Predviđa li Biblija Treći svjetski rat?

Nema sumnje da će treći svjetski rat biti dio budućnosti. Krist je otvoreno učio da će biti rata prije nego što se vrati (Matej 24,4-31).

Neki smatraju da je generalno govorio o Crkvi u stihovima 4-14 i da je o nevolji govorio da počinje na sredini tog vremena u stihovima 15-31. Drugi vjeruju da je Krist govorio samo o sedmogodišnjem razdoblju poznatom kao Nevolja u stihovima 4-31. Iako izgleda da stihovi 4-14 daju opširan opis, oni su paralela opisa danog u Otkrivenju 6, koje bilježi detalje povodom početka nevolja.

Matej 24,6-7 kaže: “čut ćete za ratove i za glasine o ratovima … Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.” Ovdje Krist jasno pokazuje da će rat imati značajnu ulogu u posljednjih 7 godina prije Njegovog povratka.

Treći svjetski rat u bliskoj budućnosti?

Da budemo još konkretniji, u budućnosti će biti najmanje jedan svjetski rat. Nigdje u Pismu ne piše o određenom broju ratova. Prvi i Drugi svjetski rat nisu posebno spomenuti u Pismu, niti mogući Treći Svjetski rat. Spomenut je posljednji rat u detalje, što ukazuje da će možda biti drugih ratova prije posljednjeg.

Apostolu Ivanu su pokazana posljednja vremena, posebno posljednjih sedam godina pred Kristov povratak. S početkom u Otkrivenju 6, zapisao je što je vidio povodom budućnosti. Rat se nalazi u ovom poglavlju, a dio otkrivenih događaja dok se Krist ne vrati u 19. poglavlju (Otkrivenje 6,2; 4; 11,7; 12,7; 13,4; 16,14; 17,14; 19, 11; 19,19).

Otkrivenje 19,11 govori: “On (Isus) … sudi i vojuje po pravdi.” Otkrivenje 19,19 kaže da je Ivan vidio: “Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom.” Primijetite da su se kraljevi zemlje i njihove vojske sakupile da vode rat protiv Krista. Ovo jasno opisuje svjetski rat.

Pravda će pobijediti

Također je potrebno zapaziti da je pobjednik u ovom ratu Krist, koji je uhvatio zvijer / antikrista i lažnog proroka i bacio ih u Ognjeno jezero, a vojske koje su ih slijedile su uništene (Otkrivenje 19,20-21). Dakle, iako će biti makar još jedan svjetski rat, nema sumnje da će pravednost pobijediti kada Krist, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima, pobijedi sve one koji mu se odupiru.

Također je bitno spomenuti da će nakon 1.000 godina vladavine s Kristom biti ustanak koji može imati razmjere svjetskog rata. Sotona će biti vezan 1.000 godina i onda oslobođen. Nakon ovog oslobođenja, on će povesti pobunu među ljudima na zemlji. Krist će brzo ugušiti ovu pobunu i trajno osuditi Sotonu, bacajući ga u ognjeno jezero kao što je učinio sa zvijeri / antikristom i lažnim prorokom (Otkrivenje 20,7-10).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!