Koje su značajke pravog vjernika?

Koje su značajke pravog vjernika? Možemo li otkriti u Božjoj Riječi po čemu se vjernik razlikuje od nevjernika?

Spasenje je besplatan Božji dar po Kristu te smo spašeni milošću, a ne vlastitim zaslugama ili djelima. Isus je jedini način na koji se možemo pomiriti s Bogom i imati vječni život-

Kada postanemo vjernik, trebamo dopustiti da Duh Sveti postupno djeluje u nama i promijeni naše misli, naše želje, naša djela, naše ciljeve tako da naš život bude više usmjeren na Krista, umjesto na nas same. Stoga se Krist povećava u našem životu dok se mi umanjujemo (Ivan 3, 30).

“Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.” (Galaćanima 2, 20)

Koje su značajke pravog vjernika?

Važno je napomenuti da vjernici nisu savršeni. I oni griješe. Međutim, Isus je rekao da će se prave vjernike prepoznati po plodovima (Matej 7, 20) i da neće svatko tko kaže: “Gospodine, Gospodine!” ući u nebesko kraljevstvo (Matej 7, 21).

Dok istinski rastemo u Kristu, razlikujemo se od onih koji su od svijeta; razlikujemo se od licemjera kao što se ovce razlikuju od jaraca ili pšenica od kukolja. U nastavku donosimo koje su to značajke pravog vjernika.

1. Pravog vjernika spasila je milost kroz vjeru u Isusa Krista, a ne osobne zasluge ili djela

Nismo spašeni držanjem zakona ili vlastitim djelima. Spašeni smo zbog djela Isusa Krista na križu koji je platio sve naše grijehe. Ako netko vjeruje da se može spasiti zbog svojih osobnih zasluga bez Krista ili držeći se zakona, u zabludi je. Spasenje je besplatan dar za grešnika i moguće je samo kroz Krista.

Ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro. (Galaćanima 2, 21)

2. Pravi vjernik oponaša Boga

Oponašajte Boga, budući da ste vi djeca koju on voli. (Efežanima 5, 1)

Ljudi vole uzore. Nekima su to poznati glumci, pjevači, sportaši … Ali vjerniku je uzor Isus. Kad je Isus došao na zemlju, ne samo da je umro za nas, već je i svojim životom i svojim učenjima dao primjer kako bismo praktično trebali živjeti život ugodan Bogu. Stoga je život koji je Isus živio život koji bismo trebali slijediti i oponašati.

3. Pravi vjernik se pokorava Bogu

“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.” (Ivan 14, 15)

Poslušnost volji i riječi Božjoj važna je u životu pravog vjernika. Isus je rekao da se naša ljubav prema Njemu dokazuje ako ga slušamo. Ne možemo reći da volimo Boga, a slijedimo vrijednosti i filozofije koje su suprotne Njegovoj riječi.

“Što me zovete ‘Gospodine, Gospodine!’, a ne činite što zapovijedam?” (Luka 6, 46)

4. Pravi vjernik ne živi u skladu sa svjetovnim standardima

Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. (Rimljanima 12, 2)

Svijet ima svoje vrijednosti i prioritete koji su u suprotnosti s vrijednostima i zakonima Boga. Bog očekuje da se naše vrijednosti usklade s Njegovim putovima i učenjima. Kad postanemo prijatelji sa svijetom i dopustimo da svjetovne vrijednosti i filozofije utječu na naše odluke, naš način života i naš karakter, tada Biblija kaže da automatski postajemo Božji neprijatelji.

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. (Jakov 4, 4)

5. Pravi vjernik donosi dobar plod

“Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.” (Matej 7, 18-20)

Pravi vjernik neće živjeti kao licemjer. Farizeji su bili licemjeri jer nisu živjeli onako kako su govorili; nisu prakticirali zakon. Pravi vjernik pokazat će Božje vrijednosti i karakter riječima i djelima.

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. (Galaćanima 5, 22-24)

6. Pravi vjernik proslavlja Isusa

Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite. (Kološanima 3, 23-24)

Vjernik živi za Isusa Krista, jer je Isus Gospodin nad njegovim/njezinim životom. Stoga vjernik svojim životom ne bi trebao impresionirati ljude, već bi trebao težiti da udovolji Bogu – čak i ako to znači biti progonjen zbog života za Boga. Na primjer, farizeji su bili više usredotočeni na to da ih ljudi slave i obožavaju ih, nego na proslavljanje Boga (Matej 6, 1-4).

Pravi vjernik nije onaj koji samo redovito ide u crkvu i sudjeluje u raznim crkvenim aktivnostima. Kršćanstvo je svakodnevni životni stil kojim se živi za Isusa Krista. Kršćanstvo znači poslušnost, gdje je pravi vjernik poslušan izvršitelj Riječi, a ne samo slušatelj.

PROČITAJTE JOŠ: