Postanak je vjerojatno napisao Mojsije, no kako je mogao znati za događaje koji su se zbili prilikom stvaranja? Evo što možemo znati!

Za većinu knjiga iz Biblije ne možemo znati pisce. No, s velikom sigurnošću možemo reći da je apostol Ivan napisao Ivanovo evanđelje i da je Jošua napisao Knjigu o Jošui. No, što je s prvom knjigom Biblije? Tko je napisao Postanak? 

Većina bibličara pripisala su autorstvo Postanka Mojsiju, ali te izjave nisu prošle bez rasprava, pogotovo od strane teoretičara dokumentarne hipoteze. 

Postanak ili drugdje znana kao ”Bereshit” znači ”početak”. Drugim riječima, ta knjiga govori o nastanku svijeta, o nastajanju Božjeg, izraelskog naroda i o početku priče o spasenju cijelog čovječanstva. 

U ovome članku zaronit ćemo u zapise o tome tko je dokumentirao događaje svijeta, dob knjige Postanka i u to možemo li vjerovati toj knjizi ili ne. 

Tko je napisao Postanak? 

Kao što sam već ranije napisala, većina učenjaka autorstvo Postanka, kao i autorstvo prve četiri knjige Staroga zavjeta, znane kao Petoknjižje, Mojsiju. No kako to znamo? Kako znamo da je Mojsije bio taj, a ne skupina pisaca, koji je napisao tu knjigu? 

Prvo, kao što neki odgovori po pitanju knjige Postanka objašnjavaju, imamo pisana svjedočanstva. To znači da u Bibliji postoje stihovi koji govore o takvom autorstvu, kao što su Brojevi 33, 1-2. 

Drugo, ne samo da Petoknjižje potvrđuje Mojsijevo autorstvo, već to čini i ostatak Biblije, uključujući i Novi zavjet. To znači da bi tisuće godina židovske tradicije podržalo ovaj stav. 

Za skupinu ljudi koja s velikim oprezom razmatra Bibliju i koja minuciozno pazi na tekst Biblije kada ga prepisuje, da Mojsije nije napisao te knjige, onda židovski narod ne bi održavao tako snažne tradicije govoreći da jest. Nadalje, sam Isus nam potvrđuje da je Mojsije napisao te knjige. 

VIDI OVO: Zašto su ljudi u Postanku živjeli tako dugo?

Kako je Mojsije znao za sve te događaje prilikom stvaranja?

No ovo dovodi do četvrtog pitanja: kako bi Mojsije znao sve te događaje? Kako bi on znao događaje iz Postanka ili bilo koje druge događaje koji su se dogodili stotine (ili tisuće) godina prije njegovog vremena? 

Najprije, ne možemo zanemariti nadnaravno otkrivenje. Biblija je, tijekom pisanja, bila božanski nadahnuta.

Drugo, također kroz Bibliju imamo dokaze, kako piše Don Stewart, tradicije koja se prebacivala s koljena na koljeno; od specifičnih molitava do Josipovih kostiju. Njihova kultura funkcionirala je na drugačiji način od naše današnje. Oni su se bolje prisjećali detalja, bolje su stvari prenosili usmeno i imali su veći obujam pažnje.

Ne treba ni spominjati da su se događaji Postanka dogodili oko 300 godina prije nego što je Mojsije bio rođen. Zbog snažne usmene predaje i zbog dužnosti koje je židovski narod osjetio kako bi sačuvao svoje korijene, puno toga od onoga što se dogodilo u ono vrijeme preneseno je vrlo precizno. 

Što se događa u Postanku? 

Naravno, teško je sažeti sve događaje koji su se dogodili u Postanku. Nakon svega, knjiga zauzima 50 poglavlja sveukupne Biblije, stoga ćemo ukratko sažeti neke od važnih događaja koji se odvijaju u toj knjizi. 

Postanak govori o čovječanstvu kroz stvaranje i o čovjekovom padu u grijeh. (Postanak 3). Nadalje, imamo dobro poznatu priču o Općem potopu i o rođenju izraelskog naroda kroz Abrahama. 

Otac židovskog naroda

U 12. poglavlju Bog zove čovjeka, Abrama koji postaje ocem židovskog naroda. Bog za Židove ima posebno mjesto u povijesti svijeta i od ovog mjesta u Bibliji gotovo sve u Starome Zavjetu je o židovskome narodu. Bog je obećao da će blagosloviti Abrama koji je kasnije postao Abraham te da će od njega stvoriti veliki narod. Abrahamu je bio obećan i sin koji će se zvati Izak i koji će naslijediti Božja obećanja blagoslova. Izak je imao dva sina – Ezava i Jakova; Jakov je naslijedio Božja obećanja blagoslova.

Josip u Egiptu

Jakov je imao dvanaest sinova od kojih je nastalo dvanaest izraelskih plemena. Jakovljev omiljeni sin je bio Josip. Njegova su ga braća mrzila, prodala su ga u egipatsko roblje jer su ga se pokušala riješiti. Ipak, Bog spašava Josipa, a Josip eventualno postaje drugi čovjek po važnosti u Egiptu, odmah do faraona. Cijela zemlja je bila zahvaćena glađu, ali Bog je upotrijebio Josipa u Egiptu kako bi se pobrinuo za Egipćane.

Jakov je poslao svoje sinove neka od Egipćana kupe hrane i kao rezultat toga, Josip i njegova obitelj su se izmirili. Jakov je sa cijelom svojom obitelji otišao živjeti u Egipat. Bog je ovo prorokovao kao i to da će oni postati robovi, što se i dogodilo i što je zapisano u idućoj knjizi u Bibliji – Knjizi Izlaska.

Od tada, nakon stotina godina ropstva, dolazi priča knjige Izlaska. 

VIDI OVO: Što su to ”vode nad svodom” koje spominje Postanak 1, 6-8?

Koliko je star Postanak?

Pitanje se odnosi na datum rukopisa, ne na to kada su se dogodili događaji koji su zapisani u knjizi. Nakon svega, ne želimo ući u rasprave ”Nova Zemlja nasuprot Stare Zemlje”. 

Naravno, samo ovo pitanje može stvoriti velik broj rasprava, jer se ljudi nisu uspjeli dogovoriti u vezi toga kada je Mojsije živio na Zemlji. No većina učenjaka stavljaju kompilaciju knjige u razdoblje između 1445. i 1290. godine prije Krista. 

Ponovno, ovo u cijelosti ovisi o tome koji je faraon vladao kada je deset pošasti pogodilo Egipat, a učenjaci se ni ovdje nisu mogli složiti o kojem je faraonu bilo riječ. 

Bilo kako bilo, znamo da je ta knjiga stara najmanje 3.000 godina. 

Je li knjiga Postanka pouzdana?
Foto: Unsplash

Je li knjiga Postanka pouzdana?

Od svih zapisa u Bibliji, trebamo li najviše sumnje polagati u Postanak? Nakon svega, ovisno o tome kada se 1. poglavlje Postanka dogodilo, čak i prema konzervativnim predviđanjima, to bi značilo da je Mojsije zapisao događaje tisuće godina nakon što su se oni zbili. 

Zasigurno su ovdje zauzele mjesto i pogreške u prevođenju. Ako nisu, to bi zahtijevalo jako puno božanske intervencije. 

Stoga, možemo li vjerovati knjizi Postanka? Možemo odgovoriti na ovo pitanje na više načina. 

Prvo, trebamo analizirati dodatne biblijske tekstove, kao što su djela povjesničara Josipa. Većina njegovih zapisa potvrđuju događaje Postanka, kaže doktor Lisle iz Instituta za biblijske znanosti. S obzirom na to da je on napisao sve te knjige, tisuće godina nakon što su se događaji tih knjiga dogodili, to podržava tvrdnje o vjerodostojnosti Postanka. 

Drugo, na temelju članka Instituta za biblijske znanosti, također možemo pronaći arheološke dokaze koji potvrđuju događaje koji su se dogodili u Pentateuhu, kao što su jerihonske zidine

Navodno postoje i drugi dokazi (Postanak 5, 1) o tome da je Mojsije koristio druge dokumente kako bi kompilirao svoju knjigu, kao što su genealogije. To indicira da Pismo vjerojatno nije bilo preneseno samo usmenom predajom. Izraelci su bili ponosni na njihovu povijest i željeli su se pobrinuti da svaki i najmanji detalj, bude zabilježen. 

U stvari, u Postanku imamo nekoliko zabilježbi. To je u osnovi, božanski istraživački projekt i povijesna knjiga. 

VIDI OVO: Tko je napisao Bibliju?

Je li Postanak doslovan ili je to mitološka knjiga? 

Iz razloga što imamo veću podršku za pisane tradicije Postanka, znači li to da sve ono što je zapisano u toj knjizi trebamo shvatiti doslovno? Postoje li kakva mitološka područja u koja trebamo zaći, pogotovo u Postanku 1-11? 

Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, trebamo se vratiti u 2. Timoteju 3, 16. Taj stih kaže da je cjelokupno Pismo Bogom-nadahnuto, što uključuje i prve dijelove Postanka. 

Stoga, je li Bog stvorio svijet u doslovnih šest dana ili u simboličnih šest dana? Što je s onim slučajevima u kojima izgleda da knjiga Postanka ”posuđuje” mitologiju iz drevnog svijeta? 

Mogli bismo posvetiti cijelu jednu knjigu tim pitanjima, no voljela bih još jednom spomenuti da je Isus isticao autoritet koji se pronalazi u Postanku. Zajedno s drugom dokumentacijom koja se spominje u knjizi, kao što su zapisi Teraha, Noe, itd., također imamo druge dijelove Pisma koji potvrđuju ove događaje kao istinite i doslovne. 

Omiljeni stihovi iz knjige Postanka

Postanak 1, 1: „U početku Bog stvori nebesa i Zemlju“. 

Postanak 1, 27: „Stoga stvori Bog ljudska bića na svoju sliku; na sliku Boga stvori ih; muško i žensko Bog stvori“. 

Postanak 1, 31: „Bog vidje sve što stvori i vidje On da to bijaše vrlo dobro. I bijaše noć i dođe jutri, dan šesti“. 

Postanak 12, 3: „Blagoslovit ću one koji tebe blagoslivljaju i proklet ću svakoga tko tebe prokune; svi narodi svijeta bit će blagoslovljeni kroz tebe“. 

VIDI OVO: Na kojem je jeziku Biblija najprije napisana?

Koji je zaključak o autorstvu? 

Mnogi moderni učenjaci običavaju napadati autorstvo knjige Postanka. Oni mogu ukazati na pogrješke usmene predaje ili mogu pokušati nametnuti tvrdnju koja govori da je više pisaca sastavilo rukopis tijekom stoljeća, čime su se služili mitologijom i drugim religijama. 

No zbog toga što mi imamo dodatnu biblijsku podršku za autorstvo Postanka i zbog toga što različiti pisci kroz Bibliju atributiraju nastanak Petoknjižja Mojsiju, možemo pretpostaviti da je Mojsije napisao knjigu Postanka. 

Postanak je potaknuo ogromne rasprave među stručnjacima i učenjacima, koje imaju raspon od doslovnih nasuprot figurativnih dana stvaranja do geneoloških crta. 

Bez obzira na to, možemo znati da je knjiga Bogom-nadahnuta i poput mnogih drugih biblijskih knjiga. Iako je možda nikada nećemo u potpunosti shvatiti, znamo dovoljno o toj knjizi da možemo vidjeti kao ona odgovara u Božji veliki plan spasenja čovječanstva. 

Prema člancima autorice Hope Bolinger s portala Crosswalk.com i nepoznatog autora s portala Biblword.net