NaslovnicaDuhovnostZašto Bog dopušta zlostavljanje djece?

Zašto Bog dopušta zlostavljanje djece?

Zlostavljanje je grijeh. Nije važno je li fizičko, emocionalno, verbalno, seksualno ili duhovno – grijeh je. Zašto Bog dopušta zlostavljanje djece?

Titu 2, 4 kaže da trebamo ljubiti svoju djecu. Riječ “ljubiti” temelji se na grčkoj riječi phileo — ponašati se nježno i ljubazno. U ljubavi prema djeci zlostavljanju nema mjesta.

Bog voli svako svoje stvorenje. Ivan 3, 16 podsjeća nas da Bog voli i odrasle i djecu.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Prekrasan primjer Božje ljubavi prema djeci nalazi se u Izlasku 1, 15-22. U ovom odlomku nam je rečeno da je Bog zaštitio bebe koje su rodile izraelske majke. Iako je faraon želio pobiti sve izraelske bebe, Bog ih je spasio od smrti.

Zašto Bog ipak dopušta zlostavljanje djece?

Živimo u grešnom svijetu zbog pada kada su Adam i Eva odlučili ne poslušati Boga. Bog je svakom pojedincu dao slobodu izbora: činiti ono što je ispravno ili činiti zlo. On nam je dao slobodu da griješimo. Imamo slobodu biti proždrljivi, lagati, mrziti, biti ljuti, ogovarati, ubijati i činiti svaki drugi grijeh. Bog nam je svima dao slobodu izbora hoćemo li biti sveti ili zli. To ne znači da je Bog zao (Jakovljeva 1, 13-15). To znači da je onaj tko je počinio zlostavljanje učinio zlo djelo i ta osoba je ta koja je kriva za to djelo.

Pogrešno je kriviti svetog i pravednog Boga za zlo koje je učinila zla osoba. Kada bi Bog spriječio svako zlo djelo, tada bi svijet bio savršeno mjesto. Kada bi Bog spriječio svako zlo, onda bismo bili roboti, a ne slobodna ljudska bića.

Bog još uvijek dopušta ljudima da griješe. Kada netko sagriješi, sagriješio je on, a ne Bog. Mi smo krivi za svoja djela jer Bog nikada ne čini zlo i ne djeluje nepravedno. Zašto Bog dopušta da se dogodi zlostavljanje djece? Zato što je ljudima dao slobodnu volju da biraju hoće li griješiti ili ne griješiti.

Bog uvijek odgovara pravdom
Foto: Pexels

Bog uvijek odgovara pravdom

Kada netko nekome nanese patnju, patit će baš onako kako zaslužuje – prema svome grijehu.

“Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.” (Marko 9, 42)

Stoga, ako dijete pati zbog zlostavljača, znamo da će naš pravedan Bog kazniti zlostavljača. Može učiniti da zli ljudi jako pate, završe u zatvoru, a ako se ne pokaju, za svako zlo djelo će odgovarati kada stanu pred Njega.

U Rimljanima 12, 17-21 čitamo ove utješne riječi:

Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: ‘Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin.’ Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Činiš li tako, ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu. Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

PROČITAJTE JOŠ: