Što znači da živimo u palom svijetu?

Što znači da živimo u palom svijetu? Koji su dokazi da je ovaj svijet pao? Što će se dogoditi s ovim svijetom u skoroj budućnosti?

Otkako su Adam i Eva zgriješili u rajskom vrtu, živimo u palom svijetu. Taj događaj je poznat kao čovjekov pad. Prvi grijeh nije bio jedini grijeh, već početak pobune protiv Boga koja traje do danas. Nepokornost Adama i Eve dopustila je grijehu da uđe i zavlada svijetom i tako će biti sve dok se Isus ne vrati.

U Bibliji se mnoge stvari opisuju kao “pale”. Postoje anđeli koji su pali i postali demoni (Izaija 14, 12; Otkrivenje 12, 4); izraelski narod naziva se “palim” (Amos 5, 2). Kralj Šaul izgubio je Božju naklonost zbog pada u grijeh (1. Samuelova 15, 10-11). Svi ovi primjeri upućuju na ljude ili bića koja padaju u grijeh i potom dolaze na put Božjeg gnjeva. Pali ljudi trpe posljedice vlastite grešnosti; odvojeni su od Boga.

“Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.” (Izaija 59, 1-2)

Što znači da živimo u palom svijetu?

Bog je čovjeka stvorio dobrim, ali grijeh ga je učinio lošim. Tako je Bog stavio čovječanstvo pod prokletstvo. Od Adamovog pada čovječanstvo se susreće s boli, patnjom i mukom u svim aspektima života. Potresi, požari, poplave, glad, rak, demencija, virusi, bolesti … Brakovi se raspadaju, zdravlje propada … Stotine problema! Doista živimo u palom svijetu, što je dokaz da su posljedice naše pobune protiv Boga astronomske, izvan naše najluđe mašte.

“Sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.” (Rimljanima 8, 22-23)

Ne možemo promijeniti činjenicu da je svijet u kojem živimo pao i njime vlada grijeh, ali možemo biti zahvalni na Božjoj milosti koja je “spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista” (Titu 2, 11-12).

Iako još uvijek patimo pod prokletstvom koje je posljedica pada, imamo nadu u vječno spasenje.

“Budući da je smrt došla po jednom čovjeku, po jednom Čovjeku, također, dolazi i uskrsnuće iz mrtvih: kako svi umiru u Adamu, u Kristu će svi će primiti život.” (1. Korinćanima 15, 21-22)

Svatko može primiti oproštenje svih grijeha ako u pokajanju dođe Bogu i stavi svoju vjeru u Isusa Krista kao jedini izvor našega otkupljenja. Kroz Isusa smo se pomirili s Bogom.

“Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.” (Rimljanima 5, 10-11)

Vjernici imaju sigurnu budućnost

Dok živimo na zemlji gdje nas okružuju posljedice prokletstva, “u sebi uzdišemo” čekajući konačno otkupljenje kad se Krist vrati na zemlju. Krist će zamijeniti sve stvari koje su ukaljane grijehom. On će stvoriti novo nebo i novu zemlju.

“Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.” (Izaija 65, 17)

“Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.” (2. Petrova 3, 11-13)

Toga Dana učinci prokletstva bit će potpuno izbrisani i grijehu više neće biti mjesta. Čovječanstvo će se u potpunosti otkupiti i obnoviti u svakom pogledu.

Umjesto da budemo vezani za pad, možemo po vjeri u Krista imati stvarnost uskrsnuća i nadu da ćemo jednog dana živjeti s Njim (Rimljanima 6, 3–11).

PROČITAJTE JOŠ: