Charles Spurgeon

Charles spurgeon članci propovijedi

Charles Spurgeon (1834. – 1892.) bio je poznati baptistički propovjednik. Ovo su njegovi članci, propovijedi i duhovne poruke.

Zašto slijediš Isusa iz daleka?

Zašto slijediš Isusa iz daleka?

''Ispitajmo, pretražimo pute svoje i vratimo se Jahvi.'' (Tužaljke 3,40) Žena koja nesebično ljubi svog muža nestrpljivo čeka na njegov dolazak. Suviše duga odvojenost od...
Znak koji obilježava Božje dijete

Znak koji obilježava Božje dijete

Koji tajni znak obilježava Božje dijete? Bilo bi lakomisleno da ga tražimo po svom nahođenju, umjesto toga, otkriva nam ga Božja riječ, a mi...
Dan kad će Bog završiti dobro djelo koje je započeo

Dan kad će Bog završiti dobro djelo koje je započeo

Sjeti se dvije vrste savršenstva koje kršćani trebaju: savršenstvo opravdanja u osobi Isusa Krista, te savršenstvo posvećenja izvršeno u nama Duhom Svetim. U srcima...
Ako vjeruješ iskreno u Isusa

Ako vjeruješ iskreno u Isusa

»Sad, dakle nema više nikakve osude onima, koji su u Kristu Isusu.« Rim 8,1 Dušo moja, razmišljaj! Ako vjeruješ iskreno u Isusa oslobođena si svojih...
Ovakvo uništenje čeka svakog čovjeka koji ne vjeruje u Krista

Ovakvo uništenje čeka svakog čovjeka koji ne vjeruje u Krista

Ovakvo uništenje svakog čovjeka rođenog od žene koji ne vjeruje u Krista. Nikakav položaj ni imetak neće moći spasiti dušu koja nije povjerovala u...
Što znači moliti uz pomoć Duha Svetoga?

Što znači moliti uz pomoć Duha Svetoga?

Moliti uz pomoć Duha Svetoga znači moliti se žarko. Hladne molitve Gospodin ne sluša. Tko se ne moli žarko — kao da se i...
Čežnja vjernika za Kristom

Ove riječi izražavaju čežnju vjernika za Kristom

»Reci mi ... gdje paseš, gdje se u podne odmaraš...« Pjes. nad pj. 1,7 Ove riječi izražavaju čežnju vjernika za Kristom i nastojanje da budu...
Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni

Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni

''Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas obnoviti'' — radosna je Božja izjava. Kako je velika sigurnost u...
Ne boj se

Ne boj se, ja ću biti s tobom

Ne smijem se strašiti, povlačiti se, biti nepažljiv, ili imati predrasuda. O, kakva osoba trebam biti kad znam da je Bog sa mnom!
Isus ne može prebivati u tvom srcu ako Ga ono vjerom ne prihvati

Isus ne može prebivati u tvom srcu ako Ga ono vjerom ne prihvati

Isus ne može prebivati u tvom srcu ako Ga tvoje srce vjerom ne prihvati. Zato se moli da uvijek možeš vjerovati Kristu i pouzdati...

NAJNOVIJE