Zašto nam je Bog dao slobodnu volju?

Bog nam je dao slobodnu volju kako bismo mogli sami birati. Ali naši izbori imaju posljedice, jer što tko sije, to će i žeti.

Kada je Bog stvorio Adama i Evu, jedna od prvih stvari koju je učinio bila je da im pruži mogućnost da odaberu hoće li ga poslušati. Bog im je dao slobodnu volju. No, rekao je Adamu vrlo jasno da ne jede plod određenog stabla.

Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: “Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” (Postanak 2, 16-17)

Ali kada je zmija (sotona) dala Evi drugačije objašnjenje, ona i Adam odlučili su zanemariti Božju zapovijed. Ta jedna pogreška rezultirala je tragičnim posljedicama u njihovim životima i promijenila tijek povijesti.

Čovjekova odgovornost u donošenju odluka

Jedna od prvih lekcija koju naučimo u životu je zakon posljedica: dobar izbor donosi dobre rezultate, a loš izbor uzrokuje neugodne ili čak katastrofalne ishode. Kao što je apostol Pavao napisao:

Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! (Galaćanima 6, 7)

Božji jedinstveni zakon se ne može poreći. Na kraju ćemo žeti ono što smo posijali; izbori koje donosimo neminovno dovode do posljedica, dobrih ili loših.

Bog stvara ljude sa slobodnom voljom, ne stvarajući strojeve

Izraz “slobodna volja” znači da smo stvoreni s umovima kojima neovisno razmišljamo, analiziramo, donosimo zaključke i odluke.

Ta božanska kvaliteta rasuđivanja i odlučivanja dio je onoga što se misli odmah u Postanku:

I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji.” Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. (Postanak 1, 26-27)

Muškarci i žene imaju različite fizičke karakteristike, ali cijelo čovječanstvo je stvoreno sa sposobnošću i odgovornošću da upravlja i ima autoritet nad svime stvorenim.

Bog nam je dao veliku odgovornost tako da ćemo kroz iskustvo rasti u sposobnosti i snazi ​​karaktera za donošenje pravih vrsta odluka. Kada odlučimo poslušati Njegove zapovijedi, Bog nas, zapravo, uči razmišljati onako kako On misli. Moramo imati slobodu izbora. Ali, način na koji biramo živjeti imat će konačnu posljedicu.

Izaberi život

Neposredno prije nego što je Izrael ušao u zemlju koja im je obećana, Bog je uputio Mojsija da sakupi narod kako bi ih podsjetio na izbor i posljedice. U Ponovljenom zakonu 29 i 30 Mojsije je sažeo blagoslove koji će proizići iz poslušnosti i prokletstva koja će se pojaviti ako se ogluše. Zaključio je s riječima:

“Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš.

Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj.” (Ponovljeni zakon 30, 15-19)

Slobodna volja omogućuje pogrešne izbore

Nažalost, velik dio ostatka Starog zavjeta opisuje pogrešne i loše odluke koje je izraelski narod donosio. Oni su doista trpjeli posljedice tih odluka. Pojedinačno i kao nacija strašno su patili.

Naredbe, obećanja i upozorenja data Izraelu odnose se danas na sve nas. Bog postavlja pred nas život i smrt, dobro i zlo, blagoslov i prokletstvo. Kao slobodni moralni agenti – stvoreni sa slobodnom voljom – način na koji živimo je naš izbor. Bog, naravno, želi da mi izaberemo biti poput Njega, što znači da se želimo pokoravati Njegovim zapovijedima. Kada donesemo taj izbor, Bog će nas na kraju blagosloviti. Ako se odlučimo za nepoštivanje, uslijedit će tragične posljedice.

Apostol Pavao ponovio je isto načelo u Rimljanima 2, jer je pisao o “pravednom Božjem sudu” koji će:

“… uzvratiti svakom po djelima: onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba! Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo …” (Rimljanima 2, 6-9)

Drugim riječima, posljedice su i dobre i loše. Ako želimo dobre rezultate života, moramo biti voljni provoditi svoju slobodnu volju da svaki dan živimo u poslušnosti Bogu. Oni koji se odluče za sebičnost i neposlušnost žeti će posljedice grijeha.

Stvaranje još nije završeno

Fizičko stvaranje sažeto je u Postanku 1. Kao što je ranije navedeno, čovječanstvo je stvoreno na sliku Božju. Međutim, duhovno stvaranje karaktera svake osobe trajni je proces, čemu doprinosimo snagom izbora.

U Kološanima 3 Pavao je napisao da postoje mnoge karakteristike ljudske prirode koje moramo biti spremni ukloniti, poput nemorala, požude, pohlepe, ljutnje i laganja. Napisao je da smo “svukli staroga čovjeka s njegovim djelima i obukli novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!”

Drugim riječima, pravilnim izvršavanjem naše slobodne volje oblikovat će se um, srce i lik na sliku Božju.

To što nam je Bog dao slobodnu volju ima i svoje komplikacije. Bit će onih koji donose loše odluke, nanoseći štetu sebi i drugima. Ali Bog ne bi ostvario svoju svrhu u našem životu ako bi nam uskratio slobodu donošenja odluka. On stvara obitelj koju čine oni koji biraju život i koji donose dobre odluke u skladu s Njegovom Riječju.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!