NaslovnicaDuhovnostJe li Isus rekao da se moramo krstiti da bismo bili spašeni?

Je li Isus rekao da se moramo krstiti da bismo bili spašeni?

Je li Isus u razgovoru s Nikodemom rekao da se moramo krstiti da bismo bili spašeni?

U Ivanu 3 Isus je u dubokom razgovoru s farizejem Nikodemom. Nikodem je ispitivao Isusa o Njegovim djelima, a Isus je odgovorio govoreći o Kraljevstvu:

“Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.” (Ivan 3, 5)

Je li Isus rekao da se moramo krstiti da bismo bili spašeni? 

Za početak, moramo pogledati što spomenuti stih znači u odnosu na okolne stihove, poglavlje, knjigu i u cijelom kontekstu biblijske pripovijesti. Cijela je Biblija Božja Riječ i od početka do kraja govori o Isusu Kristu.

Neposredni kontekst: Kao što smo otkrili, Ivan 3,5 dio je razgovora koji je Isus vodio s Nikodemom. Ali zašto je Isus rekao: “Ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.”?

Okolni stihovi: Ivan 3, 1 govori nam da je Nikodem farizej i da je došao Isusu noću. Nikodem je priznao Isusa kao učitelja koji je činio znamenja i došao od Boga (Ivan 3, 2). U Isusovom odgovoru, On upućuje Nikodema na kraljevstvo, kao što je bilo normalno za vrijeme njegove službe na zemlji (Matej 4, 17; 9, 35; Marko 10, 14).

U Ivanu 3, 3 Isus odgovara na Nikodemovu izjavu objavom kraljevstva: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!”

Očito zbunjen, Nikodem pita Isusa kako se osoba može ponovno roditi kada ostari ili ponovno ući u majčinu utrobu (Ivan 3, 4). Isus odgovara Nikodemu o biću rođenom iz vode i Duha prije nego što može ući u kraljevstvo Božje.

Kontekst poglavlja: Isus zatim objašnjava svoju poruku o Kraljevstvu farizeju Nikodemu, jednom od židovskih učitelja koji je pokušao živjeti po slovu Zakona. Njihovo je kraljevstvo bilo ono koje je zabranjivalo stil života, a Židovima su sudili prema starozavjetnim pravilima i tradicijama. Isus je usporedio život u tijelu i život u Duhu, a Nikodem se pitao: “Kako se to može zbiti?” (Ivan 3, 9). U suosjećajnom prijekoru, Isus pita Nikodema kako on kao učitelj Zakona to ne može razumjeti. Govorio je o tome tko je On i da će svatko tko vjeruje u Njega imati život vječni [u kraljevstvu Božjem].

Znajući da je Nikodem imao malo vjere zbog svoje prethodne tvrdnje, Isus mu govori o svom odnosu s Ocem u stihovima 16-21. Govori o nebeskim stvarima čovjeku od tijela. Samo je Isus, u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek, mogao objasniti oboje.

Kontekst knjige: Ivan nam daje razlog za svoje Evanđelje u stihu 20, 31: “A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.”

Što Isus misli kada kaže “nanovo rođen”?

Grčka riječ koja se ovdje koristi (γεννημένος ξανά) je dvosmislena i može značiti “ponovno” ili “odozgo”, a oba prijevoda funkcioniraju u odlomku. Isus je znao da čovjek treba doživjeti novo rođenje. Ovaj odlomak je uvod u tu istinu.

PROČITAJTE: Što znači biti ponovno rođen?

Apostol Pavao nam govori u Kološanima 2, 13: “On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe.”, dok u Efežanima 2, 1 stoji: “I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha.”  Još jedan stih učvršćuje ovu istinu: “On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje” (Kološanima 1, 13). Bez Isusa smo mrtvi – mi smo tama (Efežanima 5, 8).

Isus je, da bi nas spasio, morao doći kao čovjek i okajati naše grijehe. Međutim, nikada se nije odrekao svog božanstva, jer nijedan čovjek ne može živjeti bezgrešnim životom (Rimljanima 3, 23). Kada je Bog zapovjedio Adamu da ne jede sa Drveta života u Edenskom vrtu, rekao je: “U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” (Postanak 2, 17). Adam i Eva nisu fizički umrli, ali su pretrpjeli duhovnu smrt, a svaki čovjek od tog vremena je duhovno mrtav – osim Isusa Krista.

U kontekstu Ivana 3 nalazi se stih poznat u cijelom svijetu: “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” (Ivan 3, 16) Propasti znači biti potpuno uništen, bez nade u vječni život s Kristom. Osoba koja odbija Krista na kraju će propasti.

Ponovno rođenje znači prihvatiti Božji ljubazan poziv (Rimljanima 2, 4) da priznamo i ispovjedimo svoje grijehe, pokajemo se i vjerujemo u Isusovu žrtvu na križu. Biti nanovo rođen znači da smo nova stvorenja u Kristu (2. Korinćanima 5, 17).

Nanovo rođena osoba je živa u Kristu — živa u Božjem kraljevstvu (Rimljanima 6,11; 1. Korinćanima 15, 22; Efežanima 2, 5). Kao nanovo rođene, ništa i nitko nas ne može istrgnuti iz Isusovih ruku (Ivan 10, 28-29).

Što znači biti rođen “iz vode i Duha”?

Da bismo razumjeli ovaj izraz, moramo razmotriti odlomak u Ezekielu.

“Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.” (Ezekiel 36, 25-27)

U Ivanu 3 znamo da Isus razgovara s istaknutim učiteljem farizeja – nekim tko je poznavao Stari zavjet i odlomke u Ezekielu. Nikodem je cijeli svoj život proveo nastojeći učiniti nešto kako bi stekao Božju naklonost, i konačno je sjedio u Njegovoj prisutnosti, tražeći odgovore. Trebao je duhovno rođenje, a Isus mu je ukazao na to proročanstvo izrečeno u Ezekielu.

Kraljevstvo Božje o kojem Isus govori je duhovno kraljevstvo.

Moramo li biti kršteni da bismo bili spašeni?

Kao što nam je Biblija otkrila, ni Ivan 3, 3 ni Ivan 3, 5 ne kažu da moramo biti kršteni da bismo bili spašeni. Ova se zapovijed ne nalazi nigdje drugdje u Bibliji.

Pogledajmo neke odlomke koji o tome govore:

“Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.” (Marko 16, 16)

Vjera (vjera u Isusa Krista) dolazi prije krštenja. Drugi dio stiha to potvrđuje kada izjednačava nevjeru (a ne nedostatak krštenja) s osudom.

Petar će im: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.” (Djela apostolska 2, 38)

Primijetite vrlo važan redoslijed glagola koje Petar koristi, prvo pokajanje, a zatim krštenje. Povežite to s:

I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša. (Djela apostolska 2, 41)

Uvjerenje (vjera) dolazi na prvo mjesto zajedno s pokajanjem.

Koja je svrha krštenja i kako smo onda spašeni?

Krštenje je, kao što smo ranije vidjeli, obred koji je zapovjedio Gospodin Isus Krist za vjernike kao svjedočanstvo našeg poistovjećivanja s Isusom u smrti, ukopu i uskrsnuću.

PROČITAJTE: Čovjekov pad: Što se dogodilo kada je čovjek pao?

Griješimo jer smo rođeni grešnici. Zaslužujemo smrt i trebamo Boga da nas spasi, jer sami sebe ne možemo spasiti. Bog je poslao Isusa Krista – potpunog Boga i potpunog čovjeka – da učini za nas ono što mi ne možemo. Spasit će se samo oni koji to prepoznaju, priznaju i pokaju se u vjeri. A Bog je taj koji privlači ljude k sebi preko Isusa (Ivan 3, 27; 6, 44). Krist preuzima naše grijehe i mi smo proglašeni pravednima pred Bogom zbog Kristovog djela pomirenja na križu.

Ako tek trebate predati svoj život Isusu Kristu, nemojte više čekati, jer danas je dan spasenja (2. Korinćanima 6, 2). Od koristi vam može biti ova molitva.

Pretplati se
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare