Ne možete služiti Bogu i bogatstvu
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 18. rujna 2022. godine: Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. (Luka 16, 1-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’
I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« (Luka 16, 1-13)

Evanđelje dana – komentar

Današnji odlomak Evanđelja govori o nepravednom upravitelju. Tekst se može rastaviti na dva dijela: prispodobu (stihovi 1-8) i primjenu (stihovi 9-13). Luka 16, 1 identificira da Isus govori svojim učenicima, ali postoji prijedlog da je njegova publika mješovita – učenici i farizeji. Luka 16, 14 kaže da su farizeji “čuli sve te stvari i ismijavali [Isusa]”.

Važno je znati kome se Isus obraća ovom prispodobom. Ona je za dobrobit učenika. Stih 14 je Lukin komentar o motivaciji farizeja, a u stihu 15 vidimo da naš Gospodin osuđuje njihove motive. A koja je bila motivacija farizeja? Bili su to oni koji su bili “srebroljubivi” i koji su se “opravdavali pred ljudima” i koji su uzdizali ono što je “gadost pred Bogom”.

Uz to kao pozadinu, pogledajmo prispodobu. Počinje s bogatim čovjekom koji pred sebe poziva svog upravitelja kako bi ga obavijestio da će ga razriješiti dužnosti zbog lošeg upravljanja resursima svoga gospodara. Upravitelj je imao vlast nad svim gospodarevim resursima i mogao je poslovati u njegovo ime. To zahtijeva najvišu razinu povjerenja u upravitelja. Upravitelj je optužen zbog očito lošeg upravljanja, a ne prijevare. To objašnjava zašto je u stanju obaviti još nekoliko transakcija prije nego što bude otpušten.

Upravitelj, shvaćajući da će uskoro ostati bez posla, iza leđa svog gospodara sklapa lukave dogovore smanjujući dug nekolicini gospodarevih dužnika u zamjenu za utočište kod gospodara. Kad gospodar postane svjestan što je zli sluga učinio, pohvali ga za njegovu “lukavost”.

U svojoj primjeni priče u preostalim stihovima, Isus počinje riječima: “jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti” (Luka 16, 8). Isus povlači kontrast između “sinova svijeta” (tj. nevjernika) i “sinova svjetla” (vjernika). Nevjernici su mudriji u stvarima ovoga svijeta nego vjernici u stvarima budućeg svijeta. Nepravedni upravitelj, nakon što je znao da će biti izbačen, manevrirao je kako bi skupio nešto novca, prevario svog gospodara (koji je više nego vjerojatno varao svoje mušterije) i stekao prijatelje s dužnicima svog gospodara.

Kakve to veze ima s vjernicima koji su mudri po pitanju budućeg života? Pogledajmo stih 9: “I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.” Isus potiče svoje sljedbenike da budu velikodušni sa svojim bogatstvom u ovom životu kako bi ih u životu koji dolazi njihovi novi prijatelji primili “u vječne šatore”. Ovo je slično Isusovom učenju o bogatstvu u Propovijedi na gori gdje Isus potiče svoje sljedbenike da skupljaju blago na nebu (Matej 6, 19-21).

PROČITAJTE: Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Isus ne kaže da bi vjernici trebali dobiti bogatstvo nepošteno i onda budi velikodušni s njim. “Nepošteno” u odnosu na bogatstvo može se odnositi na: 1) način stjecanja bogatstva; 2) način na koji se želi koristiti bogatstvom; ili 3) korumpirajućeg utjecaja koji bogatstvo može imati i koji često navodi ljude da počine nepravedna djela. S obzirom na način na koji Isus upotrebljava taj izraz, treće se objašnjenje čini najvjerojatnijim. Bogatstvo nije samo po sebi zlo, ali ljubav prema novcu može dovesti do raznih vrsta grijeha (1. Timoteju 6, 10).

Dakle, načelo koje Isus pokušava prenijeti je načelo pravednog upravitelja, a ne nepravednog. Nepravedni upravitelj vidio je resurse svoga gospodara kao sredstvo za svoje osobno uživanje i napredak. Suprotno tome, Isus želi da njegovi sljedbenici budu pravedni upravitelji. Ako razumijemo načelo da je sve što posjedujemo dar od Boga, tada shvaćamo da je Bog vlasnik svega i da smo mi njegovi upravitelji. Kao takvi, trebamo koristiti Učiteljeve resurse za promicanje Učiteljevih ciljeva. U ovom konkretnom slučaju, trebamo biti velikodušni sa svojim bogatstvom i koristiti ga za dobrobit drugih.

Isus zatim u stihovima 10-13 proširuje načelo dano u stihu 9. Ako je netko vjeran u “malom” (tj. “nepoštenom” bogatstvu), tada će biti vjeran u mnogome. Slično tome, ako je netko nepošten u malom, također će biti nepošten u mnogome. Ako ne možemo biti vjerni zemaljskom bogatstvu, koje u početku nije niti naše, kako nam se onda može povjeriti “istinsko bogatstvo”? “Istinsko bogatstvo” ovdje se odnosi na upravljanje i odgovornost u Božjem kraljevstvu zajedno sa svim pratećim nebeskim nagradama.

Vrhunac Isusove primjene je stih 13: “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” (vidi također Matej 6, 24). Ako je Bog naš Gospodar, onda će naše bogatstvo biti njemu na raspolaganju. Drugim riječima, vjerni i pravedni upravitelj, čiji je Gospodar Bog, iskoristit će to bogatstvo u izgradnji Božjeg kraljevstva.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, rekao si da si Put, Istina i Život i da nitko ne može doći k Ocu osim po Tebi. Hvala što si postao žrtva pomirnica i što po vjeri u sve što si učinio na križu postajemo članovi Kraljevstva. Neka nam ništa ne bude prepreka da Ti vjerno služimo. Ako nečim obilujemo, potakni nas da to podijelimo s potrebitima. Pomozi da se još mnogi ostave služenja bogatstvu i stvarima ovoga svijeta te se okrenu Tebi i spase od vječne propasti. Amen!