Trebalo je da Isus ustane od mrtvih

Evanđelje dana za nedjelju, 31. ožujka 2024. godine: Trebalo je da Isus ustane od mrtvih. (Ivan 20, 1-9)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. (Ivan 20, 1-9)

Evanđelje dana – komentar

Prvi dan tjedna bila je nedjelja. Marija Magdalena otišla je do groba prije svitanja i kada je stigla, kamen je već bio odmaknut. Marija je odmah otrčala k Petru i Ivanu i bez daha im ispričala da je netko uzeo Gospodinovo tijelo iz groba.

Teško je zamišljati o čemu su Petar i Ivan razmišljali dok su hitali iz grada u vrt blizu Golgote. Ivan je vjerojatno bio mlađi od Petra pa je prvi došao do grobnice. Ulaz u grobnicu vjerojatno je bio nisko pa se čovjek morao sagnuti kako bio pogledao unutra. Ivan je vidio kako ondje leže platneni povoji. Ipak ne uđe u grob.

Petar ga je sada sustigao i ne oklijevajući ušao u grob. Ima u toj njegovoj impulzivnosti nečega zbog čega nam je blizak. I on je vidio da tamo leže platneni povoji, ali Spasiteljeva tijela nije bilo. Ivan je ušao u grob i ugledao uredno složene povoje i ručnik. Ali kad čitamo da je vidio i povjerovao, to znači više od tjelesnoga vida. Znači da je spoznao. Pred njim su bili dokazi Kristova uskrsnuća. Govorili su mu što se dogodilo i on je povjerovao.

Sve dosad učenici nisu uistinu razumjeli Stari zavjet u kojem piše da Mesija treba ustati od mrtvih. Sam im je Gospodin to više puta rekao, ali nisu shvatili. Ivan je prvi razumio. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, svojom smrću na križu i uskrsnućem porazio si đavla i smrt. Ti si živi Bog i danas sjediš zdesna Bogu Ocu. Hvala što si moj Spasitelj i što posreduješ za mene na nebu. Moj život je dobio smisao otkad sam Te počeo slijediti. Pomozi da u tome ustrajem. Amen!

NAJNOVIJE!