Raduje li se Bog smrti zlih ljudi?

Iz dana u dan vidimo da zli ljudi napreduju u svojim naumima, a nevini pate. Raduje li se zbog toga Bog smrti zlih ljudi?

S obzirom na porast zla iz dana u dan, ponekad mislim da ljudi vjeruju da Bog jedva čeka da uskoro izbriše ovaj naraštaj i donese sud. No, upravo je suprotno.

“Života mi moga” – riječ je Jahve Gospoda – “nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! Zašto da umrete, dome Izraelov?” (Ezekiel 33, 11)

Raduje li se Bog smrti zlih ljudi?

Biblija uči da se Bog ne raduje smrti zlih. Bog ne želi donijeti sud, ali hoće jer je Njegova Riječ istinita i kaže nam da postoje kazne i posljedice za ljudski neposluh.

Na primjer, Bog je faraonu davao priliku za suradnju kada je govorio preko svog sluge, Mojsija, i naredio mu da pusti Izraelce iz egipatskog ropstva. Umjesto toga, faraon se opirao.

Kao rezultat toga, niz od 10 pošasti ili zala stigao je na Egipat. Faraon je pokušao “zavesti” Mojsija kroz niz kompromisa. Srećom, Mojsije im nije popustio. Faraon je time navukao posljednji sud, koji je bio smrt egipatskog prvorođenca. Neki bi to mogli smatrati okrutnim, oštrim i ekstremnim od Boga. No, faraon je sam izabrao svoju sudbinu.

Tada reci faraonu: “Ovako kaže Jahve: Izrael je moj prvorođenac. Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.” (Izlazak 4, 22-23)

Bog je na neki način bio vrlo nježan prema faraonu. Poslao je pošasti, od kojih je svaka nova bila sve jača, kako bi privukao faraonovu pozornost. No, faraonovo je srce samo postajalo sve tvrđe. I na kraju, faraon nije imao nikoga kriviti osim sebe.

Bog voli sve ljude svijeta

Zbog ljubavi prema svima, Bog je poslao svog Sina da bude Spasitelj. Bog želi da se zli pokaju za svoj grijeh i nađu utočište u Kristu.

Da nas je Bog mrzio zbog našeg grijeha, izbrisao bi Adama i Evu kada ga nisu poslušali. No, Bog je želio da zauvijek budu s njim. Tako je ušao u njihov svijet i učinio za njih ono što sami nisu mogli učiniti – pokrio je njihov grijeh (Postanak 3, 21). On to i dalje radi. Kada je uzeo ljudsko tijelo i ušao u naš svijet kao Isus Krist, pokazivao je koliko nas voli. Isus je prolio svoju krv kako bi pokrio naš grijeh tako da “nijedan koji njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni” (Ivan 3, 16).

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

Bog nas tada usvaja kao svoju ljubljenu djecu, a kao Božja djeca imamo slobodu doći k Njemu bilo kada (Hebrejima 4, 16), moliti oprost kada zabrljamo (1. Ivanova 1, 9) i živjeti u radosnom iščekivanju vječnog života na nebu s Njim (1. Ivanova 5, 13).

Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! Zakukajte, protužite, proplačite! Smijeh vaš nek’ se u plač obrati i radost u žalost! Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti! (Jakovljeva 4, 8-10)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!