Mogu li ljudi razgovarati s Bogom?

Neki tvrde da mogu razgovarati s Bogom. Jesu li ti ljudi u pravo ili su njihovi ”razgovori s Bogom” umišljeni? Što je ustvari razgovor s Bogom?

Molitva je razgovor s Bogom. Taj način komunikacije s Bogom privilegija je dana svima koji su položili svoju vjeru u Isusa Krista te su postali djeca Božja (Ivan 1,12). Zapravo, ne samo da je razgovor s Bogom u molitvi nešto što kršćani smiju činiti, nego nam je zapovjeđeno moliti se (1 Timoteju 2,1-4; 1 Solunjanima 5,17; Efežanima 6,18; Filipljanima 4,6-7). 

Bog ima osobnost, osjećaje, želje i inteligenciju. On želi imati odnos sa svakom osobom te je izravno komunicirao s nama kroz Svoje stvorenje, kroz Njegovu Riječ (Bibliju), po Svom Sinu Isusu i kroz Duha Svetoga. Odgovarati Bogu je prirodno i dobro – i sasvim normalno. Razgovor s Bogom u molitvi uz slušanje Božjeg glasa u molitvi normalan je dio razvijanja veze s Bogom. 

Bog je inicijator razgovora s Bogom

Bog započinje razgovor. On je taj koji je stvorio čovječanstvo (Postanak 1-2). Adam i Eva su i hodali s Bogom u Edenskom vrtu, uživajući u prijateljstvu s Njim prije svog grijeha (Postanak 2-3). Od tada se čovječanstvo odvojilo od Boga. No On je osigurao način obnove, način za uživanjem u prijateljstvu s Njim – Isusa Krista (Ivan 14,6; Djela 4,12; Efežanima 2,8-10).

Bog je taj koji je inicirao ovaj plan i koji je stvorio način za spasenje kako bismo ponovno mogli prijateljevati s Njim (Ivan 3,16-18). Bog obećava odgovoriti kada Ga zovemo (Jeremija 29,12; 33,3; Psalmi 50,15; Matej 7,7-8; Hebrejima 4,14-16). 

Vidimo primjere mnogo inteligentnih, normalnih ljudi koji razgovaraju s Bogom. Biblijski pomislimo na Adama, Nou, Abrahama, Mojsija, Iliju, Davida, Samuela, Isusa i apostole. Isusova molitva u Ivanu 17 je posebno važna. On je ujedno naučio Svoje učenike kako moliti (Luka 11,2-4; Matej 6,9-13).

Novi Zavjet je prepun uputa za kršćane da se mole kao i primjera kršćana u molitvi (na primjer, vidi djela 2,42; Kološanima 1,3,9; 4,2-4; Jakov 5,13-18; 1 Petrova 4,7; 3 Ivanova 1,2; 1 Solunjanima 5,17; Efežanima 6,18). 

VIDI OVO: Što je molitva u Duhu?

Ljudi svih klasa i rasa mogu razgovarati s Bogom

Ujedno imamo primjere kao što su George Washington, Abraham Lincoln, Isaac Newton, Louis Pasteur, George Washington Carver i Galileo, uz mnoge druge. Siromašni, bogati, obrazovani i neobrazovani, ljudi svih rasa – ljudi u svakoj kategoriji koja se može smisliti, razgovaraju s Bogom. Ne možemo reći da su svi ti ljudi ludi ili da umišljaju. 

Ponekad ljudi izjavljuju da jasno čuju Boga. Čini se da je Bog izravno komunicirao s osobama u Bibliji. No danas, otkada imamo Njegovu potpunu Riječ, On većinom govori srcima ljudi. To nije neobično za one koji su predani Bogu ili koji istinski žele „čuti“ Ga (Djela 8,29; 10,19; 2 Korinćanima 12,9).

Isus je rekao „Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom“ (Ivan 10,27). Vjernici u Isusa imaju Duha Svetog u sebi (Efežanima 1,13-14), a On nas vodi. 

Božja poruka je uvijek u skladu s Biblijom

Sada, kako bismo bili sigurni, kada Bog govori, vodi ili komunicira, Njegova poruka je uvijek podudarna s onime što je otkrio u Bibliji. Pavao nam otkriva način na koji možemo znati da poruka dolazi od Boga u 1 Korinćanima 12,3: „Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: »Prokletstvo Isusu«. I nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom“.

Ivan upozorava: „Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet“ (1 Ivanova 4,1). Ne priča svaka osoba, koja tako tvrdi, s Bogom. I nije sve istina što čujemo, a mislimo da je od Boga. Uvijek potvrdite svaki „razgovor“ s Bogom s Istinom u Njegovoj Riječi.

Kada osoba kaže da je Bog razgovarao s njom, a poruka koju prenosi u kontrastu je s Biblijom, onda ta osoba može biti opasna, neiskrena ili obmanuta. 

VIDI OVO: Kako danas stupiti u kontakt s Isusom?

Duh Sveti pomaže vjernicima da razgovaraju s Bogom

Duh Sveti pomaže vjernicima razgovarati s Bogom (Rimljanima 8,26). Isus je rekao učenicima, u Ivanu 14,26: „Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.“

Normalno je razgovarati s Bogom. Zapravo, razgovor s Bogom u molitvi jedan je od glavnih načina na koji rastemo u vjeri. Iako svijet možda misli da je vjera u Boga luda, to je jedini način do pravog života (Ivan 10,10; 1 Korinćanima 1,20-31). 

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: