Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati

Evanđelje dana za srijedu, 25. listopada 2023. godine: Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. (Luka 12, 39-48)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.« (Luka 12, 39-48)

Evanđelje dana – komentar

Učenici su bili malo stado bespomoćnih ovaca, poslano u neprijateljski svijet. S obzirom na to, Gospodin ih je ohrabrio da se ne boje – jer Otac čuva za njih takvu slavu, ne trebaju brinuti za put što leži pred njima. Umjesto da gomilaju materijalna dobra i planiraju budućnost, ta dobra mogu staviti u službu Gospodinu. Na taj će način ulagati u Nebo i vječnost.

PROČITAJTE: Što znači „kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati“?

Nisu se učenici trebali pouzdati u Gospodina samo za svoje potrebe; trebali su živjeti u stalnom iščekivanju njegova ponovnog dolaska. Gospodin upotrebljava za to sliku, aludirajući na domaćina čija je kuća bila u trenutku nepažnje. Dolazak kradljivca bio je potpuno neočekivan. Kad bi domaćin znao u koji sat, ne bi dao da mu se prokopa kuća. Pouka je da je vrijeme Kristova dolaska neizvjesno, jer nitko ne zna dan ili sat kada će se pojaviti.

Vjerni i nevjerni sluge (12, 41-48)

U ovim stihovima Petar upita odnosi li se Kristova usporedba o budnosti samo na učenike ili na sve ljude. Gospodin je odgovorio da se odnosi na sve koji ispovijedaju da su upravitelji Božji. Vjerni i razboriti upravitelj je onaj koji je postavljen nad gospodarevom poslugom i koji daje hranu njegovim ljudima. Kad Gospodin dođe i nađe svojega slugu kako se doista skrbi za duhovnu dobrobit muškaraca i žena, velikodušno će ga nagraditi. Također, Gospodinov dolazak će razotkriti i kazniti lažne sluge – nevjernike.

Oni koji su upoznali Božju volju kakva je otkrivena u Pismu, imaju veliku odgovornost da je vrše. Mnogo im je dano; od njih će se mnogo iskati. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, vjerujemo u Tebe kao svog Spasitelja i želimo biti izvršitelji Tvojih riječi. Svakoga dana nas ispuni Duhom Svetim i vodi nas do onih koji još trebaju čuti Radosnu vijest i obratiti se. Pomozi da budemo sluge koje će čuti Tvoje Riječi: “Valjaš, slugo dobri i vjerni!” Amen!

NAJNOVIJE!