Kako je Bog uključen u svaki detalj vašega života?

Bog je uključen u svaki detalj vašeg života! On je s vama, u svemu surađuje na vaše dobro, i on će biti s vama do samog kraja.

Zašto nam Bog daje više detalja o Josipovom životu, u odnosu na živote bilo koje druge osobe u Postanku?

Knjiga Postanka ima zanimljivu strukturu. Daje izuzetno kratak opis stvaranja (oko 3% od knjige), velikom brzinom pokriva tisućljeća između Adama i Abrahama (oko 15% – zadržavajući se malo više na Noi), relativno brzo prelazi preko Abrahama (21%) Izaka (8%), i Jakova (23%), dajući detalje tek tu i tamo. Tada kreće opisivati Josipa, posvetivši njegovom životu gotovo 30% svog sadržaja.

Bog ovo nije dao slučajno. ’Više’ ne mora značiti ’važnije’ u ekonomiji Božje Riječi. Poslanica Efežanima je mnogo kraća nego pripovijest o Josipovom životu, ali ne znači da je manje važna. Međutim, ’više’ znači da treba svratiti pozornost. Tu ima ključnih stvari koje Bog želi da vidimo.

Bog ima mnogo razloga da nas provede kroz Josipov život više nego kroz živote drugih. Pogledajmo jedan od možda manje očitih razloga.

Božja suverenost u Josipovom životu

Ako pažljivo pogledamo, vidjet ćemo Božju providnost i umiješanost u detalje Josipa života. Evo nekih primjera:

 • Josipovo mjesto u patrijarhalnom redoslijedu rođenja bilo je dio Božjeg plana (Postanak 30, 22-24).
 • To znači da je Rahelina bolna borba s neplodnošću bila dio Božjeg plana (Postanak 30, 1-2).
 • Jakovljeva romantična sklonost ka Raheli i favoriziranje Josipa pokazalo se kao dio Božjeg plana (Postanak 29,30; 37,3).
 • Josipovi proročanski snovi su (očito) bili dio Božjeg plana (Postanak 37,5-11).
 • Ljubomora njegove braće (primijetite bratsko suparništvo i obiteljski sukob) bila je dio Božjeg plana (Postanak 37, 8).
 • Pohlepna, zla i ubilačka izdaja Josipa od strane braće, i Judina uloga u svemu tome bila je dio Božjeg plana (Postanak 37, 18-28; 50,20).
 • Obmana Jakova od strane Josipove braće u vezi sa njegovom sudbinom u trajanju duže od dvadeset godina bila je dio Božjeg plana.
 • Postojanje zle trgovine robljem u to vrijeme bilo je dio Božjeg plana (Postanak 37,26-27).
 • Potifarovo učestvovanje u trgovini robljem i njegov položaj u Egiptu bili su dio Božjeg plana (Postanak 37,36).
 • Josipove izvanredne upravljačke vještine bile su dio Božjeg plana (Postanak 39,2-4).
 • Potifarova naklonost ka Josipu bila je dio Božjeg plana (Postanak 39,4-6).
 • Želja Potifarove supruge da ima bludan odnos sa Josipom bila je dio Božjeg plana (Postanak 39, 8-12; Rimljanima 1,24).
 • Neiskrenost Potifarove supruge bila je dio Božjeg plana (Postanak 39, 14-18).
 • Nepravedna osuda Josipa od strane Potifara bila je dio Božjeg plana (Postanak 39; 19-20).
 • Zatvor u koji je Josip poslan, onaj u kojem će biti peharnik i pekar, bio je dio Božjeg plana (Postanak 39,20).
 • Naklonost upravnika zatvora ka Josipu bila je dio Božjeg plana (Postanak 39, 21-23).
 • Snovi peharnika i pekara su (očito) bili dio Božjeg plana (Postanak 40,5).
 • Josipova suosjećajna briga za njihove probleme bila je dio Božjeg plana (Postanak 40, 6-7).
 • Njihovo povjerenje u Josipa bilo je dio Božjeg plana (Postanak 40, 8-20).
 • Josipovo tumačenje njihovih snova bilo je dio Božjeg plana (Postanak 40, 12-13, 18-19).
 • Egipatski sudski proces u kojem je peharnik oslobođen, a pekar osuđen bio je dio Božjeg plana (Postanak 40, 20-22).
 • To što je peharnik zaboravio Josipa na dvije godine bio dio Božjeg plana (Postanak 41, 23-42, 1).
 • Faraonovi snovi bili su dio Božjeg plana (Postanak 41, 1-7).
 • Nesposobnost faraonovih savjetnika protumačiti njegove snove bio je dio Božjeg plana (Postanak 41,8).
 • Peharnikovo sjećanje na Josipa i hrabrosti da kaže faraonu o Josipu bili su dio Božjeg plana (Postanak 41, 9-13).
 • Faraonova spremnost da posluša hebrejskog zatvorenika bila je dio Božjeg plana (Postanak 41, 14-15).
 • Josipovo tumačenje faraonovih snova bilo je dio Božjeg plana (Postanak 41, 25-36).
 • Čudesno pouzdanje koje je faraon imao u Josipovo tumačenje snova i savjete bili su dio Božjeg plana (Postanak 41,37-40).
 • Josipova ženidba sa Egipćankom bila je dio Božjeg plana (Postanak 41,45).
 • Josipova dva sina, Manaše i Efrajim, su bili dio Božjeg plana (Postanak 41, 50-52; 48, 5).
 • Kompleksno poklapanje prirodnih fenomena koji je izazvali iznimno plodne godine, nakon čega su uslijedile iznimno puste godine, te moć i bogatstvo koju je faraon tad imao bili su dio Božjeg plana (Postanak 41, 53- 57; 47, 13-26).
 • Opasnost od gladi, koja je izazvala strašan strah i natjerala Jakova poslati svoje sinove u Egipat za žito bio je dio Božjeg plana (Postanak 42, 1-2).
 • Putovanje braće u Egipat bilo je dio Božjeg plana (Postanak 42, 3-4).
 • Poklonjenje braće pred Josipom, što je ispunjenje snova zbog kojih su ga oni mrzili, bilo je dio Božjeg plana (Postanak 42, 6).
 • Josipova namjera da testira svoju braće bila je dio Božjeg plana (Postanak 42, 9-44, 34).
 • Simeonova odluka da ostane u Egiptu bila je dio Božjeg plana (Postanak 42,24).
 • Jakovljevo odbijanje pustiti Benjamina u Egipat, što prouzrokuje kašnjenje povratka braće, kao i Simeonovo zbunjujuće iskustvo u pritvoru bili su dio Božjeg plana (Postanak 42,38).
 • Nemilosrdna opasnost od gladi, koja je potakla Judu da da svoju osobnu garanciju za Benjaminov siguran povratak i koja je prisilila Jakova da konačno omogući Benjaminu da ode u Egipat bila je dio Božjeg plana (Postanak 43, 8-14).
 • Uspjeh s kojom je Josip bio u mogućnosti nastaviti prikrivati svoj identitet i lažno optuživanje Benjamina za krađu i sve tjeskobe koje su braća doživjela kao rezultat svega toga bili su dio Božjeg plana (Postanak 43, 15-44, 17).
 • Judina spremnost za razmjenu svog života za Benjaminov iz ljubavi prema svom ocu, a time i iniciranje vlastite prodaje u roblje, kao što je on inicirao i Josipovu prodaju u roblje, bila je dio Božjeg plana (Postanak 44, 18-34).
 • Trenutak kada se Josip otkrio braći bio je dio Božjeg plana (Postanak 45, 1-14).
 • Izvještaj Josipove braće Jakovu o Josipovom uspjehu u Egiptu i priznanje što se sa Josipom zaista dogodilo bili su dio Božjeg plana (Postanak 45, 25-28).
 • Božje usmjerenje Jakova da se preseli u Egipat bilo je (očito) dio Božjeg plana (Postanak 46, 2-4).
 • Preseljenje cijelog klana Izraela u Egipat, gdje će boraviti i brojčano rasti 430 godina i na kraju postati užasno porobljeni, ispunjavajući tako Božje obećanje Abrahamu u Postanku 15, 13-14, bili su dio Božjeg plana (Postanak 46, 5-47, 12).

Ako bismo htjeli, mogli bismo uključiti još i više detalja, ali nam ovi daju puno toga o čemu možemo razmišljati.

Josipov život i vaš život

Josip je imao jedinstvenu ulogu u povijesti spasenja. Ali Božje intrigantno sudjelovanje u Josipovom životu nije različito od Njegovog sudjelovanja u vašem. Jedan od mnogih razloga zašto nam Bog daje ovaj opis ovako detaljno je to da nam pokaže kako je aktivan, kako nas on nikada ne ostavlja na našem putu, i kroz dobra i kroz zla iskustva (Hebrejima 13,5).

Josip je znao Božju blizinu kada se probudio iz svojih proročanskih snova, a i vjerojatno kad je doživio nevjerojatnu naklonost. No, koliko se Josip mogao osjećati bliskim Bogu kada je bio u jami u koju su ga bacila braća, ili okovan u karavanu Jišmaelaca, ili kad je lažno optužen za silovanje, ili kad je zaglavio godinama zaboravljen u kraljevskom zatvoru? Ipak, vidimo da je Bog bio tu cijelo vrijeme i sve zajedno učinio za dobro Josipa i milijuna drugih (Rimljanima 8,28).

Da, Bog je čak upotrijebio i zle, odvratne stvari koje su ljudi učinili Josipu na dobro. Mi to možemo reći, jer je to Josip kazao svojoj braći: “Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva – da spasi život velikom narodu” (Postanak 50,20).

Detaljna priča o Josipovom životu između ostalog je ljubavno pismo vašeg Dobrog Pastira (Ivan 10,11). Isti dobri pastir koji je vodio Josipa kroz zelene pašnjake i dolinu smrti, darivao ga je dobrim ’sve dane života njegovog’ (Psalam 23).

Ovo je tu da vas podsjeti da bez obzira to sa čime ste se suočili, bilo to slatko ili gorko, dobro ili zlo, bez obzira na to koliko dugo to traje, on vas nije napustio (Ivan 14,18). On je s vama (Psalam 23, 4), u svemu surađuje na vaše dobro (Rimljanima 8,28), i on će biti s vama do samog kraja (Matej 28,20).

Izvor: DesiringGod.org; Prijevod: Aleksandar J.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ: