Nesveto trojstvo
Foto: Pixabay

Uobičajena taktika koju Sotona koristi je da krivotvori ono što je Božje kako bi se on drugima učinio kao Bog. Nesveto trojstvo, kako je opisano u Otkrivenju 12 i 13, nije iznimka.

Sveto Trojstvo sastoji se od Boga Oca, Sina Isusa Krista i Duha Svetoga. Korelacije sa nesvetim trojstvom su stoga: Sotona, Antikrist i Lažni prorok. Dok je Sveto Trojstvo karakterizirano kao neograničena ljubav, istina i dobrota, nesveto trojstvo predstavlja njegovu suprotnost te ga karakterizira varanje, mržnja i neopisivo zlo.

Otkrivenje 12 i 13 sadrže dijelove proročanstva koje opisuju neke od glavnih događaja i osoba povezanih sa sedmogodišnjim iskušenjem. Iako mnogi dijelovi Biblije pridaju Sotoni razne oblike kao što je zmija ili anđeo tame, u Otkrivenu je opisan kao: „Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna“ (12,3).

Crvena boja ukazuje na njegovu okrutnu i ubilačku osobnost. Sedam glava simboliziraju sedam zlih kraljevstava koje je Sotona koristio tijekom povijesti kako bi spriječio ostvarenje Božjeg konačnog plana. Pet kraljevstava su već došla i prošla – Egipat, Asirija, Babilon, Perzija i Grčka.

Sva su ova kraljevstva tlačila i progonila Židove, ubijajući mnoge od njih. Sotonina namjera bila je spriječiti Kristovo rođenje (Otkrivenje 12,4). Šesto kraljevstvo, Rim, još uvijek postoji u vrijeme pisanja ovog proročanstva.

Kralj Herod je tako ubio mnoštvo hebrejske djece u vrijeme Kristova rođenja, a Poncije Pilat je u konačnici dopustio da se Isus razapne. Sedmo kraljevstvo, koje je još opakije i snažnije od prethodnih bit će konačno kraljevstvo koje će Antikrist stvoriti na kraju vremena. Ova kraljevstva su opisana i u Danielovoj knjizi, poglavlja 2 i 7. Sedam kruna predstavljaju univerzalnu vlast, a deset rogova predstavljaju potpunu kontrolu nad svijetom.

Nesveto trojstvo – prvi član

Otkrivenje 12 ukazuje na mnoge važne činjenice o Sotoni. Sotona i jedna trećina anđela bili su izgnani iz raja tijekom pobune prije početka svijeta (Otkrivenje 12,4). Arkanđeo Mihael i drugi anđeli započeli su rat protiv Sotone i njegovih demona te se Sotona zauvijek izgnan iz raja (Otkrivenje 12,7-9).

U svom nastojanju da spriječi ostvarenje Božjeg zemaljskog kraljevstva, Sotona će pokušati ukloniti sve Židove, no Bog će zaštiti ostatak Židova na lokaciji izvan Izraela tijekom posljednja 42 mjeseca u razdoblju sedmogodišnjeg iskušenja (Otkrivenje 12,6; 13-17; Matej 24,15-21).

Nesveto trojstvo – drugi član

Drugi član nesvetog trojstva jest Zvijer ili Antikrist opisan o Otkrivenju 13 i Danielu 7. Zvijer dolazi iz mora, što je u Bibliji označavalo ne-židove. Ujedno, i on ima sedam glava i deset rogova što ukazuje na njegovu povezanost sa Sotonom.

Deset rogova ovdje simboliziraju deset pozicija u deset vlada koje će dati moć Antikristu, tri od koje će biti potpuno preuzete od strane Antikrista (Danijel 7,8). Broj deset ukazuje na kompletnost ili cjelovitost, drugim riječima, jednu svjetsku vladu. Ta vlada će biti bogohulna te će odbijati postojanje jednog pravog Boga. Konačno kraljevstvo posjedovat će osobine zajedničke i prijašnjem „zvjerskom kraljevstvu“ Babilona, Perzije, Grčke i posebno Rima (Otkrivenje 13,2; Daniel 7,7; 23). Otkrivenje 13,3 indicira da će Antikrist biti smrtno ranjen na pola puta u sedmogodišnjoj kušnji, no on će čudesno zacijeliti svoju ranu (Otkrivenje 13,3; 17,8-14).

Nakon tog događaja svijet će biti potpuno začaran Antikristom. Štovat će Sotonu i samog Antikrista (Otkrivenje 13,4-5). Antikrist će tada odbaciti svaki privid dobrote te će početi otvoreno vrijeđati Boga, prekidajući svoj dogovor mira sa Židovima, napast će vjernike i Židove te će sebe postaviti kao onoga kojega treba obožavati (Otkrivenje 13,4-7; Matej 24,15). Ovaj se događaj naziva abominacijom i desolacijom.

Nesvesto trojstvo – posljednji član

Posljednji član nesvetog trojstva jest Lažni prorok, opisan u Otkrivenju 13,11-18. Ova druga zvijer doći će iz zemlje, ne iz mora, što ukazuje na to da će možda biti Židov koji dolazi iz Izraela. Iako se predstavlja kao mlak i bezazlen, njegovi rogovi ukazuju na to da će imati moć. Isus je izričito upozorio vjernike da se paze lažnih proroka koji možda izgledaju nevino, ali mogu biti iznimno opasni i razorni (Matej 7,15).

Lažni prorok govori kao zmaj, što znači da će imati moć uvjeravanja kako bi okrenuo ljude od Boga i potaknuo ih da se okrenu Antikristu i Sotoni (Otkrivenje 13,11-12). Lažni prorok ima mogućnost izvođenja raznih čuda i znakova te bacanja vatre s nebesa (Otkrivenje 13,13).

On stvara sliku Antikrista, daje joj život, zahtjeva obožavanje te slike od svih ljudi, a pogubljuje one koji se tome protive (Otkrivenje 13,14-15). Otkrivenja (20,4) indiciraju da će metoda pogubljenja biti odrubljivanje glave.

Lažni će prorok tako zahtijevati od svako osobe da na sebe prime trajni znak neke vrste, kao što je bilo i s robovima u Ivanovo doba, kako bi pokazali potpunu predanost Antikristu i odbacivanje Boga. Samo osobe koje prime taj znak moći će sudjelovati u trgovini. Prihvaćanje tog znaka znači vječnu smrt (Otkrivenje 14,10).

Biblija jasno govori da će osobe koje prime znak biti svjesne da ne prihvaćaju samo određeni ekonomski sustav, nego i da time odbacuju Isusa Krista. Otkrivenje 13,18 otkriva broj zvijeri – 666. Nitko ne zna što ovo točno znači. Neki vjeruju da će prvo, srednje ime i prezime Antikrista imati 6 slova. Neki vjeruju da se ovo odnosi na kompjutorski čip budući da neki programi počinju tim brojem.

Anti-Bog, Anti-Krist i Anti-Duh

Sotona je anti-Bog, Zvijer je anti-Krist, a Lažni prorok je anti-Duh. Ovo nesveto trojstvo će proganjati vjernike i mnoge druge prevariti, što će dovesti do njihove vječne smrti. No Božje će Kraljevstvo opstati. Daniel (7,21-22) izjavljuje: „I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava, dok ne dođe Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo“.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.