Koji su znakovi pojave Antikrista? Sve do nedavno teško je bilo naslutiti blizinu ”znakova posljednjeg doba”. Oni su se očekivali u dalekoj budućnosti.

Činilo se da će stvaranje globalne svjetske vladavine, o kojoj govore biblijska proročanstva, trajati jako dugo, možda stoljećima. Zbog toga se smatralo da je kraj ove ljudske povijesti, kako ju opisuje Biblija, vrlo daleko. Danas se razmišlja drukčije. Evo zašto!

Tekst 13. poglavlja Otkrivenja govori o dvjema ”Zvijerima” koje služe ”Zmaju”. Identitet Zmaja i njegovih slugu nije sporan. Zmaj je Sotona. Zvijer koja je izašla iz mora je Antikrist i Zvijer sa zemlje je lažni prorok. Scenarij predviđen u Otkrivenju za to nesveto trojstvo jeste ovaj: neposredno prije Kristovog dolaska Sotona će ubaciti svu svoju snagu u posljednju bitku za prevlast nad srcima ljudi. Opunomoćit će Antikrista da zavlada čitavim svijetom. Njegovu će vlast podržati vođa svjetske religije – lažni prorok. On će zahtijevati štovanje od svih stanovnika zemlje i progonit će sve vjerne kršćane koji se njemu ne pokore.

To je scenarij, no kolika je vjerojatnost da će se to dogoditi u relativno bliskoj budućnosti? Koliko se to tiče nas koji smo danas živi? Da li će se ovo dogoditi za našeg života? To nas svakako zanima. Postavljamo dakle pitanje: da li u našem vremenu postoje novi znakovi skorog dolaska Antikrista? Ima li dosad neviđenih pokazatelja Antikrista i lažnog proroka? Svakako, da! Pođimo redom i uočimo znakove vremena koji to potvrđuju.

Ovo su znakovi pojave Antikrista:

Prvi znak pojave Antikrista: povratak Izraela

Biblija govori da će određeni događaji u vezi s Izraelom biti znak blizine kraja. 14. svibnja 1948. Haim Weizmann je podigao Davidovu zastavu i proglasio Izrael suverenom državom. To je svojevrsno čudo da su Židovi, raseljeni po čitavom svijetu, zadržali svoja kulturna i vjerska obilježja kroz dva milenija.

Još je veće čudo da se sada vraćaju nakon toliko stoljeća izgnanstva u svoju domovinu. Svaki je istraživač biblijskih proročanstava svjestan da je to važan eshatološki događaj. Na kraju poslanice Rimljanima apostol Pavao obrađuje tu temu. Prema njegovom tumačenju Bog nije zaboravio Židove. Njegov će se plan s Izraelom očitovati kad skupi sve konce ljudske povijesti. To ne znači da je ponašanje Židova prema Arapima uvijek opravdano. Naprotiv, može se dokazati da su mnogo puta prekršili Mojsijeve zakone o tretmanu stranaca. No, sigurno da povratak Izraela nešto znači. Ovo je znak dat u 20. stoljeću da se približava kraj.

Drugi znak: prenapučenost zemlje

Kada je Bog stvorio čovjeka dao mu je zadatak da se množi i ”napuni zemlju”. Danas možemo konstatirati da je taj zadatak gotovo izvršen, po nekima već davno završen. Prema demografskim proračunima do 2025. godine bit će 9 milijardi stanovnika zemlje. Prema ”zelenima” naš planet ne može to podnijeti bez ekološke katastrofe. Da li je čovjekov zadatak da ”napuni zemlju” skoro završen? Ako jest, to je još jedan znak da se približava kraj.

Treći znak pojave Antikrista: evangelizacija svijeta

Kad je Isus govorio o znacima posljetka, rekao je: ”Najprije se mora Radosna vijest navijestiti svim narodima” (Mk 13,10). To ne znači da će svi narodi postati kršćani, nego da će prije posljetka svaki narod biti suočen s porukom evanđelja. Taj zadatak još nije dovršen, ali njegovo se dovršenje nazire.

Četvrti znak: uvjeti povoljni za globalnu svjetsku vladavinu

a) Ekološki problemi

Starozavjetni Propovjednik rekao nam je da nema ništa novo pod nebom. No naš je planet suočen sa posve novim prijetnjama. Ako tako nastavimo zagađivati životnu okolinu, loše nam se piše. Prijete nam neviđene nestašice kisika, hrane, pitke vode i energije. Istovremeno, broj ljudi koji traže te osnovne ljudske potrebe je u strahovitom porastu. Ono što rade bogatije zemlje da spriječe katastrofe jest premalo i prekasno. Ostali svijet je presiromašan da se poduzme bilo što. Nagomilavaju se razni problemi. Naša mora, rijeke i jezera su već jako zagađeni. Kisela kiša uništava šume. Čujte ove riječi iz Otkrivenja: ”I treći anđeo zatrubi… Tada ‘pade s neba’ velika ‘zvijezda’… Trećina se voda pretvori u pelin i izginu mnogo ljudi od voda, jer su postale gorke.”

Danas je demokracija modrena u svijetu. Mnoge zemlje sada traže demokratska uređenja, među njima i Hrvatska. Zaista se tome radujem. Mislim da je vrlo važno da vladari odgovaraju svome narodu. No, u vezi s daljom budućnošću pesimistički sam raspoložen, ne samu u vezi s Hrvatskom, nego i s čitavim svijetom. Ogromni ekološki problemi koji su na pomolu ne mogu se riješiti demokratskim putem. Tko će glasati za vladu koja kaže da se ne smije voziti automobilom niti grijati stan zbog zagađivanja prirode? Tko će glasati za vladare koji prisiljavaju Zapad da mora živjeti kao treći svijet? Kakva vladavina može zadovoljiti demokratske prohtjeve 9 milijardi glasača? Nijedna! Povijesno misleći, demokracija je krhka i kratkotrajna mogućnost. Koliko god je ona dobra, ipak ne može riješiti predstojeće probleme. Preslaba je!

Ekološki problemi su globalni i zahtijevaju globalna rješenja. Globalna rješenja može donijeti samo globalna vlast. Ta će vlast morati poduzeti vrlo čvrste i nepopularne mjere. Ona ne smije ovisiti od podrške kratkovidnih glasača koji se samo zanimaju za brzo rješavanje osobnih problema. Ekološki problemi zahtijevaju čvrstu globalnu vladavinu.

b) Ekonomski momenti

Njemački političar Helmut Schmidt jednom je održao zanimljivo predavanje u kojem je naglasio kako je suvremenom svijetu gospodarska moć važnija od vojne. Danas, zbog opasnosti od biološkog, kemijskog i nuklearnog oružja, klasično ratovanje nije više prihvatljivo. Posljedice su katastrofalne. Iskustva u Vijetnamu i Afganistanu pokazala su nemoć vojnih velesila. Danas se izdvaja samo jedna država koja predstavlja velesilu i u vojnom i u ekonomskom pogledu, ali pitanje je da li će moći taj položaj održati. Naime, gospodarstvo SAD-a jako je opterećeno vojnim i drugim obvezama i u zadnje vrijeme znatno slabi. No, u suvremenom svijetu novac je znatno značajniji od vojnika. Zato se teško odlučivalo za rat u Zaljevu ukoliko se može riješiti problem ekonomskim putem.

Ekonomski momenti izazvali su perestrojku. Gospodarska moć srušila je Berlinski zid. Time je otvoren put za jedinstvo Europe. Pad Margaret Thatcher s time je usko povezan. Ona je pala zato što je uporno branila britansku suverenost protiv sve veće moći Europe. Ona se suprotstavljala neminovnom procesu ujedinjenja Europe i zatim čitavog svijeta.

Prije nekoliko godina činilo se da je globalna svjetska vladavina u dalekoj budućnosti. Sada izgleda da koračamo prema njoj strahovitom brzinom.

c) Administrativni momenti

Duh Antikrista djelovao je u čitavoj povijesti čovječanstva. Vidimo njegovo snažno djelovanje u pokušaju drevnih vladara u sprječavanju decentralizacije koja nastaje raseljenošću ljudskoga roda. No, bezbožni pokušaj ujedinjenja poznat kao ”Babilonska kula” nije uspio upravo zato što je Božjom intervencijom poremećena komunikacija (vidi Postanak 11). Nisu mogli zavladati svijetom zbog ogromnih problema administracije i nedostatka adekvatne komunikacije. To je bila i ostala glavna prepreka za sve one koji su u povijesti zamalo zavladali svijetom, od Faraona i Aleksandra Velikog sve do Hitlera. Njihova administracija nije mogla držati u pokornosti ogromne mase. Nisu posjedovali potrebna sredstva komunikacije. Svijet je bio prevelik.

Danas je situacija sasvim drukčija. Svijet je postao malen. Nazvan je globalnim selom. Možemo pratiti događaje na drugom dijelu svijeta uživo i pri tome ne moramo izaći iz kuće. Suvremeni kompjutori mogu s lakoćom bilježiti sve što se događa i obrađivati te informacije tako da vladari mogu pratiti bilo kakva kretanja u bilo kojem dijelu svijeta i njima vladati. Vrata za globalnog svjetskog vladara su širom otvorena.

Peti znak: znaci lažnog proroka

Jedan od razloga za pad marksizma jeste njegov ateizam. Marksisti su htjeli osvojiti svijet  i bili su svjesni da su vjerske razlike velika prepreka na tom putu. Odlučili su uništiti religiju u čitavom svijetu i na taj način ujediniti čovječanstvo. No, podcijenili su moć religije i izgubili svu podršku onih koji su imali neizbrisivo vjersko uvjerenje.

Prema Svetom Pismu, Antikrist neće postupiti ateistički. Naprotiv, svjetska vladavina će imati svjetsku religiju, s lažnim prorokom na čelu. Ta je religija već formirana i vrlo aktivna u današnjem svijetu. Ona se munjevito razvija pod nazivom ”New age” (Novo doba). Korijeni te religije su stariji od Svetog Pisma, no u novije vrijeme ona crpi svoje elemente iz Teozofije. Evo što kaže enciklopedija o tome: ”Religiozno mistično učenje o intuitivnoj spoznaji boga, o neposrednoj spiritualnoj identičnosti s njime, o okultnim ‘tajnama’, povezanosti svekolikog ljudskog znanja s natprirodnim silama i o mogućnosti da se stupi u odnos sa ‘zagrobnim životom”’.

Prema tom učenju svi smo mi božanski. Takvo učenje presudno utječe na temeljna pitanja, posebno etička. Što je dobro, a što zlo, prema tom učenju ne određuje Bog, nego čovjek. Sve se tolerira osim ”separizma”. Naš duhovni rast se sastoji u tome da postepeno otkrivamo božansko u nama. Te tvrdnje proizlaze iz teorije panteizma, kojeg zastupa ovaj pokret, a koji se zasniva na tvrdnji: sve je Bog i Bog je sve. Monizam i panteizam su njihova metafizička baza. U etici pojedinac određuje dobro i zlo.

Odatle se rađa i ideja o dubinskom ekumenizmu. Dubinski je ekumenizam pokret koji će osloboditi mudrost svih svjetskih religija kao što su: hinduizam, budizam, islam i judaizam, taoizam i šintoizam, kršćanstvo u svim oblicima, domorodne religije i religije sa ženskim božanstvima u čitavom svijetu. To oslobođenje mudrosti smatra se posljednjom nadom za opstanak planeta koji je naš dom.

Strategija je jasna. Treba ujediniti religije svijeta u jednu svjetsku religiju. Njihove su metode regrutiranja također jasne. Sve vrste okultizma, sve psihotehnološke metode kao što su joga, transcendentalna meditacija i zenbudizam, pripremaju put globalnom ujedinjenju. Reinkarnacija, bioenergija, nadnaravno izlječenje i halucinogene droge, sve su to moguća vrata za ulazak u višu svijest koju oni zagovaraju.

Moj prvi kontakt s New Ageom bio je u jednoj školi na zapadu. U tu školu je, na službeni poziv, došla grupa glumaca. Ta je grupa izvodila drame po školama po čitavoj zemlji. Drama koju sam gledao imala je ekološku orijentaciju. U toku drame hvalili su južnoameričke vračeve, učili reinkarnaciju i prikazali zemlju kao božanstvo – ”majku zemlju”. Okultizam i idolopoklonstvo širi se u zapadnim školama. Kada sam ih suočio s tim odgovorili su: ”Mi također vjerujemo u Isusa”. Da, New Age vjeruje u Isusa, ali uče da je Isus bio čovjek na kojega je došao Krist. Njihovo učenje je veoma slično gnosticizmu protiv kojega se borio apostol Ivan u prvoj poslanici kada je napisao riječi: ”Po ovome poznajete duh Božji: svaki duh koji priznaje: ‘Isus Krist došao je u tijelu’, od Boga je; svaki duh koji takvim ne priznaje Isusa, nije od Boga. To je duh Antikrista, o kome ste čuli da dolazi, a već je sada u svijetu.”

Šesti znak: znakovi pojave Antikrista

U pokretu New Agea mnogi vjeruju da je lažni Mesija već živ. ”Prosvijetljeni” kažu da im je poznat njegov identitet. Oni očekuju da taj čovjek postane opće svjetskim vladarom.

Bilo bi pogrešno podcijeniti snagu ovog pokreta. Nije to samo manja grupa vjerskih fanatika, već ogromna i snažna mreža različitih političkih, vjerskih i okultnih organizacija proširenih po čitavom svijetu. Mogu računati na sinkretističke snage (pokušaj sjedinjenja različitih filozofija i religija u jedinstvenu cjelinu) u svim religijama svijeta, i to naročito u istočnim religijama koje su sad vrlo utjecajne i na zapadu. Primjerice, neke kršćanske crkve otvaraju svoja vrata za New Age sastanke, zatim održavaju svoje ekumenske sastanke koji obuhvaćaju ljude svih mogućih religija.

Liberalni teolozi služe idejama New Agea svojim teorijama o razlikama između ”Isusa povijesti” i ”Krista vjere”! New Age može očekivati podršku od okultnih organizacija kao što su ”slobodni zidari” ili masoni. To je organizacija koja okuplja moćnike u mnogim zemljama svijeta i silno utječe na svjetske tokove. Jedan od njihovih simbola, oko koje sve vidi, pojavljuje se u literaturi New Agea. U prilog im ide ogroman interes za okultizam svih vrsta, koji se širi masovno svim sredstvima komunikacije. Borilačke vještine, danas vrlo popularne, vode izravno u istočnjačke religije. No, Sotona se pojavljuje i kao anđeo svjetla. Mnoge organizacije koje rade za zelene partije i ekološke ustanove, karitativne institucije koje hrane gladne, bore se za ljudska prava, zaštićuju manjine i ugrožene, pod utjecajem su, ako ne i preuzete od pristaša New Agea.

Čitavi su pokreti ”prirodno liječenje” i ”cjelovito zdravlje” pod utjecajem New Age razmišljanja. Mnoge trgovine za zdravu hranu propagiraju njihova učenja. Pored toga, imaju i svoje moćne organizacije. Za njih radi galaksija filmskih zvijezda, armija bogataša i niz političkih ličnosti. Stvaraju već i svoju vojsku i policiju. Spremaju se vladati svijetom.

Sve biblijske značajke Antikrista mogu se naći u literaturi New Agea. Njihov naglasak na nadnaravno nas podsjeća na čudesa lažnog proroka. Njihova spremnost za krvavi obračun sa pravovjernim kršćanima i Židovima upozoravaju nas na rat protiv svetih. Učenje o božanstvu čovjeka priprema put za klanjanje Zvijeri. Planovi za univerzalni sustav kreditnih kartica umjesto trgovine gotovinom otvaraju put za kontrolu svjetskoga gospodarstva, spomenutu u 17. stihu. New Age-ovci se čak služe često znakom 666, kojeg su prozvali svetim brojem. Njihova moć zavođenja je doista velika.

Prisutnost i djelovanje tog pokreta u svijetu još je jedan znak da se sprema konačna bitka između dva moćna kraljevstva. Prema tome, može se očekivati sve veća polarizacija. Ljudi će imati jasniji izbor: ili će ići putem okultizma i idolopoklonstva ili Kristovim putem. Polovičnost više neće imati mjesto. Samo će oni koji su čvrsto utemeljeni na Isusu moći opstati u predstojećim borbama.

Ako su ova zapažanja točna, imamo još kratko, dragocjeno vrijeme da navijestimo evanđelje Isusa Krista. Treba izvršavati Božja djela ”dok je još dan, jer noć dolazi kad nitko ne može raditi”.

Kristova će Crkva biti prokušana kao nikada prije. Mnogi će od nas radije proliti svoju krv nego li pokloniti se Zvijeri koja uskoro dolazi. No, onaj koji ulazi u Novo doba s Kristom zna da je Krist pobijedio sve sile tame. U Njega je pobjeda, potpuna pobjeda. On će potpuno kraljevati i ”položit će sve svoje neprijatelje pod svoje noge”. Prema tome, nije samo Sotona aktivan u ovome svijetu. Krist je još više!

Dvije su značajke posljednjih vremena (od Kristovog uznesenja do Njegovog drugog dolaska): veliki ”otpad” i snažno ”izliće” Duha Svetoga. Vidjeli smo kroz povijest crkve jedno i drugo na djelu. No, pred kraj u posljednjem obračunu, oba će kraljevstva pokazati svoju silu kao nikada prije. To znači da će se u neposrednoj budućnosti dogoditi neviđeno, a vremenski kratko, duhovno probuđenje širom svijeta. U mnogim dijelovima svijeta već se nazire. ”Nevjesta” (Crkva) se sprema za ”Ženika” (Krista).

Pitate možda: što to znači praktično za nas? To znači da je vrijeme nominalnog kršćanstva (nazovi kršćanstva) pri kraju. Sada je pitanje biti ili ne biti, sve ili ništa. Mi kršćani sada moramo ispitivati sami sebe. Jesmo li spremni da se predamo iznova, bezrezervno, svome Spasitelju? Jesmo li spremni slijediti ga i po cijenu smrti? Hoćemo li stati čvrsto i bezuvjetno na stanu Isusa u tim strahovitim borbama? U ovo vrijeme će se jasno vidjeti tko je Kristov, a tko formalni kršćanin.

Zatim, moramo pripremati put za duhovno probuđenje. To znači pokajanje i potpuno obraćenje. To znači prava svetost pred Bogom. To znači sređivanje međuljudskih odnosa u crkvi i društvu. To znači usrdna molitva, osobna i u grupama. To znači propovijedanje usmjereno na obnovu i evangelizaciju. Na ovim našim prostorima nikada nije došlo do nekog pravog duhovnog probuđenja. Sada je značajno vrijeme snažnog djelovanja Božjeg Duha. Učinimo sve s naše strane da se njegovo djelo ostvaruje u nama i u našem okruženju.

Moramo smjelo podići svoj glas protiv svih vrsta okultizma i idolopoklonstva. Moramo proglasiti skori pad Sotoninog carstva. Moramo naučiti boriti se protiv zlih duhova i oslobađati one koje su njima opsjednuti. Moramo otkriti suptilne prijevare karakteristične za New Age i raskrinkati njihove laži. Moramo pokazati u praksi da je Krist pobijedio sve sile tame. Nužno je sada pripremati se za progonstva kako na svjetovnom tako i na planu crkvenih struktura, koje će zahtijevati veću poslušnost crkvi nego Kristu. Treba upozoriti ljude na dolazak velike nevolje. Treba se ukorijeniti na Riječi Božjoj i saopćiti biblijsko učenje koje će ih učiniti otpornim na sve oblike zavođenja Antikrista. Treba ih opomenuti da se ne klanjaju ”kipu Zvijeri” i da ostanu čvrsto na Isusovom putu.

Na kraju preporučujem da pročitate 24. poglavlje Matejevog evanđelja i ozbiljno uzmete Isusova upozorenja.

Autor: Peter MacKenzie

PROČITAJTE JOŠ: 

IZVORIzvori '92.