NaslovnicaDuhovnostŠto znači biti čovjek po Božjem srcu?

Što znači biti čovjek po Božjem srcu?

Biblija kralja Davida naziva čovjekom po Božjem srcu. Ali što znači biti čovjek po Božjem srcu? Kako je to moguće kada nitko nije savršen?

Kao što znamo, David je počinio neke posebno teške grijehe. Bez obzira na to, Bog Davida naziva čovjekom po svom srcu (Djela 13, 22). Što osobu čini kvalificiranom da bude opisana kao takva?

Čovjek po Božjem srcu

Čovjek po Božjem srcu sigurno nije savršen. To jednostavno nije moguće! Čovjek po Božjem srcu neće izbjeći sve grijehe. Radi se o osobi koja nastoji aktivno živjeti u poslušnosti Bogu i Njegovoj Riječi. Takva osoba, kada se suoči sa svojim grijehom, ne dopušta da ostane oborena nego trči u Božju prisutnost i traži Njegovu milost.

U Knjizi psalama saznajemo puno o Davidovom karakteru. Njegov je život bio pun uspjeha i neuspjeha, a biblijski zapisi naglašavaju činjenicu da je bio daleko od savršenstva. Ali ono što je Davida učinilo čovjekom po Božjem srcu bilo je to što je njegovo srce bilo usmjereno prema Bogu. Imao je duboku želju slijediti Božju volju i činiti “sve” što je Bog htio da učini.

1. Davidova apsolutna vjera u Boga

David je bio čovjek po Božjem srcu jer je vjerovao Bogu. To je najbolje ilustrirano u 1. Samuelovoj 17 gdje je David kao mladi pastir neustrašivo ubio Filistejca Golijata. Neposredno prije dvoboja vidimo izravan dokaz Davidove vjere kada kaže:

“Gospodin koji me izbavio iz lavlje pandže i medvjeđe šape izbavit će me i iz ruku toga Filistejca.”

David je bio potpuno svjestan da Bog kontrolira njegov život i vjerovao je da će ga Bog izbaviti od nadolazeće opasnosti. Kako bi se inače upustio u potencijalno kobnu situaciju s takvom smirenošću i samopouzdanjem?

2. David je volio Božju Riječ

Od 150 psalama u Bibliji, Davidu se pripisuje više od polovine njih. Pišući u raznim i često zabrinjavajućim trenucima života, više puta je spomenuo koliko voli savršenu Božju Riječ.

“U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim. Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam.” (Psalam 119, 47-48)

Primijetite kako David “razmišlja” o Božjim odredbama. Bog mu je dao razumijevanje i mudrost kroz svakodnevnu meditaciju. I za nas bi bilo dobro ne samo da čitamo Božju Riječ nego i razmišljamo o njoj tijekom dana, jer Bog voli da razmišljamo o Njemu.

“Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže; koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.” (Psalam 119, 2–3)

3. David je bio istinski zahvalan Bogu
Foto: Unsplash

3. David je bio istinski zahvalan Bogu

Njegov život obilježila su razdoblja velikog mira i blagostanja, kao i razdoblja straha i očaja. Ali kroz sve dane u životu nikada nije zaboravio zahvaliti Gospodinu za sve što je imao. To je jedna od Davidovih najboljih karakteristika.

Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite! (Psalam 100, 4)

Život u pokajanju

Kad god bi sagriješio, David se iskreno pokajao. Njegov grijeh s Bat-Šebom zabilježen je u 2. Samuelovoj 11, 2–5. Njegov pad uključuje preljub, laž i ubojstvo. Zgriješio je protiv Boga i to je priznao.

Tada David reče Natanu: “Sagriješio sam protiv Jahve!” A Natan odvrati Davidu: “Jahve ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti.” (2. Samuelova 12, 13)

Priznati svoj grijeh i tražiti oprost samo je polovica jednadžbe. Druga polovica je pokajanje, a to je učinio i David. Psalam 51 je Davidova molitva pokajanja Bogu:

“Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.” (Psalam 51, 3-5)

Bog i danas traži muškarce i žene čija su srca Njegova – potpuno. To znači da nema zaključanih ormara. Ništa nije stavljeno pod tepih. To znači da kada počinite grijeh, priznajete ga i kajete se. Žudite da Mu ugodite svojom vjerom.

Bog ne traži veličanstvene primjere ljudi. On traži one koji Mu vjeruju, koji izvršavaju Njegovu Riječ i koji služe za Njegovu slavu.

PROČITAJTE JOŠ: