„Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka“ (Luka 22,54). 

Nakon što je Isus uhićen u Getsemanskom vrtu, Petar je držao svoju distancu. Da, Petar je slijedio Isusa, ali Ga je slijedio na distanci. 

Distanca od Gospodnje blizine i prijateljstva uvijek će biti u temelju svih duhovnih nazadovanja. 

Ako ne možete biti sretni u svom grijehu, to je dobra stvar. Pravi vjernici nikada nisu sretni kada nisu zbliženi s Bogom. 

Ako niste zbliženi s Bogom, ako ste zgriješili protiv Gospodina, tada ćete biti nesretna osoba. 

Na primjer, ovo vidimo u životu Davida, čovjeka izabranog od Boga. On je jako zgriješio. Tada je u Psalmu 32 opisao kako se osjećao: „Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega“ (3-4). David je hodao na distanci. 

VIDI OVO: 10 upozoravajućih znakova da se udaljavate od Boga

Kada sotona traži kršćanina kojeg će oboriti, on traži one koji slijede na distanci. On traži osobu koja kaže: „Trebam li ponovno ići u crkvu? Nisam li to obavio prošli tjedan? Čitati Bibliju? Zaista? Opet?“. 

Djeca Božja žude za tim stvarima. Oni koji čine kompromise, u drugu ruku, te stvari čine samo iz dužnosti. A ako ih nitko ne ohrabruje da nastave, onda potpuno odustanu. 

Ako slijedite Gospodina s udaljenosti, onda ćete završiti u ničijoj zemlji kompromisa. U tom sumornom mjestu imat ćete previše Gospodina da biste bili sretni u svijetu i previše svijeta da biste bili sretni u Gospodinu. 

Nemojte biti ta osoba. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org