Zašto je Isus izabrao Petra, Jakova i Ivana da mu budu najbliži krug?
Petar, Jakov i Ivan

Biblija ne kaže zašto je Isus odabrao Petra, Jakova i Ivana kao svoj najbliži krug učenika. Jesu li oni po nečemu bili bolji od drugih?

Isus je službeno izabrao svojih dvanaest apostola u Luki 6, 12-16. Tu grupu činili su Šimun Petar, Andrija, Jakov, Ivan, Filip, Bartolomej, Matej, Toma, Jakov, sin Alfejev, Šimun Zelot, Juda, sin Jakovljev, i Juda Iškariotski.

Čini se da su od tih dvanaestorice tri učenika (Petar, Jakov i Ivan) bili najbliži Isusu i djelovali kao Kristov “unutarnji krug”.

Petar, Jakov i Ivan su bili Isusovi najbliži prijatelji

Petar, Jakov i Ivan bili su među prvim Isusovim učenicima koji su najduže bili s njim (Luka 5, 4-11). Ali Biblija ne kaže zašto je Isus odabrao Petra, Jakova i Ivana kao svoj najbliži krug.

Ova tri čovjeka bila su prisutna s Isusom tijekom posebnih događaja, budući da su bili očevici Isusova preobraženja (Marko 9, 2-3), svjedočeći kako je Isus podigao Jairovu kćer iz mrtvih (Luka 8,49–56) i prateći ga dok se molio u Getsemanskom vrtu (Matej 26, 36–38).

Tako su ovo troje bili svjedoci Isusovih najvećih trenutaka slave i Njegovih najmračnijih kušnji. Bili su Njegovi najbliži prijatelji.

Petar Stijena

Možda je razlog zašto su Petar, Jakov i Ivan izabrani da budu Isusov unutarnji krug taj što je On ulagao poseban napor da pripremi ovu trojicu za vodeće uloge koje će kasnije zauzeti u novonastaloj Crkvi.

Petar, čiji je nadimak značio “Stijena”, bio je prvi od učenika koji je izrazio vjeru u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega (Matej 16, 16).

Nakon njegovog neuspjeha i nijekanja Isusa, Gospodin ga je obnovio, a Petar je nastavio biti vođa u ranoj Crkvi (Ivan 21, 15–19 ).

Značajno je da je na dan Pedesetnice Petar hrabro propovijedao mnoštvu, a Duh Sveti je djelovao u srcima slušatelja, tako da je 3 000 ljudi toga dana povjerovalo Isusu (Djela 2,41).

VIDI OVO: Koji su apostoli umrli mučeničkom smrću?

Jakov i Ivan – “Sinovi groma”

Jakov i Ivan, koji su dobili nadimak “Sinovi groma” zbog svoje smjelosti ( Marko 3, 17; Luka 9, 54), također su postali istaknuti vođe u ranoj Crkvi.

Obojica su izrazili spremnost na mučeništvo zbog svoje vjere u Isusa (Matej 20, 22) i obojica su patila za Krista.

Jakov je bio prvi od učenika koji je ubijen za Krista (Djela 12, 1-2 ), a Ivan je bio posljednji od Dvanaestorice koji je umro, nakon što je bio prognan zbog svoje vjere (Otkrivenje 1, 9).

Petar, Jakov i Ivan bili su ključni za ispunjenje Isusove misije

Isus je namjerno odabrao svojih dvanaest učenika i namjerno je odabrao i svoj unutarnji krug. Prilikom Kristova uzašašća, jedanaestorici preostalih apostola dana je ista misija, da šire evanđelje i stvaraju učenike od svih naroda (Matej 28, 18-20 ).

Petar, Jakov i Ivan, Isusov “unutarnji krug”, bili su ključni u ispunjenju te misije. Budući da su bili očevici nekoliko nevjerojatnih događaja u Isusovoj službi, njih troje su bili dobro pripremljeni za svoju buduću službu.

Posebna pozornost koju je Isus posvetio Petru, Jakovu i Ivanu bila je, prema autoru Michaelu Hyattu, dio Isusove strategije vodstva. Umjesto da pokuša izgraditi širok doseg svoje službe, Isus je izbjegavao popularnost i “usredotočio se na istinsku dubinu i dugoročni učinak”.

Isusov nauk bio je duboko ukorijenjeno u ova tri čovjeka i svaki je od njih ostavio trajan utjecaj u Crkvi na slavu Božju. Ova tri ribara uistinu su pretvorena u “ribare ljudi” (Matej 4,19).

Izvor: Gotquestions.org

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare