ja ne volim. A molitva je čin poniznosti. Molitva je čin slabosti. Kada molimo, priznajemo Bogu da nam očajnički treba pomoć. Da smo slabi i bijedni i da nemamo sve pod kontrolom. Da nismo samodostatni.

A Boga privlači ovaj čin poniznosti. Stoga nam u 1. Petrovoj 5,6-7 kaže:

„Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu bacite na nj, jer on se brine za vas.“

Ponizimo se „pod moćnom rukom Božjom“. Drugim riječima, molitva priznaje da je Bog suveren i da ima sve pod kontrolom. Klanjamo se pred njegovom suverenošću. Priznajemo da Bog vlada svojom moćnom rukom i da ni nad čim nemamo kontrolu.

Molitva čeka „pravo vrijeme“ da nas Bog uzvisi. Čekanje na Boga znači našu poniznost, i opet, priznajemo da ništa ne možemo promijeniti i da moramo čekati Boga. Moramo strpljivo čekati Onoga koji kraj zna od početka, koji je beskrajno mudar, koji zna apsolutno savršeno vrijeme da dođe i spasi nas, odnosno odgovori na našu potrebu. On zna savršeno vrijeme za odgovore na naše molitve. Naša nevolja neće trajati ni jednu sekundu duže nego što on odredi.

Bog nam govori da sve naše brige prebacimo na njega. Zašto moramo svoje brige govoriti Bogu kada ih on već zna? Zato što je traženje čin poniznosti, i budući da se Bog oholima protivi, a poniznima daje milost (1. Petrova 5,5), molitva nas stavlja u poziciju da primimo milost. Bog tako čezne da izlije svoju milost na nas, i kaže nam koji je najbolji način da je primimo!

Bog nam govori da prebacimo svoje brige na njega „jer on se brine za vas“. Kada molimo, važno je da se podsjetimo da Bog, stvoritelj galaksija, onaj koji održava nebo i zemlju, duboko brine za svakog od nas ponaosob. Nekad sam mislio da je Bog toliko zauzet upravljanjem svemirom da nema vremena za moje „sitne“ potrebe. Ali sam otkrio da me Bog voli i da mu je duboko stalo do svakog djeteta posebno. On nas poznaje po imenu. On zna svaku vlas na našoj glavi. Zato molite jer će se Bog pobrinuti za vas i vaše brige i potrebe. Ako hrani vrapce na polju i gavrane koji se glasaju, koliko više će čuti vapaj svoje djece koju je otkupio dragocjenom krvlju?

Nemojte biti ponosni. Ne pokušavajte se truditi i prolaziti kroz život u vlastitoj snazi. Ponizite se pod rukom svemoćnoga Boga koji je milosrdan, suosjećajan i velikodušan, i čeka da na vas izlije svoju milost. Prebacite svoje brige na njega i on će vas uzvisiti u pravo vrijeme.

Autor: Mark Altrogge; Prijevod: Vesna L.

IZVORBiblestudytools.com