Zašto moramo umrijeti?

Kada je Bog stvorio Adama i Evu, nije bilo smrti. Prvi ljudi živjeli su u bliskom zajedništvu s Bogom. Što je narušilo taj odnos? Zašto moramo umrijeti?

Ljudi umiru zbog neposluha Adama i Eve u rajskom vrtu, zbog onoga što se naziva “istočnim grijehom“. Da nisu sagriješili, nastavili bi živjeti i dalje. Nikad ne bi umrli. Ali zbog njihove pobune protiv Boga, postoji duhovna posljedica koja rezultira fizičkom manifestacijom koju nazivamo smrću.

Zašto svi moramo umrijeti?

Adam i Eva trebali su zauvijek boraviti s Bogom, pa vjerojatno nisu ni znali što znači “umrijeti”. Nažalost, Sotona je napastovao Evu i ona je pala u grijeh. Eva je plod dala svom mužu, a on ju je slijedio u grijeh. Taj je grijeh donio smrt na svijet. Također, svi koji se rode nakon Adama i Eve, rađaju se s grešnom naravi.

Kada griješimo, kršimo Božji zakon (1. Ivanova 3, 4). Svi zakoni imaju kazne za njihovo kršenje. Inače, oni nisu zakoni. Dakle, ako kršimo zakon, mora postojati posljedica. Bog je rekao Adamu u Postanku 2, 17:

“Ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” 

Primijetite da je za nepoštivanje Božje zapovijedi postojala posljedica: smrt. Da Bog nije iznio posljedice za kršenje Njegovog zakona, tada Njegove riječi ne bi značile ništa.

Grijeh ima sposobnost ubijanja zbog Božje riječi, Zakona.

“Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.” (1. Korinćanima 15, 56)

Biblija nam govori da grijeh ima svoju moć zbog Božjeg zakona. Budući da svi zakoni imaju kazne, kazna za kršenje zakona je odvojenost od Boga.

“Opačine su vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.” (Izaija 59, 2)

Nadalje, svi su ljudi sagriješili (osim Krista, naravno).

“Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja.” (Rimljanima 3, 23)

“Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.” (Rimljanima 6, 23)

Budući da su svi sagriješili, a posljedica grijeha je smrt, zato svi umiremo.

Ne možemo pobjeći od tjelesne smrti, ali ima nade ...
Foto: Unsplash

Ne možemo pobjeći od tjelesne smrti, ali ima nade …

Druga vrsta smrti koju su Adam i Eva donijeli sagriješivši je duhovna smrt – njihovo je zajedništvo s Bogom bilo slomljeno. Ova duhovna smrt dogodila se neposredno nakon što su se okrijepili zabranjenim plodom, uplašili se i postidjeli (Postanak 3, 10). Duhovna smrt, poput tjelesne smrti, prenesena je na njihove potomke (Efežanima 2, 1).

Divna vijest je da možemo pobjeći od duhovne smrti koja je Božje prokletstvo. Samo po vjeri u Isusa Krista, koji je umro na križu za naše grijehe, možemo primiti oproštenje. Isus, koji je bio Bog u tijelu, ponio je naše grijehe na križ i umro s njima.

“On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.” (1. Petrova 2, 24)

Ako se pouzdate u ono što je Krist učinio na križu, tada se posljedice vaših grešnih postupaka pred Bogom mogu otkazati. Drugim riječima, ako se uzdate samo u Krista za oproštenje svojih grijeha, iako ćete fizički umrijeti, nećete umrijeti duhovno. Nećete biti vječno odvojeni od Boga.

Stoga, uzdajte se u Krista. Zamolite Ga da vam oprosti sve vaše grijehe.

Ali, postoji “upozorenje”. Ako zamolite Isusa da vam oprosti, On će vas uzeti takvog kakav jeste, ali vas neće takvog ostaviti. Mijenjat će vas i provesti kroz razne okolnosti kako biste postali sličniji Njemu. Ponekad je to lako, ali ponekad nije. Ali, uvijek je za vaše dobro. Isplati se slijediti Ga do kraja života!

PROČITAJTE JOŠ: