Charles Spurgeon

Charles spurgeon članci propovijedi

Charles Spurgeon (1834. – 1892.) bio je poznati baptistički propovjednik. Ovo su njegovi članci, propovijedi i duhovne poruke.

Bog često iznenađuje blagoslovima kojima se ne nadamo

Bog često iznenađuje blagoslovima kojima se ne nadamo

Bog je vrlo dobar prema onima koji se u Njega uzdaju i često ih iznenađuje blagoslovima kojima se nisu nadali. I dogodi se, da, bilo...
Temelj vjere

Temelj vjere nije u vidljivim stvarima, nego u ovome

''... Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.'' (Knjiga Brojeva 11, 23) Bog je Mojsiju obećao da će za vrijeme cijelog...
Ako je tako dugo Isus mislio na tvoje spasenje, zar ga neće sada dovršiti?

Ako je tako dugo Isus mislio na tvoje spasenje, zar ga neće sada dovršiti?

Gospodin Isus je postao zastupnik svog naroda pred Božjim prijestoljem davno prije nego smo postojali — prije svih vremena. Bilo je to »od vječnih...
Ljubav prema Isusu

Ljubiš li Ga i ti? Pitanje na koje trebaš iskreno odgovoriti

Ono po čemu se kršćanin prepoznaje njegovo je pouzdanje u Krista i nastojanje da tu ljubav Kristu uzvrati. Prvo vjera stavlja svoj pečat na...
Ako želiš da je Krist s tobom, traži Ga hrabro!

Ako želiš da je Krist s tobom, traži Ga hrabro!

Ako želiš da je Krist s tobom, traži ga hrabro! Neka te ništa ne zadržava, ne obaziri se na svijet. Idi naprijed kada drugi...
Sve stvari, bez iznimke, moguće su onome koji vjeruje

Sve stvari, bez iznimke, moguće su onome koji vjeruje

Sve stvari, bez iznimke, moguće su onome koji vjeruje. Dušo moja, možeš li danas vjerovati svom Gospodinu? Neki čovjek je imao opsjednutog sina, imao je...
Stvari koje Bog nalaže vjernicima

Stvari koje Bog nalaže vjernicima

Bog nalaže svojim vjernicima da jedan drugoga hrabre. Nije rekao anđelu: ''Gabriele, moj sluga Jošua će voditi moj narod u Kanaan, idi ohrabri ga''....
Ustrajnost - karakteristika vjernika koju Sotona najviše napada

Sotona će najviše napadati ovu osobinu u vašem životu

Ustrajnost je prava karakteristika vjernika. Kršćanski život nije samo početak na Božjem putu, već ustrajnost do kraja života. Kršćanin je sličan Napoleonu koji je...
Teško je suprotstaviti se Bogu

Teško je suprotstaviti se Bogu

''A Jona ustade da pobjegne u Taršiš daleko od Jahve. Siđe u Jafu...'' Jona 1, 3 Umjesto da pođe u Ninivu propovijedati Riječ kako mu...
Nema razloga za strah tamo gdje je Bog temelj pouzdanja

Nema razloga za strah tamo gdje je Bog temelj pouzdanja

Budući da imamo Boga u koga se možemo pouzdati, oslanjajmo se na Njega cijelim bićem. Odlučno istjerajmo svaku nevjeru i nastojmo se osloboditi svake...

NAJNOVIJE