Je li Isusa rodila djevica

Isusa je rodila djevica, a čudo djevičanskog rođenja zbunjuje mnoge te ih sprječava da prihvate istinu kršćanstva. Biblija, međutim, izjavljuje kako je Bog odlučio da Mu Sin uđe u ljudski rod na čudesan način.

Djevica će začeti i roditi sina

Sedam stotina godina prije Kristova rođenja, prorok Izaija je napisao: ”Evo začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!” (Izaija 7,14)

Novi zavjet bilježi Ispunjenje Izaijina proročanstva: ”Poslije šest mjeseci posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevojci zaručenoj s mužem iz Davidove kuće… A djevici bijaše ime Marija… Anđeo joj reče: ‘Raduj se, milosti puna! Gospodin s tobom!’… ‘Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi sina komu ćeš nadjenuti ime Isus‘… ‘Kako će to biti – reče Marija anđelu – jer se ja ne sastajem s mužem?’ ‘Duh Sveti će sići na tebe – odgovori joj anđeo – sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim… jer Bogu ništa nije nemoguće”’ (Luka 1,26-37).

Djevičansko rođenje je povijesna činjenica

U Bibliji je djevičansko rođenje povijesna činjenica. Događaje su zapisali Matej, očevidac događaja Isusovog života i Luka, liječnik, koji Kristov život prikazuje s gledišta Njegove majke Marije.

Izvještaji Mateja i Luke su autentični i nema dokaza da je kasnije išta dodavano. Doktrinu djevičanskog rođenja Isusa Krista prihvatila je Crkva od svojeg samog početka.

Ignacije Antiohijski, koji je živio na početku drugog stoljeća, napisao je u pismu Efežanima: ”Jer naš Bog, Isus Krist, začet bijaše u Marijinoj utrobi, po Božjoj providnosti, od Davidova sjemena, ali i po Svetome Duhu.”

Djevičansko rođenje

Isusa je morala roditi djevica

Nekoliko je razloga neophodnosti djevičanskog rođenja. Biblija uči da je Riječ, koja je postala tijelom, bila kod Boga od samog početka (Ivan 1,1).

Činjenica Kristova postojanja i prije svega postojećega je mnogo puta posvjedočena na stranicama Novoga zavjeta (Ivan 8,58; Filipljanima 2,5-11; Kološanima 1,15-16).

Kada je Isus došao na svijet, nije bio neko novostvoreno biće, kao što smo mi, već vječni Božji Sin. Roditi se u svijet po djevici Mariji zahtijeva božansku intervenciju, a upravo to bilježe evanđelja.

Drugi razlog zašto se Isus morao roditi djevičanskim začećem je Njegova bezgrešna narav. Osnovno naučavanje Novoga zavjeta govori da je Isus od dana kad se rodio pa do smrti bio bez grijeha. Da bi bio savršena žrtva i On je morao biti savršen, bez grijeha.

Kako je naš ljudski rod zaražen grijehom, potreban je bio čudesan dolazak u ovaj svijet, i otuda neophodnost djevičanskog rođenja.

Zakonska prava na Davidovo prijestolje

Da mu je Josip bio pravi otac, tada Isus ne bi mogao zahtijevati zakonska prava na Davidovo prijestolje. Prema Jeremijinu proročanstvu (22,28-30) u Izraelu nitko ne bi mogao biti kralj po nasljedstvu kralja Konije (Jehonije), a Matej 1,12 iznosi kako Josip potječe od njegove loze.

Da je Josip uistinu bio Isusov otac ovaj ne bi mogao s pravom naslijediti Davidovo prijestolje, jer bi tada bio potomak prokletoga roda.

Isusa je rodila djevica Marija. Djevičansko začeće i rođenje Isusa Krista nije samo povijesna činjenica već je, razmotrimo li sve pojedinosti, neophodna povijesna činjenica.

Autori: Josh McDowell i Don Stewart; Prema poglavlju iz knjige ”Odgovori na teška pitanja” (Duhovna stvarnost, Zagreb)

PROČITAJTE JOŠ: