U moru loših vijesti, jedna DOBRA vijest

U moru loših vijesti, jedna DOBRA vijest

U moru loših vijesti koje vidimo i čujemo preko medija, više nego ikad potrebna nam je jedna dobra vijest koja će umiriti naše biće.

Sa svih strana bombardirani smo lošim vijestima: na televiziji, radiju, internetu… Posljedica svega toga je stres, strah, zabrinutost, depresija, ali i pritisak u prsima, povećani tlak, bol u želucu, pogoršanje bolesti… pa čak i smrt!

Usred ove situacije, više nego ikada potrebna nam je dobra vijest, potrebna nam je nada.

Najbolja vijest koju možeš čuti zapisana je u Bibliji, bezvremenskoj knjizi, koja vrijedi i za nas danas. Ta dobra vijest zove se Radosna vijest. Znaš li koja je to vijest?

VIDI OVO: Kako nas Bog ljubi?

To je vijest da nas Bog voli vječnom ljubavlju. On nas toliko voli da je dao svog Sina, Isusa Krista, da umre na križu umjesto nas i uskrsne treći dan, kako bi platio cijenu naših grijeha. Tko vjeruje u Isusa Krista, u njegovu smrt i uskrsnuće ima vječni život. Taj život počinje već sada, a ispunjen je radošću, mirom, slobodom, ljubavlju… A posljedica svega toga je vječni život s Bogom u Njegovoj slavi, tamo gdje više nema boli, bolesti, smrti, tame.

Ima li bolje vijesti od ove?

“Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.” (Ivan 3, 16)

“I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe.” (Otkrivenje 3, 16)