Ljubite svoje neprijatelje!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za utorak, 18. lipnja 2024. godine: Ljubite svoje neprijatelje!(Matej 5, 43-48)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer on daje da sunce njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!« (Matej 5, 43-48)

Evanđelje dana – komentar

Zakon je Izraelce učio da ljube svoje bližnje (Lev 19, 18). Iako im nije izrijekom zapovjeđeno da mrze svoje neprijatelje, taj duh leži u osnovi većine u njih usađena nauka. Taj stav sažeto izražava stajalište Starog zavjeta prema progoniteljima Božjeg naroda (vidi Ps 139, 21-22).

Ali Isus sada obznanjuje da trebamo ljubiti svoje neprijatelje i moliti za one koji nas progone. Činjenica da je zapovjeđena ljubav pokazuje da je to stvar volje, a ne prvenstveno osjećaja. Ako ljubimo one koji nas ljube nema nikakve nagrade; Isus veli da to čine čak i neobraćeni carinici.

Isus je rekao da njegovi sljedbenici trebaju uzvratiti dobrim na zlo kako bi bili sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Nije želio reći da je to način da se postane sinovima Božjim; to je način na koji pokazujemo da smo Božja djeca. Budući da Bog nije pristran ni prema zlima ni prema dobrima (u tom smislu da i jedni i drugi uživaju sunce i kišu), tako bismo i mi trebali sa svima milostivo i pošteno.

Ovaj odjeljak završava Isusovim riječima: “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” Savršenstvo je ovdje duhovna zrelost koja omogućuje kršćaninu da oponaša Boga u podijeljivanju blagoslova svakome bez pristranosti. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, pomozi da naša ljubav prema Tebi i bližnjima bude iskrena. Pomozi da nam ne smetaju uvrede i nepravda koju nam drugi nanesu zato što smo Tvoji. Daruj nam ljubav i za neprijatelje. Neka ih to približi Tebi. Amen!