Ponovljeni zakon: Što nas Biblija uči u toj knjizi?

Ponovljeni zakon je važna biblijska knjiga. Ona je posljednja knjiga Tore, odnosno dio prvih pet biblijskih knjiga (petoknjižja) i postavlja temelj za praćenje povijesnih knjiga Staroga zavjeta. Nadalje, Ponovljeni zakon često je citiran u Novom zavjetu. 

Struktura Ponovljenog zakona podsjeća na drevne ugovorne spise, nastale u drugom tisućljeću prije Krista. Nakon preambule, povijesnog prologa, općenitih odredaba, specifičnih odredaba, blagoslova i prokletstava, slijede završna klauzula i pozivanje svjedoka. 

Povijesni prolog (Ponovljeni zakon 1, 4-43) 

U Ponovljenom zakonu, ono što je od iznimne važnosti jest savez između Boga i Izraela. Izraelski narod došao je do granica Obećane zemlje, nakon što je četrdeset godina lutao pustinjom. Mojsije zna da njemu nije dopušteno ući u zemlju. Obratio se svome narodu posljednji put. Veliki dio povijesnog prologa posvećen je pozdravnom govoru Mojsija.

Mojsije se najprije prisjeća dugog putovanja kroz divljinu. Gotovo četrdeset godina ranije, Izrael je bio na granicama Kanaana. Poslali su špijune, koji su izvijestili o snažno utvrđenim gradovima i divovima. 

Izraelski se narod uplašio. Nije vjerovao u snagu i vjernost Boga, koji im je obećao da će im dati zemlju. Pobunili su se i Bog ih je kaznio: svi Izraelci stariji od dvadeset godina morali su umrijeti u divljini. Samo će njihova djeca naslijediti zemlju. Nakon četrdeset godina, Izrael je putovao kroz Edom, Moab, Ammon i došao do zemlje koja se nalazila istočno od rijeke Jordan. 

Porazili su kralja Sihona iz Hešbona i Oga iz Bašana. Taj dio zemlje bio je podijeljen između Rubenovih, Gadovih i polovice Manaševa plemena. Određena su i tri grada-utočišta. 

Glavne odrednice saveza (Ponovljeni zakon 4, 44; 11, 32)

Nakon što je Mojsije opisao povijesno putovanje, došao je do glavnih odrednica saveza. Bog je sklopio savez s Izraelcima na planini Horeb. (Ponovljeni zakon 5, 2) Deset zapovijedi sažetak su onoga što je Bog tražio od svoga naroda. Stoga, Mojsije ponavlja ovaj Božji Zakon: „Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.“ U ostatku Ponovljenog zakona ove će riječi biti preciznije objašnjene. 

Mojsije poziva svoj narod na služenje Bogu svim srcem: „Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!“ (Ponovljeni zakon 6, 4-5)

Postoji samo jedan Bog, Bog Izraela. Bog je izabrao izraelski narod između ostalih naroda. Stoga, Izraelci su morali održavati Božje zapovjedi, jer će samo tako imati mir i dobiti Božje blagoslove. 

Nikada nisu smjeli zaboraviti svoga Boga kada prosperiraju, jer u suprotnom njihovoj će sreći ubrzo doći kraj. Narod nije imao razloga hvalisati se svojim podrijetlom, jer je grješan. Bog je samo zahvaljujući svojoj besplatnoj milosti odabrao Izrael kao svoj odabrani narod. Stoga, Izraelci su trebali obrezanje srca, kako više ne bi bili tvrdoglavi. (Ponovljeni zakon 10, 16) 

Posebne odredbe saveza (Ponovljeni zakon 12-26) 

U prethodnim poglavljima Mojsije je javno obznanio Božju volju izraelskom narodu. U poglavljima 12 do 26, Mojsije govori o pravilima kojih se Izraelci trebaju pridržavati, gdje se donekle drži reda Deset zapovjedi. Mojsije upozorava na idolopoklonstvo i jedenje nečiste hrane. Zapovjedio je svome narodu u vezi izdvajanja novca za desetak, kao i o poštovanju godina Šabata i velikih gozbi. 

Mojsije je dao upute za kraljeve, svećenike i proroke. Također je obznanio Božje zakone koji su se odnosili na seksualnost i posjedovanje vlasništva. Sve te upute učinile su da Božja volja bude znana, što je omogućilo ljudima da obliku svoje živote na temelju Božjih zapovijedi. 

Ponovljeni zakon blagoslovi i prokletstva
Foto: Pexels

Blagoslovi i prokletstva (Ponovljeni zakon 27-28)

Dugi slijed zakona dolazi do zaključka kroz blagoslove i prokletstva, koja su izrečena na planinama Gerizim i Ebal. Ako narod bude bio poslušan Božjem glasu i ako bude drđao Njegov Zakon, bit će bogato blagoslovljen. Zemlja će biti plodna i narod će živjeti u miru: „Jahve će narediti da blagoslov bude s tobom u žitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat će te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.“ (Ponovljeni zakon 28, 8) 

No ako narod postane neposlušan Božjim zapovijedima i ako se ne bude blisko pridržavao Božji odredbi, zadesit će ih grozne pošasti: bolesti, glad, ratovi i katastrofe će ih proždrijeti. Narod će biti poslan u progonstvo. 

Zaključak (Ponovljeni zakon 29-34) 

Različitim vrstama argumenata Mojsije potiče svoj narod neka odaberu Gospodina i služenje Njemu. Čak i ako ih pogode prokletstva i dalje postoji izlaz. Mojsije im je predstavio izbor između života i smrti. Onaj tko odabere Gospodina izabire život, a onaj tko se okreće od Njega, odabire smrt. U Ponovljenom zakonu 31, za Mojsijevog nasljednika biva imenovan Jošua. Nakon toga Mojsije pjeva pjesmu, koja je u funkciji svjedoka za Izrael. U konačnici, Mojsije blagoslivlja dvanaest plemena i umire na planini Nebo. 

Lekcije za nas

Zahvaljujući svojoj milosti Bog je želio sklopiti savez s Izraelom. 

Bog je svet i nije ravnodušan u pogledu toga kako Mu ljudi služe. Dugačak slijed zakona u Ponovljenom zakonu to jasno prikazuje. Privilegija je dobiti otkrivenje od Boga, jer tada znamo što Bog želi od nas. 

Kroz vlastitu moć nemoguće je održavati savršeno Božje zapovjedi. To se pokazalo istinitim u mnogim situacijama izraelske povijesti. Izraelce su zadesila prokletstva zbog njihovih prijestupa ili grijeha. Odgovor, koji uključuje stihove iz Ponovljenog zakona, nalazi se u Novome zavjetu. 

Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom – jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu – da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.“ (Galaćanima 3, 13-14; Ponovljeni zakon 21, 23) 

Kada smo ponovno u dobrom odnosu saveza s Gospodinom po Kristu, na Mojsijeve pouke gledamo kroz drugačije svjetlo. 

Autor: Hildert Bronkhorst; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: