Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti

Evanđelje dana za petak, 10. studenoga 2023. godine: Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. (Luka 16, 1-8)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’
I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. (Luka 16, 1-8)

Evanđelje dana – komentar

Današnji odlomak Evanđelja govori o nepravednom upravitelju. Luka 16, 1 identificira da Isus govori svojim učenicima, ali postoji prijedlog da je njegova publika mješovita – učenici i farizeji. Luka 16, 14 kaže da su farizeji “čuli sve te stvari i ismijavali [Isusa]”.

Važno je znati kome se Isus obraća ovom prispodobom. Ona je za dobrobit učenika. Stih 14 je Lukin komentar o motivaciji farizeja, a u stihu 15 vidimo da naš Gospodin osuđuje njihove motive. A koja je bila motivacija farizeja? Bili su to oni koji su bili “srebroljubivi” i koji su se “opravdavali pred ljudima” i koji su uzdizali ono što je “gadost pred Bogom”.

Uz to kao pozadinu, pogledajmo prispodobu. Počinje s bogatim čovjekom koji pred sebe poziva svog upravitelja kako bi ga obavijestio da će ga razriješiti dužnosti zbog lošeg upravljanja resursima svoga gospodara. Upravitelj je imao vlast nad svim gospodarevim resursima i mogao je poslovati u njegovo ime. To zahtijeva najvišu razinu povjerenja u upravitelja. Upravitelj je optužen zbog očito lošeg upravljanja, a ne prijevare. To objašnjava zašto je u stanju obaviti još nekoliko transakcija prije nego što bude otpušten.

Upravitelj, shvaćajući da će uskoro ostati bez posla, iza leđa svog gospodara sklapa lukave dogovore smanjujući dug nekolicini gospodarevih dužnika u zamjenu za utočište kod gospodara. Kad gospodar postane svjestan što je zli sluga učinio, pohvali ga za njegovu “lukavost”.

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

U svojoj primjeni priče u preostalim stihovima, Isus počinje riječima: “jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti” (Luka 16, 8). Isus povlači kontrast između “sinova svijeta” (tj. nevjernika) i “sinova svjetla” (vjernika). Nevjernici su mudriji u stvarima ovoga svijeta nego vjernici u stvarima budućeg svijeta. Nepravedni upravitelj, nakon što je znao da će biti izbačen, manevrirao je kako bi skupio nešto novca, prevario svog gospodara i stekao prijatelje s dužnicima svog gospodara.

Isus ne kaže da bi vjernici trebali dobiti bogatstvo nepošteno i onda biti velikodušni s njim. “Nepošteno” u odnosu na bogatstvo može se odnositi na: 1) način stjecanja bogatstva; 2) način na koji se želi koristiti bogatstvom; ili 3) korumpirajućeg utjecaja koji bogatstvo može imati i koji često navodi ljude da počine nepravedna djela. S obzirom na način na koji Isus upotrebljava taj izraz, treće se objašnjenje čini najvjerojatnijim. Bogatstvo nije samo po sebi zlo, ali ljubav prema novcu može dovesti do raznih vrsta grijeha (1. Timoteju 6, 10).

Dakle, načelo koje Isus pokušava prenijeti je načelo pravednog upravitelja, a ne nepravednog. Nepravedni upravitelj vidio je resurse svoga gospodara kao sredstvo za svoje osobno uživanje i napredak. Suprotno tome, Isus želi da njegovi sljedbenici budu pravedni upravitelji. Ako razumijemo načelo da je sve što posjedujemo dar od Boga, tada shvaćamo da je Bog vlasnik svega i da smo mi njegovi upravitelji. Kao takvi, trebamo koristiti Učiteljeve resurse za promicanje Učiteljevih ciljeva.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, rekao si da si Put, Istina i Život i da nitko ne može doći k Ocu osim po Tebi. Hvala što si postao žrtva pomirnica i što po vjeri u sve što si učinio na križu postajemo članovi Kraljevstva. Neka nam ništa ne bude prepreka da Ti vjerno služimo. Ako nečim obilujemo, potakni nas da to podijelimo s potrebitima. Pomozi da se još mnogi ostave služenja bogatstvu i stvarima ovoga svijeta te se okrenu Tebi i spase od vječne propasti. Amen!

NAJNOVIJE!