Zapamtite ovo kada vas progone vaši prošli grijesi

Kada vas progone vaši prošli grijesi, zapamtite ove predivne istine iz Božje Riječi.

Evanđelje nije samo karta za izlazak iz zatvora. To je potpuno novi identitet. To je život u slobodi i radosti.

Što vas muči? Jesu li to grijesi vaše prošlosti? Isus nije umro da biste ostali u ropstvu.

Vaši vas grijesi ne definiraju kao kršćanina. Više nisi preljubnik, ovisnik, ubojica ili lopov. Možda ste jednom bili nešto od toga. Vaš popis prekršaja mogao bi biti dug kilometar i pol. Sve je pod Isusovom krvlju.

Zapamtite ovo kada vas progone vaši prošli grijesi

Ti si novo stvorenje. Opravdan si. Ti si pravednik. Nisi promašaj. Nećeš razočarati Boga. Ti si voljen. Nisi pod osudom, slobodan si.

“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja.” (Ivan 1, 12)

“Jer ću im oprostiti bezakonja njihova i grijeha se njihovih neću više spominjati.” (Jeremija 31, 34)

Bog vas voli. On zna sve što ste činili prije nego što ste uzvjerovali u Isusa. Također zna sve što ćete učiniti, dobro i loše, kao vjernik. Ipak je odlučio da vas voli. Vaši izbori ne mijenjaju Božji karakter. Isus je umro na križu da bi vas zauvijek promijenio.

Sada nisi samo ista stara osoba s Isusom. Nisti netko tko je “prihvatio religiju” ili novi hobi. Ti si dijete živoga Boga i hodaš u novosti života.

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! (2. Korinćanima 5, 17)

Razapeti s Kristom

Znaš li da si umro s Kristom? Pavao jasno piše da ste razapeti s Isusom. Ovo je istina koja mijenja život ako ste je spremni u potpunosti prihvatiti.

“Ovo znamo: naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom …” (Rimljanima 6, 6)

Kako to funkcionira?

Život ste započeli kao Božji neprijatelj. Niste bili dobra osoba. Niste bili blizu Boga, niti ste činili dobre stvari. Biblija kaže da ste se pobunili protiv Boga. Dok ste to činili, vama je upravljalo vaše tijelo. Ali, otkad ste se iskreno pokajali i prihvatili Isusa kao Spasitelja, niste više ta osoba.

Bog je toliko ljubio svijet da je Njegov Sin Isus dragovoljno umro za vas. Bog je otvorio vrata neba kada je Isusovo tijelo bilo raspeto na križu. Samo Njegovom milošću ti je oprošteno, voljen si i spašen. Ovo nije privremeno stanje. Nije uvjetovano time da sada budeš dobra osoba. Umjesto toga, to vaš trajni status pred Bogom. Vi ste opravdani! Riječ “opravdan” u Bibliji znači da ste sudski proglašeni pravednima. Nikada ti se više neće suditi. Vječni Sudac te oslobodio!

Ali što je sa svim grijesima?

Čini se nepravednim osloboditi nas grešnike, zar ne? Da je Bog pravedan prema nama, uračunao bi svaki od naših nebrojenih grijeha protiv Njegove savršene svetosti. Pozvao bi nas na odgovornost. To bi bilo apsolutno pravedno i ispravno. Znamo pravila i prekršili smo ih tisuće puta.

Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. (Titu 2, 11-13)

PROČITAJTE: Što znači biti spašen milošću kroz vjeru?

I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –  te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. (Efežanima 2, 1-6)

Bog ti se smilovao. On je izlio svu osudu koju ti i ja zaslužujemo na Isusa na križu. Krist se ispružio umjesto nas. Krist je uzeo kaznu za naše grijehe. Pobrinuo se da pravda bude zadovoljena tako što je bio spreman prihvatiti nepravedno. Besprijekorno Janje Božje umrlo je za Božje neprijatelje.

Isus se pobrinuo da shvatite Njegovu misiju tako što je na križu jednostavno rekao: “Svršeno je.” Vaš dug prema Bogu u potpunosti je plaćen kroz Isusovu smrt. Osoba koja ste prije bili umrla je na križu s Isusom kroz Njega. Vi ste nova žena ili muškarac kojega je stvorio sam Bog kroz Isusovu krv.

Prava sloboda dolazi kada shvatite ovo jednostavno načelo. Stari ti je mrtav. Umro si s Kristom. Vaš dug za grijeh je plaćen. Bog vas zauvijek proglašava nevinima.

To ne znači da ne griješite ili da se ne trebate pokajati. To znači da se vaš identitet kao voljenog djeteta Božjeg ne mijenja. Bog vas je proglasio svojima. Vi ste slobodni. Ako ne vjerujete da jeste i vjerujete da se morate dokazati Bogu, onda je Krist umro uzalud.

NAJNOVIJE!