3 najvažnija životna pitanja

Nitko od nas nije proizvod slučajnosti. Ovaj život je dar i ne smijemo ga uzalud proživjeti. Donosimo 3 najvažnija životna pitanja.

Svatko traži smisao u svom životu. Uopće nije zadovoljavajuće misliti da naš život nema više smisla nego samo biti rođen, kratko živjeti i umrijeti. U Bibliji nema ničega što kaže: “Smisao života je …”, ali Biblija govori o važnim pitanjima: odakle smo došli, što nam je činiti i gdje možemo završiti kada umremo. U nastavku su 3 najvažnija životna pitanja o kojima svatko treba razmisliti.

Pitanje 1.: Odakle sam došao?

Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. (Postanak 2, 7)

Mnogi su ljudi pokušali dati odgovore na ovo pitanje. Ovdje vidimo zabludu ateizma. Ništa ne dolazi iz ničega. Svemogući i vječni Bog udahnuo nam je život. Formirao nas je od materije koju je izvorno stvorio. Daje sav život i dah.

Iz Biblije vidimo da je ljudski rod stvorio svemogući Stvoritelj. Nismo proizvod slučajnosti ili evolucije. Bog nam je dao naš život i sve što imamo te je odlučio gdje ćemo i kada živjeti.

Biblija kaže u Djelima 17, 24-26 da je Bog “stvorio svijet i sve što je na njemu  … svima daje život, dah i sve.” Čovjek je stvoren od praha i u prah će se pretvoriti. Ta činjenica je podsjetnik na naše grešno stanje i Božju pravdu. Ljudski je život nestalan i prolazan. Vraćamo se u prah, naša duša nastavlja živjeti i tada se suočavamo sa sudom (Hebrejima 9, 27).

Pitanje 2.: Koja je moja svrha?

Bog nas nije stvorio, a zatim ostavio na zemlji da besciljno lutamo kroz život. Mi imamo svrhu za koju živimo.

Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. (Djela 17, 27-28)

To je naša svrha: tražiti Boga i imati odnos s Bogom. Bog je rekao u Jeremiji 29, 13: “Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.”

Pitanje 3.: Kamo idem?

Za razliku od prva dva pitanja, odgovor na ovo pitanje ovisi o vama. Ovaj odgovor u konačnici počiva na tome želite li odnos s Bogom, svojim Stvoriteljem.

Zbog svojih grijeha, svega lošega što smo učinili, odvojeni smo od Boga i na putu smo prema smrti i paklu. Zbog svojih grijeha umiremo fizički i odlazimo u grob, ali umiremo i duhovno i odlazimo u pakao. Pakao je mjesto vječne kazne i muke. Ali pakao nije jedino vječno odredište koje postoji – postoji i nebo. Nebo je mjesto vječnog života, radosti, mira i ljubavi gdje boravi sam Bog.

To su dva mjesta kamo možete ići kad umrete. Bog želi da započnete vezu s Njim kako biste u nebu bili s Njim. Da biste otišli u pakao, ne morate raditi ništa – samo nastavite živjeti onako kako živite i završit ćete u paklu. Ali da biste otišli u nebo, morate donijeti odluku hoćete li prihvatiti i slijediti Božjeg Sina, Gospodina Isusa Krista. Želite li biti u nebu?

Bog vas voli više nego što vi volite sebe i želi vas spasiti od pakla. Zbog ljubavi prema vama, poslao je svog Sina, Isusa Krista, da plati kaznu za vaš grijeh. Isus Krist je rekao u Ivanu 3, 16: “Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao Sina svoga Jedinorođenoga da onaj tko vjeruje u Njega ne propadne, nego ima život vječni.” Budući da je Bog poslao svog Sina, Isusa Krista, da umre na križu za naše grijehe, možemo živjeti s Bogom na nebu cijelu vječnost nakon što umremo.

Konačno, imajući na umu ove činjenice, morate se pokajati za svoje grijehe, vjerovati u Gospodina Isusa Krista, moliti da uđe u vaše srce i spasi vas. Biblija kaže: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen (…) Jer tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.” (Rimljanima 10, 9. 13.)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!