”Sve do kraja zemlje”: Što znače ove Isusove riječi iz Djela apostolskih?

Isus je rekao svojim učenicima da će biti Njegovi svjedoci ”sve do kraja zemlje”. Što znači ove Isusove riječi: „Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“? (Djela 1, 8) 

Ponekad zaboravimo na to da je Isus putovao ne samo kroz predjele nastanjene s dvanaest izraelskih plemena, ne samo u Egipat kao dječak, nego da je i tijekom svoje službe putovao u još tri strane zemlje. Nadalje, Isus se susretao s ljudima iz mnogih predjela. Susretao se sa Židovima, parovima i obiteljima koja su putovala u Jeruzalem, zbog svete gozbe. (Djela 2, 9-11) Susretao se i s Grcima, Rimljanima i drugim narodima koji su bili preobraćeni na judaizam. (Djela 2, 11) Također se susretao s državnim službenicima, vojnicima i ljudima iz drugih staleža koji su služili Rimskom Carstvu. 

Drugim riječima, Isus nije služio i nije poznavao samo svoj židovski narod. S namjerom je služio rimskom stotniku i svima onima koji su ga poznavali, Sirofeničanki i mnogima iz njezinog grada, dvama vračevima iz gadarskog kraja, kao i mnogima u toj regiji te velikom broju Samarićana u gradu Siharu, koji se također naziva Šekem. 

Isus je također rekao: „A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.“ (Matej 8, 11-12) S obzirom na ove riječi, treba reći i da Rimsko Carstvo nikada nije prelazilo četiri posto sveukupne zemljine površine. Što je s ostalih devedeset i šest posto? Nakon svega, Isus je rekao svojim učenicima: „Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“ (Djela 1, 8) 

Što je Isus mislio kada je rekao ”sve do kraja zemlje?” Je li tu mislio na četiri posto, ostalih devedeset i šest ili nešto između? 

Što označava ”krajeve zemlje” iz Djela 1, 8?

Točan izraz ”krajevi zemlje” u Bibliji se pojavljuje četrdeset i šest puta. Dodatna se dva puta pojavljuje kao ”krajevi svijeta”. (Psalam 19, 4, izravan citat u Rimljanima 10, 18) Izraz koriste Mojsije, Ana, Job i Elihu. Također ga koriste David i drugi psalmisti, kao i Salomon i drugi pisac Mudrih izreka. Nadalje, koriste ga i Izaija, Jeremija, Nabukodonozor, Mihej i Zaharija. Pavao citira dva od ovih četrdeset i dva stiha u Djelima 13, 47 i Rimljanima 10, 18. Posljednji, no ne manje važan, Isus koristi taj točan izraz u Djelima 1, 8 i u tri stiha prije ovoga. 

Zbog čega je ovo važno? Veliko poslanje na koje Isus šalje svoje učenike uključuje ”sve narode” (Matej 28, 19) i ”svako stvorenje.” (Marko 16, 15) Misionarski govornici obično izjavljuju ili ukazuju na to da je Isus pod ovime mislio na cjelokupan svijet, kakvog danas poznajemo. No što je to značilo u biblijskim vremenima? 

Deset primjera spominjanja ”krajeva zemlje” iz Staroga zavjeta

  1. Mojsije govori o ”krajevima zemlje” u Ponovljenom zakonu 28, 49 i kao o mnoštvu poganskih naroda. (Ponovljeni zakon 33, 17) 
  2. Ana koristi isti izraz unutar proročanstva da će Gospodin Bog, Svevišnji suditi poganskim narodima kroz pomazanog kralja. To proročanstvo iz 1. Samuelove 2, 10 opisuje Šaula i Davida i u konačnici Isusa Krista i Njegov drugi dolazak. 
  3. Job kaže da Gospodin vidi sve i svakoga ”s nebesa”. (Job 28, 24) Elihu tvrdi da Gospodin djeluje svagdje ”podno nebesa”. (Job 27, 3) 
  4. David koristi izraz ”krajevi zemlje” figurativno samo jednom. Koristi ga kako bi opisao poganski teritorij koji se nalazi izvan Obećane zemlje. (Psalam 6¸, 1) Drugdje, David koristi izraz cijelosti svijeta. (Psalam 2, 8; Psalam 19, 4; Psalam 59, 13) Sinovi Kore čine isto (Psalam 46, 9; Psalam 48, 10) slično kao i tri anonimna pisca. (Psalam 67, 7; 98, 3; 136, 7) Za razliku od tih pisaca, izgleda da David ima percepciju o zemlji kao o velikom skupu više nacija, koje žive pod nebom (Psalam 22, 27) i preko ”najudaljenijih mora”. (Psalam 65, 5) 
  5. Salomon koristi izraz kako bi govorio o narodima: „I vladat će od mora do mora, od Rijeke do granica svijeta.“ (Psalam72, 8) Na općenitiji način, on i Agur koriste izraz u Mudrim izrekama 17, 24 i 30, 4. 
  6. Izaija se pokazao kao pravi ”prvak” korištenja izraza ”krajevi zemlje,” s obzirom na to da ga je upotrijebio na desetke puta u svojoj knjizi dugoj šezdeset i šest poglavlja. U njoj piše o ”dalekim nacijama” (Izaija 5, 26) i svjetskom sudu. (Izaija 24, 16; 41, 5) Govori o obnovi Izraela nakon zatočeništva. (Izaija 41, 9; 43, 6; 48, 20 i 62, 11) U konačnici, govori o neograničenoj moći, koju Bog kao Stvoritelj i Gospodin posjeduje. (Izaija 40, 28; 45, 22) Koristi ju i za opis nadolazeće službe Mesije, Gospodina Isusa Krista, koji će služiti poganima posvuda. (Izaija 42, 10; 49, 6; 52, 10) 
  7. Jeremija je drugi prvak. On koristi izraz ”krajevi zemlje” osam puta. Koristi ga kako bi govorio o Babilonu (Jeremija 6, 22; 50, 41), kako bi govorio o izbavljenju odande (Jeremija 31, 8) i za opis poganskih naroda koji se nalaze izvan Obećane zemlje. (Jeremija 16, 19) Jeremija koristi taj izraz kako bi opisao neograničenu moć koju Bog posjeduje kao Stvoritelj (Jeremija 10, 13; 51, 16) i o Njegovom žestokom sudu ”cijelog svijeta” (Jeremija 25, 31) ”od naroda do naroda.” (Jeremija 25, 32) 
  8. Nabukodonozor koristi ovaj izraz kako bi govorio o zemljama koje se nalaze izvan njegovog velikog, babilonskog kraljevstva. (Daniel 4, 11) 
  9. Mihej koristi ovaj izraz kako bi govorio o slavnoj vladavini nadolazećeg Mesije, Gospodina Isusa Krista i o Njegovom drugom dolasku. (Mihej 5, 4) 
  10. Zaharija čini isto, kada piše: „On će istrijebit’ kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit’ lûk ubojni. On će navijestit’ mir narodima; vlast će mu se proširit’ od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.“ (Zaharija 9, 10) 

Kako Isus koristi ”kraj zemlje” u Novome zavjetu

Isus koristi izraz ”do krajeva zemlje” kako bi opisao teritorij Kraljice juga, predio udaljen 1.931 kilometar od južne Arabije. (Matej 12, 42 i Luka 11, 31) Isus također koristi ovaj izraz kako bi govorio o ljudima iz cijelog svijeta. (Marko 13, 27; 16, 15) Nakon toga, prije Svog uzašašća, Isus izgovara ove riječi u Djelima 1, 8. 

Naravno, kada kažemo Isus mislimo na drugu osobu Trojstva, Božjeg Sina, Stvoritelja nebesa, Zemlje i svega ostaloga u svemiru. Drugim riječima, Isus je stvorio ”krajeve zemlje” i jako ih je dobro poznavao. Imao je veliku viziju. Što Isus misli kada u Djelima 1, 8 kaže da budemo Njegovi svjedoci do ”kraja zemlje?” On to doslovno tako misli.

Isus želi da budemo Njegovi svjedoci širom svijeta, u svakom poganskom narodu, počevši sa Židovima u Jeruzalemu i Judeji te nakon toga sa Samarijancima, kao što je Isus činio i nakon toga svagdje drugdje. 

Drugim riječima, Isus pod ovime podrazumijeva na svijet kakvog ga danas znamo. Njegova Radosna vijest treba doći do svakog naroda. Ovo su vrlo uzbudljiva vremena. No opet, ne moramo otići daleko od naših domova niti pripremati velike pripreme kako bismo širili Radosnu vijest ”do krajeva zemlje.” 

Obraćanje pozornosti na svijet koji je oko nas 

Moja supruga Renee i ja počeli smo usvajati neke vrlo protu-intuitivne načine kako doprijeti do našega svijeta za Isusa Krista, kada je naša obitelj bila još bila prilično mlada. Počeli smo preseljenjem u specifičnu četvrt koja se nalazila u istočnom dijelu središnjeg Portlanda, sjeverno od njegove najpoznatije prirodne znamenitosti, planine Tabor. Nastavili smo obavještavajući svoju djecu dok su odrastala da ćemo živjeti u ovoj specifičnoj četvrti cijelo vrijeme. Nije nužno u istoj kući. Ali u istoj četvrti. Zašto? „Vaši prijatelji u predškolskoj ustanovi i vrtiću i dalje će vam biti prijatelji kada završite srednju školu,“ rekli smo im. Nisu bili sigurni što je srednja škola, ali mislili su da je to u redu. Tek kad su svi gotovo završili srednju školu, počeo sam im govoriti stvarne razloge ovoga.

Svijet nam je bio pred vratima. Naši susjedi predstavljali su svaku dobnu skupinu i ekonomski status. Obuhvaćali su svaku rasu, svaku glavnu religiju, uključujući pogansku, svaki spol i spolne sklonosti, mnoštvo nacionalnosti i etničkih skupina te 104 jezika. Voljeli smo bogatstvo i raznolikost našeg portlandskog susjedstva. Koliko god one nesavršene bile. Ako naša djeca nauče voljeti svoje susjede ovdje, pomislio sam, kasnije će moći voljeti bilo koga, bilo gdje. U Isusovo ime. Zahvaljujući našoj djeci, naša je obitelj često isprobala neke neobične, ali zabavne načine kako voljeti bližnje. Jedan od mojih najdražih je neočekivani humor. 

Interakcija sa svijetom uz pomoć humora 

Kad sam kasno navečer stigao u hotel u Nashvilleu, upravitelj je obučavao potpuno novog zaposlenika. Žena u redu ispred mene bila je gotovo završila s prijavom. Novi zaposlenik bio je vrlo pristojan, ali je učinio pogrešku kada je naglas rekao broj sobe žene, što je iz sigurnosnih razloga zabranjeno u hotelijerstvu. Upravitelj je bez imalo okolišanja oštro ukorio pripravnika. Ton u predvorju hotela odmah je postao izuzetno napet. Vidio sam svoju priliku, zakoračio do recepcije i nabacio šalu. Humor je jedan od najboljih načina koje sam otkrio kako bih sklopio prijateljstvo s drugima. Nastavio sam se još malo šaliti s upraviteljem i pripravnikom, nakon čega su se oni nasmijali te sam bacio udicu. 

Počeo sam pričati priču, kako bih iznio osnovnu evanđeosku poruku, a zatim sam zastao. Pitali su što se dogodilo, pa sam završio priču i započeo drugu. Pitali su što se dogodilo, pa sam ispričao ostatak te priče. Na moje iznenađenje, otvorili su se i obojica su mi rekli da im Bog treba u životu. Tako sam, s njihovim dopuštenjem, podijelio još više o Radosnoj vijesti Isusa Krista. Razmijenili smo kontaktne informacije, zamolili su me da im pošaljem knjigu koja dalje objašnjava evanđelje, a ja sam se udaljio zahvaljujući Bogu. Zahvalio sam Gospodinu na tomu što imam sjajan smisao za humor i što je takav dar dao čovječanstvu. 

Također sam zahvalio Bogu na stvaranju šala, pripovijedanju, molitvi, glazbi, obrocima, “Trebam tvoju pomoć” i drugim divnim i zabavnim načinima kako u naš svijet možemo uvesti Isusa Krista. Djela apostolska 1, 8 počinju ondje gdje trenutno živimo. Uključuje i gdje god krenuli te ne prestaje sve dok cijelo čovječanstvo ne čuje Radosnu vijest. Nemoguće? Teško. Milijuni ljudi obraćaju se Gospodinu Isusu, posebno u prethodno „zatvorenim“ narodima. Velik broj evanđelista prijavljuje neviđene žetve koje su se dogodile u prošloj godini godine i jedva čekaju vidjeti što će Bog dalje učiniti.

Autor: David Sanford; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: