Što su plodovi tijela?

Što su plodovi tijela i zbog čega su takvi plodovi upozoravajući znakovi za kršćane? 

Plodovi Duha

Prvo što treba reći jest da plodove Duha ne možemo proizvoditi ako Duh Sveti nije u nama. To znači da, kako bismo dobili Duha, trebamo povjerovati u Isusa i pokajati se za naše grijehe. Nakon toga dolazi nanovo rođenje i prirodno je za nanovo rođenog kršćanina da daje pobožne plodove. Ako to nije tako, nešto nije u redu.

Plodovi Duha Svetoga uključuju: „Ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrotu, vjernost, nježnost, samokontrolu, jer protiv takvih nema Zakona.“ (Galaćanima 5, 22-23) To je zato što „su oni koji pripadaju Isusu razapeli s njime svoja tijela,  zajedno s njihovim grješnim žudnjama i strastima.“ (Galaćanima 5, 24) 

Plodovi tijela

Osobe koje nisu nanovo rođene prirodno će davati bezbožne plodove. Biblija jasno otkriva koji su to plodovi: „To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.“ (Galaćanima 5, 19-21)

Spašena osoba i dalje može davati takve bezbožne plodove, no velika većina plodova koju spašena osoba rađa trebala bi biti povezana s Duhom Svetim. 

Dobri ili loši plodovi?

Plod otkriva gdje je njegov korijen. Isus je rekao da dobro stablo ne može roditi loš plod. Isto tako, loše stablo ne može dati dobar plod. (Matej 7, 17-18) Kada smo ”promatrači plodova,” to nam omogućuje spoznaju toga je li netko pobožan propovjednik ili samo vuk prerušen u ovčje runo, kao što je Isus rekao: „Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.“ (Matej 7, 16-20) Ono što ne možemo vidjeti jest korijen, ali možemo vidjeti plodove, a plodovi otkrivaju korijen! 

Plod koji prevladava

Jedan je čovjek rekao da je imao dvije prirode: jednu duhovnu i jednu tjelesnu. Rekao je da jedna daje dobre plodove, a druga daje loše. Upitao sam ga: „Koji plodovi prevladavaju?“ Odgovorio mi je: „Oni koje najviše hranim.“ Dobar odgovor. Sve čemu dopustimo da uđe u naše umove, utjecat će na naše umove i na umove ljudi oko nas. Ne smijemo dopustiti da smeće ulazi u naše umove.

Kada Isus Krist dođe suditi svijetu kao Kralj kraljevstva, „Mnogi će me u onaj dan pitati: Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću im kazati: Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!“ (Matej 7, 22-23) Primijetite da se ovdje ne radi samo o nekima koji će ovo pogrešno shvatiti. Mnogi će prorokovati Krista i mnogi će u onaj dan biti odbačeni i zauvijek odvojeni od Kraljevstva nebeskog i Kralja tog Kraljevstva. 

Samoprocjena

Apostol Pavao nas potiče: „Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi.“ (2. Korinćanima 13, 5) Zašto bi apostol Pavao želio da to činimo? Kako bismo mogli znati jesmo li ”pravi” ili kako apostol Petar govori: „Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izbor: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada!“ (2. Petrova 1, 10) Ono što nas ovdje razbuđuje jest to da su ”mnogi pozvani, no rijetki su odabrani.” (Matej 22, 14)

Treba li vam pomoć sa samoprocjenom? Sumnjate li u vlastito spasenje? Molite Bogu ono što je Psalmist molio: „Ispitaj me Bože, iskušaj me; ispitaj moje srce i moj um!“ (Psalam 26, 2) Razumijte biblijsku istinu koja se odnosi na to da Bog želi da imate pouzdanje u to da ste spašeni. Isusov je polubrat pisao ovo o Bogu: „Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju – jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.“ (Judina 1, 24-25) 

Zaključak 

Jeste li spremni za susret s Bogom? Je li vas Bog doveo do pokajanja i vjere u Isusa Krista, kao što On zapovijeda? Dan Božjeg Suda dolazi, a doći će kao lopov u noći. (Otkrivenje 1, 7) „Stoga, trebate biti spremni, jer Sin Čovječji dolazi u sat kada ćete Ga najmanje očekivati“. (Matej 24, 44)

Nažalost, za mnoge će biti prekasno. Za one koji nisu povjerovali u Krista, jedino što ih očekuje jest gnjev Božji. Stoga molim… ne, preklinjem da današnji dan bude dan vašeg spasenja. (2. Korinćanima 6, 2) Ako budete čekali, možda bude prekasno, a to bi bilo neopisivo užasno. (Otkrivenje 20, 12-15; 21, 8) 

Autor: Jack Wellman; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: