Je li u redu moliti se Mariji?

Mnogi kršćani, osobito Rimokatolici, mole se Mariji, jednoj od najvećih žena vjere. Je li u redu moliti se Mariji?

Kršćane je oduvijek fascinirala i zanimala Marija, Isusova majka. Ovo je razumljivo, budući da nitko drugi nije imao ulogu kakvu je ona imala u Božjem planu otkupljenja.

Marija je nosila Sina Božjeg u utrobi, rodila ga je, brinula se o njemu (zajedno sa svojim mužem Josipom) i odgajala Ga za vrijeme Njegovog djetinjstva.

Marija zaslužuje divljenje zbog njezine nesebičnosti, hrabrosti i vjere u Boga. Posebice u njezino vrijeme, biti nevjenčan i u trudnoći bilo je iznimno sramotno i ponekad je rezultiralo ozbiljnim kaznama. Ipak, Marija se vjerno odazvala na Božji poziv.

Na Gabrielovo proglašenje Marija je odgovorila radošću i pjesmom. „Moja duša proslavlja Gospodina“. (Luka 1, 46-55)

Unatoč svemu ovome Biblija je jasna oko toga da Marija zbog svoje uloge, ni na koji način nije imala poseban pristup Bogu.

Marija u Bibliji

U Luki 11, Isus je iscijelio unesrećenog čovjeka na način da je istjerao demona zbog kojeg je čovjek bio nijem. Nakon što je Isus istjerao demona, čovjek je ponovno mogao progovoriti, a gomila koja je gledala bila je zapanjena. (Luka 11, 14) Neki iz gomile preispitivali su Isusa, neki su čak govorilo da Isus djeluje na temelju sotonine moći.

VIDI OVO: Tko je OVO vjerom prihvatio, taj postupa kao i Marija

Dok je Isus počeo propovijedati gomili, jedna žena je progovorila: „Blagoslovljena majka koja te je rodila i koja te je dojila“! (Luka 11, 27) Isus joj je odgovorio, dopunjavajući ono što je rekla, ne prekoravajući je: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je“. (Luka 11, 28)

„Sam Allberry piše: „Isus je rekao kako Njegovi sljedbenici imaju bolji položaj od Njegove majke. Bolje od toga da Isusa imate za Sina je da vam On bude Gospodar“.

Premda se molitva Mariji ne može pronaći u Bibliji, ta praksa je uobičajena u Rimokatoličkoj crkvi. Ono što piše u Luki 11, 27 pribraja se ”Zdravo Marijo”, jednoj od najpopularnijih katoličkih molitvi. No, Isusovo ispravljanje koje piše u 28. stihu ne nalazi se u molitvi.

Molitva ”Zdravo Marijo”

„Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na čas smrti naše, amen“.

Zašto se katolici mole Mariji?

U Rimokatoličkoj crkvi na Mariju se gleda kao na posrednicu koja ima svoju moć i koja je stoga dostojna primiti molitve od katolika.

VIDI OVO: 6 životnih lekcija koje možemo naučiti od Marije

Marijino djevičanstvo i praksu molitve Mariji podupire katolička doktrina o Uznesenju, koja kaže da je Marija, nakon svoje smrti, bila uznesena na nebo poput Isusa, duhovno i tjelesno. Ovo je bila popularna ideja prije Srednjeg vijeka, ali nije postala službena dogma u katoličkoj crkvi dok je tako nije proglasio papa Pio XII 1950.

Takvo jedinstveno posvećenje Mariji također podupire doktrina katoličke crkve o Bezgrešnom Začeću, koje se odnosi na Marijino, a ne Isusovo začeće. Doktrina kaže da je Marija, kao majka rođenog Boga, bila bez prvog grijeha dok je i sama bila začeta. Papa Pio IX odobrio je ovo učenje kao službenu crkvenu doktrinu 1854.

Što Isus kaže o molitvi?

1. Molite u poniznosti.

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti“. (Matej 6, 5-6)

2. Nema potrebe za ponavljajućim izrazima.

Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete“. (Matej 6, 7-8)

3. Primjer:

Vi, dakle, ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdanji daj nam danas! I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga“. (Matej 6, 9-13)

4. Molite Boga za ono što vam treba u vjeri.

Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se“. (Luka 11, 9)

VIDI OVO: Zašto Marija od početka nije znala tko je Isus?

Zaključak

Biblija je jasna po pitanju toga da Marija, kao Isusova majka nema bolji pristup Bogu od bilo koje osobe koja vjeruje u Isusa. S obzirom na to, Marija nije dostojna da joj se kršćani mole. Isus je o ovome govorio u Luki 11, kada je naglasio da je blagoslovljenije biti Kristov sljedbenik nego Kristova majka.

Izvor: Crosswalk.com; Prijevod: Ivan H.

NAJNOVIJE!