Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu

Evanđelje dana za četvrtak, 20. travnja 2023. godine: Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu. (Ivan 3, 31-36)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo — za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko primi njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.« (Ivan 3, 31-36)

Evanđelje dana – komentar

Isus je Onaj koji odozgor dolazi, on je iznad sviju. Krist je vrhovni vladar svemira. Stoga je jedino ispravno da ljudi slijede njega. Isus je Onaj koji je sišao s neba, ali su ga razmjerno malobrojni htjeli slušati.

Stih 33 opisuje tu manjinu koja je prihvatila Gospodinove riječi kao Božje riječi. Svojim su prihvaćanjem potvrdili da je Bog istinit. Tako je i danas. Kada prihvate poruku evanđelja, ljudi staju uz Boga a protiv sebe i ostatka čovječanstva. Shvaćaju da, ako je Bog nešto rekao, to mora biti istinito. Pogledajte kako jasno stih 33 naučava Kristovo božanstvo. U njemu se kaže da tko vjeruje Kristovom svjedočanstvu potvrđuje da je Bog istinit.

Isus je bio Onaj koga Bog posla. Govorio je Božje Riječi. Božji Duh pomazao je Krista kao nijednu drugu osobu. Drugi su bili svjesni da im u poslanju pomaže Duh Sveti, ali nikome nikada nije služba bila tako ispunjena Duhom kao poslanje Sina Božjega.

Bog je Kristu dao da daje vječni život svima koji vjeruju u njega. To je moguće jednostavno vjerovanjem u Sina. Svaki koji vjeruje u njegovog Sina ima život vječni. Oni koji ne slušaju Sina Božjega neće vidjeti života, gnjev Božji ostaje na njima već sada. Dakle, naša vječna sudbina ovisi o našem odnosu prema Sinu Božjem. Ako ga primimo, Bog nam daje vječni život kao besplatan dar. Ako ga odbacimo, nikada nećemo uživati vječni život, i ne samo to – Božji gnjev je već nad nama. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala ti što si poslao svoga jedinorođenoga Sina da bude žrtva pomirnica za naše grijehe. Prihvaćamo ga kao Spasitelja i Gospodina i želimo Ga slijediti. Neka nas Duh Sveti vodi i poučava i preobražava u Gospodinov lik. Amen!

NAJNOVIJE!