Isus ima pitanje za vas

Isus ima pitanje za vas. Tko je On za vas? Naš odgovor je naš izbor i o njemu ovisi gdje ćemo provesti vječnost.

Na vrhuncu svoje službe, Isus se odmaknuo u osamljeno područje Cezareje Filipove. Okolina je bila impresivna. Tu su bili spomenici i hramovi posvećeni štovanju grčkog boga Pana.

Možda, stojeći usred spomenika i hramova sagrađenih bogovima, Isus se naginje naprijed i prilično tiho govori maloj šačici ljudi – znajući da u njegovu čast nije izgrađen niti jedan spomenik, niti jedan hram podignut njemu na slavu – i postavlja presudno pitanje za njegove učenike, a i za nas: “Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?” (Matej 16, 33).

Tko je Sin Čovječji?

Isus postavlja pitanje o sebi. “Što govore ljudi?”, pita On. Prema 14. retku, učenici spontano odgovaraju: “Neki kažu da si Ivan Krstitelj.”  Ali Ivanu je Herod odrubio glavu i on je mrtav. Možda je uskrsnuo i zato ima čudesne moći?

Učenici nastavljaju: “Neki kažu … Ilija. ” Ali, Ilija je služio stotinama godina ranije. Stoljećima su Židovi promatrali Iliju kao proroka koji će biti preteča, ali ne i Mesija. I dolazi treći odgovor: “Neki kažu … Jeremija ili jedan od proroka.” Svi se odgovori svode na: “On je čovjek.”

Tada Isus opet pita učenike: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” (Matej 16, 15). Iako je pitanje bilo upućeno grupi učenika, Petar govori u ime svih: “Ti si Krist, Sin Boga živoga” (Matej 16, 16).

Ponekad smo se smijali Šimunu Petru, ali evo trenutka kad ga moramo pohvaliti. Predivne riječi su potekle od njega. Krist je Bog od mesa i kostiju, a ne bog u kamenu!

“Krist” je grčki naziv hebrejskog izraza “Mesija”, Pomazanik. Ovaj je izraz označavao kraljevsku figuru koja će posljednjih dana trijumfirati nad izraelskim neprijateljima. “Sin Boga živoga” podsjeća nas da je bio više od zemaljskog kralja. Isus je upitao farizeje: “Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?” Oni su odgovorili: “Sin Davidov.” Isus ih je ispravio ističući da je David Mesiju nazvao “Gospodinom”, pa kako onda može biti njegov sin? (Matej 22, 41-46)

Isus ima pitanje za vas: “Što vi kažete, tko sam ja?”

Svatko mora donijeti odluku o Isusu. Tko je On za vas? Naš odgovor je naš izbor i taj izbor ima velike posljedice. Svijet je ispunjen alternativama Isusu. Postoji veliko tržište svjetonazora i bogova. Pan, Afrodita i Venera usmjeravaju pozornost milijuna. I mnogi drugi “bogovi”: novac, slava, karijera … Svi kucaju na naša vrata i na vrata naših najmilijih da bi ih zavarali kako bi povjerovali u laž.

Danas Isus postavlja isto pitanje vama. Vaš će odgovor odrediti hoćete li uskrsnuti u vječni život ili vječnu propast. Ako odlučite odbaciti Isusa Krista kao Gospodina i svog Spasitelja, Biblija uči da vaše ime neće biti zapisano u Knjizi života, što će rezultirati osudom i vječnom odvojenošću od Boga nakon što umrete. Bog ovu vječnu smrt naziva “drugom smrću” (Otkrivenje 20, 11-15).

Ali Bog vas voli! Njegova je velika želja da ne propadnete.

Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2. Petrova 3, 9)

Vjerujući da se Isus Krist žrtvovao da plati za vaš grijeh i da je uskrsnuo od mrtvih jer je Bog, naslijedit ćete vječni život s Njim.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti (…) Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. (Rimljanima 10, 9-13)

Ako vjerujete u Isusa kao svog Spasitelja, Biblija kaže da vas Bog više ne doživljava kao grešnika već kao svoje dijete (Ivan 1, 12), i s Njim ćete uživati cijelu vječnost.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!