Zbog čega je Isus morao postati čovjek? Apostol Ivan izrazio je temeljno učenje kršćanstva: „Riječ je postala Tijelom“. (Ivan 1, 14) Ta velika istina pokazuje veliki misterij; druga osoba Trojstva, odnosno Sin, rođena je ili je postala čovjekom, bez gubitka svoje božanske prirode. No zašto je Isus morao postati čovjek? 

Isus je morao postati čovjek jer je tako bilo određeno prije postanka svijeta 

Plan spasenja, da Isus dođe kako bi spasio ljude od njihovih grijeha (Matej 1, 21), bio je osmišljen prije stvaranja svijeta. (Efežanima 1, 3-10) Stoga, Isusovo rođenje bilo je određeno u vječnosti i manifestiralo se kroz vrijeme. (1. Petrova 1, 20)

To vidimo iz plana otkupljenja, od Edenskog vrta (Postanak 3, 15), kroz Zakone, proroke, Psalme, sve do potpunog ispunjenja u Isusu. (Luka 24, 44; Galaćanima 3, 16; 4, 4) 

Isus je morao postati čovjek jer je Isus predstavnik svih otkupljenih ljudi 

Adam je bio predstavnik cijelog čovječanstva; zbog Adamovog neposluha Božjoj zapovijedi svi smo postali grješnici. No, ”prvi Adam” nije sam po sebi bio i završetak, već je on vodio prema ”drugome Adamu”, (1. Korinćanima 15, 45-47) odnosno, prema Isusu, kao ljudskom predstavniku svih otkupljenih ljudi. (Efežanima 1, 22-23; Kološanima 1, 24)

Isus je ispunio svoj određeni posao u svakoj točci gdje je ”prvi Adam” pao, kako bi otkupio svoj narod od njegovih grijeha. (Rimljanima 5, 18-21) 

VIDI OVO: Je li Isus Bog?

Jer je čovjek trebao vladati i podčiniti sebi sve na Zemlji

Mojsije, pišući Postanak 1-2; otkriva kako je Gospodin Bog stvarao svoje kraljevstvo na Zemlji. Bog je stvorio ljudska bića ”na svoju sliku i naličje”, dajući im odgovornosti za vladanje i da sve na Zemlji podčine sebi. (Postanak 1, 26-28) No Adam je sagriješio i nije ispunio svoje poslanje.

Međutim, bez obzira na to, sve je ukazivalo na ”posljednjeg Adama”; kada je Bog Sin bio rođen i bio poslušao Ocu, On je zadobio pravo vladanja nad stvorenjima i podčinjavanja njima sebi, jer je postao prvorođeni od sveg stvorenja, ispunjavajući tako svrhu čovjeka. (Hebrejima 2, 7-9) 

Isus je morao postati čovjek jer je On posrednik Novog saveza 

U Starome savezu, lik ljudskog posrednika bio je nagovještavan kroz poslanja proroka, (Ponovljeni zakon 18, 18-22; Izaija 1, 2-20) svećenika (Izlazak 28, 30; Levitski zakonik 8, 8) i kraljeva (1. Ljetopisa 21). Isus je ispunio ovo djelo time što je On savršeni i jedini posrednik između Boga i čovjeka. (1. Timoteju 2, 5)

Isus je najbolji prorok, savršeni Visoki svećenik i jedini Kralj, koji djeluje kao posrednik Novoga saveza, (Hebrejima 8, 6; 9, 15; 12, 24; 1. Korinćanima 1, 30) a svojom je smrću zajamčio bolji savez. (Hebrejima 7, 22; 27) 

Jer je Isus standard istinskog čovječanstva 

Kako bismo imali potpuno razumijevanje ljudskog bića, trebamo pogledati osobu Isusa Krista; jer iako je bio kušan u svemu kao čovjek, On nije sagriješio. (2. Korinćanima 5, 21; Ivan 8, 46) U Isusu prikazan je prizor savršenog Boga; ne onako kako grješno čovječanstvo odražava Boga, na pali i nesavršen način.

Stoga, svakome kršćaninu, Isus je naš najveći primjer u svetosti (1. Petrova 2, 21) i također naša najveća nada da ćemo biti prilagođeni na Njegovu sliku. (1. Korinćanima 15, 49) 

VIDI OVO: Kako Isus može istovremeno biti i Bog i čovjek?

Isus je morao postati čovjek je želio živjeti među nama 

Od vječnosti, Bog je odredio da želi živjeti zauvijek sa svojim ljudima; tako je započelo kada je živio s Adamom i Evom u Edenskom vrtu. No oni su sagriješili i izbačeni su iz Božje prisutnosti.

Prije nego što ih je poslao od sebe, Bog je obećao da će obnoviti zajedništvo sa svojim narodom kroz čovjeka koji će biti rođen od žene. (Postanak 3, 15)

To obećanje nadalje se razvijalo kroz arku, tabernakul i hram, da bi se u potpunosti ostvarilo kroz Isusa, jer je ”On boravio među nama”, (Ivan 1, 14) Isus kao prizor Oca. (Ivan 1, 18) 

Zaključak 

Postoje neki odlični razlozi koji prikazuju cjelokupnu vrijednost Isusovog rođenja kao velike istine za kršćansku vjeru. Naglašavajući Njegovu božansku, često zaboravljamo Isusovu ljudsku dimenziju. Ipak, obje dimenzije su jednako važne i temelji su kršćanstva, jer svatko onaj tko porekne da je Isus došao kao čovjek je antikrist, lažljivac i protivnik Boga. (1. Ivanova 4, 1-6) 

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Izvor: Biblword.net