Kako pobijediti grijeh koji vas želi zarobiti?

Bog je poslao svoga Sina da nas oslobodi ropstva grijehu i odgaja nas u svetosti. Kako pobijediti grijeh koji vas želi zarobiti?

Borba protiv grijeha čini se kao teška bitka. Napravimo korak naprijed pa se vratimo dva natrag. Borimo se s istim grijesima uvijek iznova i iznova. Ponekad vjernici misle da bitku protiv grijeha mogu u potpunosti ukloniti iz svog života, ili misle da može biti malo ili nimalo napretka u odnosu na navike koje ih svakodnevno iskušavaju.

4 koraka kako pobijediti grijeh koji vas želi zarobiti

Vjernici bi kao jedan od glavnih ciljeva trebali imati prevladavanje grijeha. Iako u ovom životu nikada nećemo biti savršeni pobjednici nad grijehom (1. Ivanova 1, 8), moramo prepoznati da je prevladavanje grijeha dio bitke koja je kršćanski život. Bog nas, međutim, nije ostavio da se sami borimo protiv grijeha.

U nastavku su koraci koje trebate poduzeti ako želite pobijediti grijeh koji vas želi zarobiti.

1. Ispunjavajte se Duhom Svetim

Bez Duha Svetoga pobjeda nad grijehom nemoguća. Moramo biti “ispunjeni” Duhom kako bismo pobijedili grijeh.

“I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom!” (Efežanima 5, 18)

Trebali bismo biti toliko otvoreni Duhu Svetom da nas može u potpunosti zaposjednuti i, u tom smislu, ispuniti. Rimljanima 8, 9 i Efežanima 1, 13-14 kažu da On prebiva u svakom vjerniku, ali može biti ožalošćen (Efežanima 4, 30) i njegova aktivnost u nama može biti ugašena (1. Solunjanima 5, 19). Kada dopustimo da se to dogodi, ne doživljavamo puninu djelovanja Duha i Njegovu snagu u nama i kroz nas. Stoga je ispunjenje Duhom Svetim presudno za prevladavanje grijeha.

2. Ostanite u molitvi

Moliti Boga, tražiti Njegovu milost i pomoć, najsigurniji je način odupiranja iskušenju. Molitva povezuje naše srce i um s Isusom Kristom kroz divan razgovor, jer bez Njega je nemoguće ustrajati. Molitva tjera iskušenja iz uma, pomažući nam usmjeravati misli na stvari kojima želimo ugoditi Bogu.

“Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.” (Matej 26, 41)

pobijediti grijeh koji vas želi zarobiti
Foto: Pixabay

3. Ostanite u Božjoj Riječi

Božja Riječ je jedini siguran, postojani temelj na kojem se može graditi život. Bez nje nikada nećemo znati koja je Božja volja za nas i kako nas je Krist spasio od krivice i snage grijeha u našem životu. Vjera u Božja obećanja potrebna je za snagu u borbi protiv grijeha i iskušenja. Bez Božjih obećanja, svaki pokušaj svetosti je beskoristan. Njegov Duh potvrđuje da nam je dana moć da pobjegnemo od grijeha.

“Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!” (Jakov 4, 7)

4. Ostanite uz Božje ljude

Ljudi trebaju jedni druge za duhovni rast. Bog koristi starješine, službenike, starije kršćane i zajednicu kao primjere za nas, pokazujući nam put kojim idemo i kako se boriti protiv grijeha. Potrebni smo jedni drugima više nego što to shvaćamo. Nijedna osoba nije stijena. Ljudi mogu svoje prijatelje izgraditi ili porušiti (Hebrejima 13, 1-17; Rimljanima 12; 1. Korinćanima 15, 33).

Hodajući putem života, neprijatelj naše duše će se truditi da nas uništi i obeshrabri da ustrajemo na tom putu. Dogodit će se da padnemo, ali Isus nas podiže i jača kada iskušenja govore našim srcima. Bog je poslao svoga Sina da nas oslobodi ropstva grijehu i odgaja nas u svetosti. Radujte se što grijeh više nema moć vladati nad vama, budući da pripadate Isusu!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!