Kakva korist, ako tko govori da ima vjeru, a djela nema?

“Kakva korist, braćo moja, ako tko govori da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?” (Jakovljeva 2,14)

Jakov ne govori da čovjek iz današnjeg retka ima vjere. Sâm čovjek to govori, ali kad bi on stvarno imao spasonosnu vjeru, imao bi i djela. Njegova je vjera samo u riječima, a takva vjera nikog ne spašava. Riječi su bez djela mrtve.

Spasenje nije po djelima. Nije niti po vjeri zajedno s djelima. Zapravo je po vjeri koja rezultira dobrim djelima.

Zašto onda Jakov u 24. retku govori da se čovjek opravdava djelima? Nije li ovo u izravnoj suprotnosti s Pavlovim naučavanjem da smo opravdani vjerom? Zapravo nema nikakvog proturječja. Obadvoje je točno. U stvarnosti postoji šest različitih aspekata opravdanja u Novome zavjetu, i to su:

Opravdava nas Bog (Rimljanima 8,33) – on je onaj koji nas smatra pravednima.

VIDI OVO: Što znači da smo pred Bogom opravdani po vjeri?

Opravdani smo milošću (Rimljanima 3,24) – Bog nam daje opravdanje kao besplatan, nezasluženi dar.

Opravdani smo vjerom (Rimljanima 5,1) – i primamo taj dar vjerujući u Gospodina Isusa Krista.

Opravdani smo krvlju (Rimljanima 5,9) – dragocjena Kristova krv je cijena kojom je plaćeno naše opravdanje.

Opravdani smo snagom (Rimljanima 4,25) – snaga koja je Isusa, našega Gospodina, uskrisila od mrtvih, snaga je koja čini naše opravdanje mogućim.

Opravdani smo djelima (Jakovljeva 2,24) – dobra djela svima su izvanjski dokaz da smo uistinu opravdani.

VIDI OVO: Zašto Jakov uči da se čovjek opravdava i djelima, a ne samo vjerom?

Nije dovoljno samo svjedočiti o iskustvu obraćenja. Moramo to pokazati dobrim djelima koja neizbježno slijede novo rođenje.

Vjera je nevidljiva. Ona je nevidljiva transakcija koja se obavlja između duše i Boga. Ljudi ne mogu vidjeti našu vjeru. Ali mogu vidjeti dobra djela koja su plod spasonosne vjere. Dok ne vide djela, imaju razloga sumnjati u našu vjeru.

Abrahamovo dobro djelo bila je njegova spremnost da svog sina prinese kao žrtvu Bogu (Jakovljeva 2,21). Rahabino dobro djelo bilo je to što je iznevjerila svoju zemlju (Jakovljeva 2,25). Razlog zašto su to bila “dobra” djela je to što su iskazivala vjeru u Jahvu. U protivnom bila bi loša djela, naime, ubojstvo i izdaja.

VIDI OVO: Zbog čega je vjera bez djela mrtva?

Tijelo odijeljeno od duha je mrtvo. Smrt je zapravo to – odvajanje duha od tijela. Tako je vjera bez djela također mrtva. Ona je beživotna, nemoćna i nedjelotvorna.

Živo tijelo pokazuje da u njemu prebiva nevidljivi duh. Tako su dobra djela siguran znak postojanja spasonosne vjere, one nevidljive, koja prebiva u osobi.

Autor: William MacDonald

NAJNOVIJE!