Molitva za Božju naklonost

Bog nas želi blagosloviti i dati nam dobre darove. On nije škrt i nezainteresiran za naš život. U nastavku je molitva za Božju naklonost.

Tražiti od Boga da nas blagoslovi i izlije svoju naklonost nekome možda izgleda sebično. Neki misle da se ponekad u molitvi prema Bogu odnosimo kao prema nekom duhu iz boce koji nam mora ispuniti sve naše želje.

Osobno ne vjerujem da Bog želi da svi budu bogati i da se nikada ne muče u životu. Ali što više čitam Božju Riječ, to sam više uvjeren da bismo trebali tražiti od Boga da nas blagoslovi. Evo i zašto!

Zašto molitva za Božju naklonost?

Čitajući Bibliju, uvijek iznova vidim da Bog voli blagoslivljati svoj narod. Posebno mu je zadovoljstvo davati svom narodu dobre darove. Nije škrtac. Baš suprotno – daruje dobre stvari.

Razmotrimo Psalam 31, 20 koji kaže:

“O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu naočigled sinovima čovječjim.”

Bog nema samo nekoliko malih blagoslova za nas. Ne, On ima obilnu riznicu stvari koje žele da se izliju na nas.

“Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se. Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!” (Matej 7, 8-11)

Volim kako se ovaj stih ne kvalificira kada je riječ o traženju Boga za blagoslov. Ne kaže se: “Ako su vaši motivi savršeni i imali ste dobar tjedan, onda možete tražiti od Boga da vam da dobre stvari.”

Ne, jednostavno kaže: “Molite i dat će vam se.” Nemojte previše razmišljati. Nemojte beskrajno analizirati sebe kako biste utvrdili jeste li “dovoljno dobri” da tražite od Boga blagoslov. Jednostavno pitajte Boga za sve što vam treba.

Obećava li Bog da će nam dati sve što tražimo?

Ne, naravno da ne. Postoje trenuci kada ne bi bilo dobro da nam je Bog dao ono što smo tražili. Kad bi vas dijete tražilo deset čokolada i vi mu kažete: “Da!”, ne biste bili dobar roditelj. Bila bi to glupa odluka, jer djetetu bi vjerojatno pozlilo. Dakle, Bog nam ne daje uvijek sve.

Ali Bog nam govori nešto slavno o sebi. Kaže da je naš Otac. Bog je moj dobar, ljubazan, drag Otac. On me voli i želi mi činiti dobro. Mogu ga moliti za dobre stvari, znajući da mi neće uskratiti ništa što je dobro. Ako je nešto dobro za mene, Bog će mi to dati.

Bog ne uskraćuje blagoslove

Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti. (Psalam 84, 11)

Bog daje blagoslove onima koji hodaju ispravno. Hodam li uvijek ispravno? Ne, naravno da ne. Ja sam grešnik. Ali sam u Kristu, koji je uvijek hodao ispravno. I slavna je istina da je Kristova pravednost moja. Stoga mogu s pouzdanjem moliti za Božju naklonost, jer znam da mi Bog neće uskratiti ono što je dobro za mene.

Bog ne uskraćuje blagoslove
Foto: Pexels

Molitva za Božju naklonost

Nebeski Oče, dolazim u Tvoju prisutnost znajući da si moj Bog, a ja Tvoje voljeno dijete. Zahvaljujem Ti na svim blagoslovima koje si obilno izlio na mene. Uvijek si dobar i uvijek mi činiš dobro. Sve što imam od Tebe primam. Znam da ništa ne zaslužujem.

Tvoja Riječ mi govori da moram redovito tražiti Tvoje blagoslove. Stoga Ti dolazim s povjerenjem, znajući da me voliš blagosloviti. Obećao si da mi nikada nećeš prestati činiti dobro. Obećao si da mi nećeš uskratiti ništa dobro.

I zato Te molim da izliješ svoju naklonost. Blagoslovi me na načine koje ne bih ni pomislio pitati. Trebam Te više od samog života. Želim Te znati više i više biti vjeran Tvojim zapovijedima, a to ne mogu bez vodstva Tvoga Duha.

Također Te molim da se pobrineš za sve moje materijalne potrebe. Zahvaljujem što ćeš izliti svoje blagoslove na mene. Neka bude sve u skladu s Tvojom voljom, onako kako misliš da je najbolje za mene.

Hvala Ti, nebeski Oče, na Tvojoj slavnoj naklonosti u mom životu. Zahvaljujem što ćeš me blagoslivljati do kraja života. Sve Te molim u ime Isusa, moga Spasitelja i Gospodina. Amen.

PROČITAJTE JOŠ: