Je li Isus bio prorok?

Isus je bio prorok koji je ispunio proročanstvo iz Ponovljenog zakona 18,18, no On je mnogo više od proroka. On je Bog!

Mnogi ljudi su se obraćali Isusu, tijekom Njegovog života na zemlji, kao proroku, uključujući ženu uhvaćenu u preljubništvu (Ivan 4,19) i drugi (Matej  21,11; Luka 7,16). 

Isus je za sebe rekao da je prorok

Najmanje jednom je Isus sam sebe nazvao prorokom: „A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri“ (Marko 6,4-6). 

U Bibliji su proroci govorili za Boga kada im je Bog rekao da to čine, kao Samuelu (1. Samuelova 8,7), Jeremiji (Jeremija 1,4), Ezekielu (Ezekiel 3,16), i drugima. Oni su predstavljali Boga. Isus je ujedno rekao da je Njegova poruka od Boga (Ivan 7,16; 8,28; 17,8). 

Ujedno, proroci su, Božjom moći, mogli predviđati budućnost. Isus je to činio, govoreći Svojim učenicima da će biti ubijen te da će uskrsnuti od mrtvih treći dan (Matej 16,21). To je proročanstvo ispunjeno. Rekao je da će poslati Duha Svetoga (Djela 1,8), što se obistinilo u Djelima 2.

Isus je ujedno izrekao proročanstva o uništenju hrama u Jeruzalemu, Njegovom povratku i drugim događajima na kraju vremena (Matej 24). 

Proroci su ujedno činili čuda. Mojsije je učinio mnoga čuda, uključujući razdvajanje Crvenog mora (Izlazak 14,21-22). Ilija je pozvao vatru s nema – svjedočanstvo zapisano u 1. Kraljevima 18,26-38. I naravno, Isus je učinio mnoga čudesa. Pročitajte evanđelja. Evo i nekoliko referenci: Matej 8,14-17; Marko 1,40-45; Luka 8,42-48; i Ivan 6,16-21). 

Isus je mnogo više od proroka

Mnogi ljudi danas o Isusu govore kao o proroku, a On je i ispunio ulogu proroka. No, na žalost, mnogi Ga ljudi srozavaju samo na tu ulogu, kao muslimani koji Ga cijene kao velikog proroka, ali ne i kao Boga ili Spasitelja.

Isus je mnogo više od proroka. On je Bog (Ivan 10,30; Filipljanima 2,5-11; Kološanima 1,15-20). On je Mesija (Isus je ispunio mnoštvo proročanstava o Mesiji iz Staroga zavjeta). U Njemu je otkupljenje za naše grijehe (Hebrejima 2,17).

Isus je prorok koji ispunio proročanstvo iz Ponovljenog zakona 18,18 (vidi: Djela 3,22; 7,37). No On je mnogo više od proroka. On je Riječ Božja (Ivan 1,1) i jedini koji spašava (Ivan 14,6; Djela 4,12). 

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: