Što znači imati novi identitet u Kristu?

Identitet se definira kao skup obilježja po kojima je netko prepoznatljiv. Što znači imati novi identitet u Kristu?

Riječ “kršćani” znači “Kristovi sljedbenici”, i kao što apostol Ivan ističe, trebali bismo doslovno ići Kristovim stopama.

“Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio.” (1. Ivanova 2, 5b-6)

Ako ste sljedbenik Isusa Krista, više ne živite kao ljudi ovoga svijeta natopljenog grijehom. Vi ste novo stvorenje u Njemu; staro je prošlo, a novo je došlo (2. Korinćanima 5, 17)!

Kako primamo novi identitet u Kristu?

Rođeni smo u Adamu i ne možemo si dati novi duhovni identitet.

“Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite?” (Jeremija 13, 23)

Samo nam Bog može dati novi identitet, dajući nam novo rođenje (Ivan 1, 13). Novo rođenje događa se u vrijeme kada čujemo i povjerujemo u Radosnu vijest da će se svakome tko zazove Gospodina oprostiti grijesi i da će naslijediti vječni život.

Oni koji čuju ovo obećanje i povjeruju u njega, dobivaju ono što im se obećava: novi identitet koji se radikalno razlikuje od starog i novi život koji traje vječno. Oni koji ne vjeruju, mogu prisvojiti vanjske aspekte identiteta Božjeg djeteta. Oni se mogu pretvarati. Ali prava su Božja djeca ona koja su se nanovno rodila.

Kada se nanovo rodimo, poprimamo novi duhovni identitet “u Kristu”. Mi smo se “krstili u njegovu smrt”(Rimljanima 6, 3). Umrli smo s Kristom: “S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist” (Galaćanima 2, 20). U Kološanima 3, 3 Pavao kaže: “Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!” U Efežanima 2, 6 kaže nam se da nas Bog “zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu”.

Dakle, od trenutka kada smo se obratili, naš je središnji identitet taj da smo “ljudi Krista” – kršćani. Ovaj identitet dominira nad svakim drugim identitetom koji imamo. Novi identitet uništava neke stare identitete koje smo imali i modificira druge.

Vrijedni ste i dragocjeni

Znate li koliko ste posebni u Božjim očima? Evo što Biblija kaže o VAMA nakon što u Kristu dobijete novi identitet:

  • Vi ste Božje dijete (1. Ivanova 3, 1).
  • Dragocjeni ste (Izaija 43, 4).
  • Nezamjenjivi ste (1. Solunjanima 1, 4).
  • Ljubljeni ste (1. Ivanova 4, 19).
  • Za vas je vrijedilo umrijeti (1. Ivanova 3, 16).
  • Oprošteno vam je ( Efežanima 1, 7).
  • Osigurani ste za cijelu vječnost (2. Korinćanima 1, 22).
  • Oslobođeni ste grijeha (Rimljanima 6, 18).
  • Odvojeni ste (1. Petrova 2, 9).

Samo minutu razmislite o ovome. Nemojte preletjeti preko navedenoga. Pročitajte ovaj popis. Ovo ste VI. Ako si u Kristu, to si TI. Ovo je vaš trajni identitet. Nikada se ne može ukloniti, oduzeti ili promijeniti.

Bog poziva one u Kristu da gledaju prema nebu

Preuzimajući svoj novi identitet, okrećemo leđa prošlosti i postavljamo lica prema nebu. Naše riječi Isusu postaju Rutine riječi:

“Kamo ti ideš, idem i ja i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja; tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj je Bog.” (Ruta 1, 16)

Dakle, ja se “identificiram” kao kršćanin. Ali nisam kršćanin zato što imam ispravnu teoriju opravdanja ili zato što slijedim određena pravila ili se družim s određenim ljudima ili slušam propovijedi ili sudjelujem u sakramentima. Ja sam kršćanin, jer me Bog u Isusu Kristu usvojio u svoju obitelj i dao mi novi život.

Identitet u Kristu izravni je rezultat vjere u Krista i ta vjera treba se nastaviti tijekom života kršćanina. Vjerovati Bogu znači da živimo svoj život u Njemu prema Njegovoj objavi u Bibliji, a ne prema vlastitom razumijevanju (Izreke 3, 5-8).

Svakodnevno smo zasićeni svijetom i važno je zapamtiti da, iako je naš identitet u Kristu, svijet još uvijek utječe na nas. Naš um lako zbunimo svjetovnim porukama, a emocije lako pokoleba ono što ovaj svijet nudi. Kao što je Isus rekao: “duh je doista voljan, ali tijelo je slabo” (Matej 26, 41). Zbog toga je od presudne važnosti dopustiti Bogu da nas vodi svojim Duhom i Riječju.

“Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi, jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo.” (Izreke 3, 1-2)

Pavao je rekao Galaćanima da “hodaju po Duhu” umjesto po tijelu. Ako vjernika vodi Duh, tijelo će imati manje moći nad njim. To vrijedi i za nas.

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.” (Rimljanima 12, 1-2)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!