molitve na koje Bog ne može odgovoriti

Molitve na koje Bog ne može odgovoriti

Obično molimo: “Ispuni me i podigni”, a božanski odgovor je često: “Isprazni se i spusti!”
Klanjamo se Tebi Bože i želimo Te štovati sve više. Nauči nas da Te štujemo kako je dostojno štovati Tebe.
Kao što je u protekloj godini bio s vama, Bog želi da vam u Novoj godini bude na prvom mjestu. Tada će sve biti puno lakše!
Jeste li ikada zabrinuti kako bi vam u Nebu moglo postati dosadno, da stvari mogu izgubiti svoj sjaj i okus, da cijela primamljivost novine Neba može nestati kao i većina stvari na zemlji?
Kada na ovih 4 pitanja odgovorite potvrdno, dokazali ste da je kršćanstvo istinito.
Ako ste vjerni u zadatku koji vam je Bog povjerio, Bog će vam dati snagu da ga ostvarite.
prva manifestacija duha antikrista

Prva manifestacija duha Antikrista

Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist.
Ne dopustite da vam sotona ukrade život

Ne dopustite da vam Sotona ukrade život

Kad je moj otac napustio ovaj svijet, otišao je pjevajući i slaveći Isusa. Pod kraj svoga života odrekao se vračarstva i sotone i prihvatio Isusa kao svoga Gospodina i Spasitelja.
U 12. poglavlju knjige Otkrivenja, Ivan vidi viziju u kojoj se pojavila „žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda“ (Otkrivenje 12,1).
Ovaj događaj je prepričala žena kao živi dokaz onoga što se tog dana dogodilo u bolničkoj sobi.

NAJNOVIJE